O Víně

J.A.R.


Zkratka: JAR
Popis:

Jižní Afrika je podobně jako Amerika a Austrálie vyhledávanou a módní vinařskou zemí a její vína dnes dobývají svět. Tradici začali v sedmnáctém století holandští usedlíci, poté Francouzi a nakonec Britové, kteří jihoafrická vína exportovali do celého impéria. Holandský původ je znát v názvech usedlostí, oblastí i v pojmech na vinných etiketách. Většina vinařství je soustředěna do oblasti okolo Kapského Města a každý region je obhospodařován velkým množstvím menších farem. Produkce i export jsou z větší části v rukou družstevních sklepů. Nejvýznamnějšími regiony jsou Stellenbosch, Paarl, Constantia, Robertson, Worcester, Swartland, Tulbagh a Durbanville. Mezi hlavní pěstované odrůdy jižní Afriky patří Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Chenin Blanc, Sauvignon Blanc, Muscat, Merlot, Shiraz, Pinot Noir, ale především velmi typická Pinotage. Vína pro export jsou označována kontrolní pečetí zaručující původ, odrůdu a ročník.

Moderní vinařský zákon byl přijat v roce 1973 (South African Wine of Origin). Je založen na systému označení původu a kontrole výroby. V současné době se pracuje na novelizaci, která má zvýšit podíl ročníku a odrůdy na 85 %. Nejlepší vína, která byla oceněna na Jihoafrické vinařské národní přehlídce, jsou označena zlatou pečetí. Všechna exportovaná vína musí mít exportní osvědčení vydávané úřadem Wine and Spirit Board v Nietvoorbiju. Tento atest se uděluje až po důkladném chemickém rozboru a senzorickém posouzení.

Náležitosti etiket:

Vinařský zákon z roku 1973, byl v roce 1993 modifikovan. Je v něm uvedeno, že WO, víno z registrovaného místa původu (Wine of Origin) ukončilo léta zmatků. Víno může být certifikováno pro následující: statek (Estate), region (Distrikt), podregion (Ward), rok sklizně, odrůdu. Kupáže mohou uvést jména odrůd a ročníku pouze tehdy, když tvoří manimálně 75 %, a minimálně 85 % u vín pro export. Dodržování zákona je dobrovolné a přibližně 35 % vína je certifikováno. Necertifikované víno podléhá náhodným přísným kontrolám z hlediska zdravotní nezávadnosti. Z tohoto důvodu i toto víno musí být u ministerstva registrováno. Výnos na ha není zákonem omezen, ani použití umělých hnojiv či chemického ošetření vinohradů. Docukřování je přísně zakázáno, dokyselení ne. Z registrovaných vinohradníků jen asi stovka vyrábí víno na svém statku, asi polovina z nich i lahvuje. Pokud koupí hrozny od jiných, nesmějí je mísit se svými a prodat víno pod etiketou statku.

Počet zobrazení stránky: 5790x