O Víně

17.09.2010 Mara Aktivni: Ano Datum a cas publikace: 17.09.2010 07:00

Wachau - nová mapa viničních tratí

Minulý měsíc byla zveřejněna nová mapa viničních tratí rakouské vinařské podoblasti Wachau a já už předem můžu předeslat, že se jedná o velmi povedený počin, nyní se na ní v krátkosti podíváme.

Nová mapa viničních tratí vinařské podoblasti Wachau, kterou si můžete bezplatně stáhnout na stránkách místního vinařského sdružení Vinea Wachau nebo si jí můžete zakoupit ve vybraných vinotékách (cena nástěnné verze činí cca 25 €, cena kapesní verze činí cca 2 €), je oproti své předchůdkyni znatelné lepší, především v podrobnosti v níž je mapa udělána, ta je nyní v měřítku 1:20 000 oproti původnímu cca 1:75 000 a je zde barevně definována např. skeletovitost a expozice jednotlivých viničních tratí, avšak především jsme se dočkali podrobnějšího členění viniční tratí a jejich jednotlivých částí, takže po dlouhé době došlo např. k rozlišení viničních tratí „Tausendeimerberg" a „Burgberg", k definování známých viniční tratí „Bach" (vinařská obec Joching), „Himmelstiege" (vinařská obec Dürnstein), „Höll" (vinařská obec Wösendorf/Wachau), „Küß den Pfennig" (vinařská obec Dürnstein), „Ralais" (vinařské obce St. Michael/Wachau a Wösendorf/Wachau), „Wandl" (vinařská obec Dürnstein), atp., dále došlo např. k upřesnění chybného zakreslení viniční tratě „Heudürr" (vinařská obec Dürnstein), avšak asi jako každé dílo i na tomto se najde několik drobných nepřesností, nyní se je pokusím v krátkosti definovat.

Určitým problém jsou špatné názvy viničních tratí, těch je jen pár, avšak především u poměrně známé viniční trati „Axpoint" (vinařská obec Spitz) to trochu zamrzí, v mapě jí nalezneme pod názvem „Achspoint", což není de facto špatný název, jde o původní název viniční tratě, avšak dnes nevím o žádné vinařství, jež by nepoužívalo nový název. Ve druhém případě jde o viniční trať „Atzberg" (vinařská obec Spitz), jež v nové mapě nalezneme pod názvem „Vorder Atzberg", což opět není špatný název, jen jde opět o historickou věc, kdy se v údolí Mieslingtal nalézala viniční trať „Hinter Atzberg", na níž je snad dodnes několik keřů vysázeno, ale víno jsem z této viniční tratě nikdy neviděl a ani jsem tuto viniční trať nikdy neviděl zakreslenou v mapách viničních tratí, všechna vinařství proto dnes používají pouze název „Atzberg". Závěrečným příkladem, je viniční trať „Donaupoint" (vinařské obce St. Michael/Wachau a Wösendorf/Wachau), jež nyní v nové mapě viničních tratí nenalezneme vůbec, nově je tato viniční trať rozdělena na viniční tratě „Donauboden" a „Donaubreiten", avšak kde vznikly tyto nové názvy to nemám tušení, nikdy jsem je neslyšel a žádné vinařství o nichž vím, že na této viniční trati mají vinice také ne, nadále proto ve vinařstvích naleznete vína s označením viniční trati „Donaupoint", někdy zkráceně jen „Point" (nezaměňovat s viniční tratí „Spitzer Point"), z tohoto důvodu se domnívám, že tyto nové názvy by měly označovat spíše části této viniční tratě.

Trochu zamrzí rovněž to, že zde nenaleznete všechny viniční tratě, nadále tu nenajdete např. viniční tratě „Flackeln" (vinařská obec Joching), „Honivogl" (vinařská obec Spitz, část viniční trati Singerriedel), „Lichtgarten" (vinařská obec Weißenkirchen/Wachau), „Schlossgarten" (vinařská obec Spitz), „Steinerne Brücke" (vinařská obec Joching), atd., přičemž při použité podrobnosti se domnívám, že je bylo možné zakreslit a ze všech výše popsaných viniční tratí není problém ve Wachau zakoupit víno, avšak věřím tomu, že v příští aktualizaci se i tyto názvy viničních tratí objeví.

Závěrem:

I přes některé mé výtky se jedná o pěkně zpracovanou mapu viničních tratí, jež vyřešila mnoho otazníků a proti předchozí verzi je neporovnatelně lépe a podrobněji zpracována, takže kéž bychom se dočkali podobných map i v jiných vinařských podoblastech, kde v některých podoblastech dosud vládne tristní situace. Mapa se drží vžitých názvů a to je dobře, i když i v samotném Wachau najdeme některé rozpory, např. viniční trať „Steinborz" je někdy zvána „Steinporz" (vinařská obec Spitz), viniční trať „Postaller" je někdy zvaná „Postolern" (vinařská obec Joching), viniční trať „Harzenleithen" je někdy zvána „Heizenleithen" (vinařská obec St. Michael/Wachau), viniční trať „Wandl" je někdy zvána „In der Wand" (vinařská obec Dürnstein), atd. V příloze naleznete ukázku jednotlivých map viničních tratí mezi obcemi St. Michael/Wachau a Wösendorf/Wachau, v prvním případě jde o původní mapu viničních tratí, v druhém případě se nabízí ukázka nové mapy viničních tratí a ve třetím případě jde o mapu viničních tratí, jejímž autorem jsem já, jedná se však pouze o hrubou pracovní verzi, takže tuto verzi berte jen jako ukázku disproporcí mezi jednotlivým dělením.

Počet příspěvků v diskuzi: 5  Vložit/Zobrazit příspěvek
Počet zobrazení článku: 5896x
Průměrná známka po 0 hodnoceních: -
 1    2    3    4    5