O Víně

Slovensko


Zkratka: SVK
Popis:

Bílá vína: 81,7%
Červená vína: 3,8%
Zastoupení bílých odrůd: Ryzlink vlašský 25%, Veltlínské zelené 18%, Muller Thurgau 12%, Rulandské bíle a Chardonnay 8%, Dievčie hrozo 3,5%, Ryzlink Rýnský 1,8%, Sylvánské zelené 1,5%, ostatní 8,4%
Zastoupení modrých odrůd: Frankovka 6,5%, Svatovavřinecké 5,5%, ostatní 2,5%.

Od 1.januára 1997 nadobudol účinnosť zákon NR SR č.332/1996 o vinohradníctve a vinárstve. Je to záväzný predpis, podľa ktorého sa musí riadiť každý vinohradník, vinár a aj celé odvetvie - vinohradníctvo.

Podľa tohto zákona sa celá Slovenská republika delí na :
6 vinohradníckych oblastí, v rámci ktorých je dovedna 40 vinohradníckych rajónov.

Pre dorábateľov hrozna a vína je najdôležitejšia tretia časť zákona pojednávajúca o vinárstve. Podľa tohto zákona sa ruší bývalé triedenie odrôd na triedy 1.A, 1.B a 2. triedu. Jediným určujúcim kritériom na zhodnotenie kvality hrozna je jeho cukornatosť. Najnižšou hranicou je 13° NM (13 kg cukru na 100 litrov muštu). Mušt s nižšou cukornatosťou sa nemôže použiť na výrobu vína, ale iba na priemyselné účely.

Víno vyrobené z takéhoto muštu sa nazýva stolové, pričom prídavok cukru pri docukrovaní nesmie presiahnuť 4,25 kg na 100 litrov. Stolové víno sa nesmie na etikete označiť názvom odrody, vinohradníckej oblasti, rajónu alebo obce.

Druhou kategóriou sú akostné vína vyrobené z hrozna s cukornatosťou nad 16°NM.

Akostné vína môžu byť trojakého druhu:

= odrodové (obsahujú najviac 15 % prímesí iných odrôd)
= značkové (vyrobené podľa receptúry výrobcu tak, aby sa zachovala stála kvalita a charakter) Tieto dve skupiny sa musia na etikete označiť aj miestom pôvodu - vinohradníckou oblasťou a rajónom)
= značkové vína zmesové (nachádza sa v nich určitý podiel vín zahraničného pôvodu, pričom toto musí byť uvedené na obale (napr. dovezené zo Španielska))

Najvyššiu kategóriu vín tvoria výberové vína s prívlastkom:

= kabinetné (s cukornatosťou najmenej 19°NM)
= neskorý zber (vyrobené z hrozna v plnej zrelosti zberaného po období hlavného zberu s cukornatosťou najmenej 21°NM)
= výber z hrozna ( zodpovedá neskorému zberu s cukornatosťou najmenej 22°NM, pričom sa získa zo starostlivo vybraného hrozna s odstránenými nevyzretými a chybnými bobuľkami)
= bobuľový výber ( vyrobené z výberu prezretého hrozna s cukornatosťou najmenej 25°NM)
= hrozienkový výber ( vyrobené z prezretých a zhrozienkovatených bobúľ hrozna - cibéb s cukornatosťou najmenej 29°NM)
= ľadový výber ( vyrobené z hrozna, ktoré bolo zberané až pri poklese teplôt pod bod mrazu, pričom cukornatosť musí byť najmenej 27°NM)

V zákone sú vymenované činnosti, ktoré je zakázané vykonávať pri výrobe vína. Pri výrobe stolového a akostného bieleho vína možno docukrovať maximálne na 20°NM, pri výrobe červených vín na 22°NM. Výberové vína s prívlastkom sa nesmú upravovať pridávaním cukru alebo zahusteného muštu a taktiež sa nesmú chemicky konzervovať. Všeobecne u všetkých vín sa nesmie víno falšovať a tiež je zakázané používať vodu ako prídavnú látku (ľudovo to znamená, že sa nesmie vyrábať „vodnár", teda matolinové víno).

Počet zobrazení stránky: 1787x