O Víně

my Aktivni: Ano Datum a cas publikace:

Česká a moravská vína mají šanci předvést se v Polsku

Pronikne moravské víno do Polska? Kousek východně od Krakowa, ve městě Bochnia, známém svými solnými doly, proběhne Prezentační výstava vín ČR.

Bochneris, Sp. z o.o. ul. Campi 15 32-700 Bochnia Polska Uzdrowisko Kopalnia Soli Bochnia, Sp. z o.o. ul. Solna 2 32-700 Bochnia Polska Horní Suchá 26.1. 2006 Vážení, během naších cest na jižní Moravu jsme měli možnost poznat nejen její krásy a zajímavosti, ale i seznámit se se skvělými moravskými víny u celé řady vinařů a vinařských firem. Po návratu do Polska jsme chtěli zakoupit moravská vína ve vinotékách, ochutnat je ve vinárnách či gastronomických zařízeních. Byli jsme však značně zklamaní tím, že moravská i česká vína se v těchto zařízeních v Polsku prakticky nevyskytují. Začalo shánění vína na internetových stránkách - výsledek byl bohužel stejný. Víno z České republiky v Polsku prakticky není k sehnání. Toto považujeme za obrovský nedostatek, ke škodě stále se rozšiřujících řad polských milců vína, při výrazně rostoucí kultuře spotřeby vína. Ujišťujeme Vás z vlastní zkušenosti, že polský trh, přesycený víny z tradičních vinařských států, čeká na novinky a další zpestření na trhu s vínem. Jsme přesvědčeni, že moravská vína se svými charakteristickými vlastnostmi by tímto zpestřením mohla být a určitě by byla přivítána polskou klientelou. Na základě výše uvedených skutečností a poznatků jsme se rozhodli přispět svým dílem k určité změně, k přibližení moravských a českých vín polským zájemcům o víno. Za tímto účelem je naší snahou zorganizovat výstavní a prezentační akci 1. ročník „Dnů moravského a českého vína v Bochni“ Akce proběhne od 7. do 9. 7. 2006. V této souvislosti je snahou organizátorů akce zajištění úzké spolupráce s Městským úřadem města Bochnia. Jednalo by se o prezentaci vín ve zcela unikátním prostředí podzemních prostor solného dolu v Bochni, 250m pod povrchem země, s konstantní teplotou 15° C. Tento důl je nejstarším funkčním dolem v Evropě, nepřetržitě v činnosti od roku 1248. Dnes však slouží účelům geoturistickým, k pobytům relaxačním a léčebným. Prezentace by proběhla ve velkých prostorách po vydobytí soli, v komoře Waźyn, kde je i vhodné zázemí společenské a kulturní, navíc možnosti noclehu přímo v komoře a také možnosti stravovací. Vše potřebné je tedy na čas výstavy na místě samotném. Důlní prostory jsou uzpůsobeny pro turistický ruch, čímž je zajištěna i značná návštěvnost akce. Hlavním organizátorem akce bude společnost „Bochneris“ s.r.o. (bližší informace viz b www.bochneris.pl) při spoluúčasti společnosti Uzdrowisko Kopalnia Soli Bochnia s.r.o. (www.kopalnia.pl) a města Bochnia (www.bochnia.pl). Cílem organizátorů je soustředit min. 40 vystavovatelů z řad moravských a českých vinařských firem a sdružení, zároveň pozvat na tuto akci zástupce obchodních firem zabývajících se obchodem s vínem na polském trhu, jakož i sezvat co největší množství všech, kteří se o problematiku vína v Polsku zajímají. Dne 31.1. proběhla obhlídka místa konání výstavní a prezentační akce „Dny moravského a českého vína v Bochni“. Spolu s panem Jiřím Hudcem ze ZD Sedlec jsme se setkali s organizátory akce z polské strany, navštívili jsme prostory pro výstavu a shlédli zázemí akce. Na základě získaných poznatků sdělujeme, že místo konání akce je velmi výhodné pro realizaci tohoto záměrů. K dispozici jsou velmi prostorné a dostatečně osvětlené výstavní plochy, konstantní teplota 15° C, vynikající zázemí gastronomické a ubytovací - vše v místě bez nutností přesunů, k dispozici vystavovatelům hlídané parkoviště po celou dobu akce v místě, zajištění servisu skla. Ze strany polských organizátorů se projevila značná angažovanost a jejich snaha vytvořit vystavovatelům optimální prostředí pro výstavu, zajištění široké reklamní kampaně propagující „Dny vína“ v tisku i v ostatních médiích a snaha sezvat do Bochnie co nejširší obchodní zastoupení z polské strany. Výhodou je i značná návštěvnost místa konání akce širokou veřejností a turisty - začlenění akce do lokálních kulturně-společenských akcí ve vrcholící turistické sezóně v Bochni a celém krakovském regiónu. Výhodou je i podpora ze strany vedení města Bochnia. Snahou organizátorů je projednat s Vinařským fondem ČR a Svazem vinařů ČR možnost dotace na tuto akci pro vystavující vinaře! V zájmu zdárného průběh akce věříme v účast min. 30 vinařů. Věříme také, že tato akce pomůže propagovat moravská a česká vína na zajímavém a do budoucna určitě perspektivním polském trhu.

Podmínky účasti vystavovatelů:

- výstavní plocha pro jednoho vystavovatele min. 5 m2, max.plocha je dohodou.

- cena 1 m2 výstavní plochy je 250 PLN ( 1,- PLN = asi 7,25 Kč)

- možnost noclehu a) přímo v podzemí dolu v prostorách k tomu vyčleněných - sál v komoře Wažyn v ceně 35 PLN/1 os./noc - Komora Kołdras kabiny 2-6 osob v ceně 55 PLN/1 os./noc b) v hotelové části solného dolu na povrch ( Hotel Sutoris-viz www.kopalniasoli.pl/hotel/) v ceně: 1-lůžkový pokoj …… 80 PLN1 os./noc 2-lůžkový pokoj …… 60 PLN1 os./noc 3-lůžkový pokoj …… 50 PLN1 os./noc Cena noclehů bez snídaně - možnost stravování orientačně za 2 jídla denně – snídaně a oběd (večeře)… cca 40 PLN/ 1 os. Stravovací místo libovolné – může být přímo v podzemních prostorách výstavy nebo w restauraci na povrchu (v hotelové části).

Pro vystavovatele zajistíme:

- místo pro intalaci expozice v komoře Wažyn podle potřeby vystavovatele,

- možnost ubytování a stravování v místě expozice,

- pomoc při bezpečné přepravě expozice do komory Wažyn důlními dopravními prostředky,

- v rámci možností pomoc při instalaci expozice pracovníky dolu,

- servis skla - hlídané parkoviště pro vystavovatele po celou dobu konání akce,

- reklamu akce v krakovském regionu, na internetu a na odborných stránkách,

- možnost obchodních kontaktů se zástupci specializovaných firem, - soutěžní vyhodnocení vystavovaných vzorků, diplomy a ocenění,

- katalog vystavovatelů v polském jazyce,

- širokou účast návštěvníků z různých koutů světa v rámci turistického ruchu v hojně navštěvovaném krakovském regionu,

- pro zájemce návštěvu důlní turistické trasy zdarma,

- doprovodný program.

Organizátoři budou usilovat o možnost přidělení dotace pro vystavovatele u Vinařského fondu ČR a Svazu vinařů ČR. Organizátoři žádají pro svou orientaci informaci o přibližných cenách svých vín za účelem možnosti nákupu a následného odprodeje v rámci degustace a distribuce vín organizátorem v průběhu akce. Organizátoří si vyhrazuji právo vybírání zálohy ve výši: - 4000 CZK z titulu rezervace výstavní plochy, - 50 % ceny noclehu v případě rezervace s ohledem na vrcholnou turistickou sezónu. Tento dopis rozesíláme pro Vaší vstupní informaci o připravované akci a pro získaní přehledu o zájmu ze strany vinařů o tuto akci.

Prosíme a zaslání Vašeho stanoviska - zda se hodláte této akce zúčastnit, - v jakém počtu (osoby), kolik noclehů a kde, - kolik m2 výstavní plochy vyžadujete pro svou expozici, a to v termínu do 15.2. 2006. Následně Vám budou sděleny již definitivní informace týkající se této akce. Obracíme se na Vás taky s prosbou o jakékoliv připomínky, vyjádření svých potřeb vůči organizátorům, které by vedly k úspěšné organizaci a průběhu akce, rádi využijeme Vaších bohatých zkušeností v tomto směru. Netrpělivě čekáme Vaše vyjádření, abychom v případě Vašeho zájmu měli dostatek času na přípravu akce. Děkujeme a přejeme mnoho úspěchů v roce 2006. Vaše odpovědi čekáme na adrese: Ing. Lech MALYSZ, Pěší 1000, 735 35 Horní Suchá, ČR případně na: e-mail: ml128@seznam.cz kontakt: mob.: 732 368 668 Spolupráce při organizaci: p. Jiří Hudec, ZD Sedlec, mob.: 777 719 112

Počet příspěvků v diskuzi: 0  Vložit/Zobrazit příspěvek
Počet zobrazení článku: 3653x
Průměrná známka po 0 hodnoceních: -
 1    2    3    4    5