O Víně

18.03.2015 Jarda Aktivni: Ano Datum a cas publikace: 18.03.2015 07:00

Malá tiskovka o vinařství ve Znojmě

V úterý 10.3.2015 proběhla malá tisková konference v salonku Louckého kláštera ve Znojmě při příležitosti hodnocení vín na „XXVI. ročník přehlídky vín Znojemské vinařské podoblasti - Znojemský košt 2015“, který se uskuteční v sobotu 21. března 2015. Více informací o této tradiční přehlídce vín je na webu Znojemský košt - www.znojkost.estranky.cz. Vše organizovalo Sdružení znojemských vinařů vedené jeho předsedou Ing. Jaromírem Čepičkou pro novináře místních médií. Hosty na tiskovce byli ředitel Znovínu Znojmo pan Ing. Pavel Vajčner a MVDR. Ivan Veselý. Zazněla tu řada velice zajímavých informací, čísel a přehledů. Vzhledem k tomu, že se o problematice vinařství v poslední době hodně hovoří, píše ve většině médií i na O víně, jsou tyto informace většinou známé. Jistě ale neuškodí si je zde připomenout tak, jak zazněly ve Znojmě.

Současná situace ve vinohradnictví - Ing. Jaromír Čepička, CSc.

V ČR je v současnosti registrováno k 31.7.2014 17 460 ha vinic u cca 18 900 pěstitelů. Znojemská vinařská podoblast má 3 130 ha vinic u 2 250 pěstitelů. V letech 2000 - 2004 před vstupem ČR do EU se vysadilo celkem 5 833 ha nových vinic. Po vstupu ČR do EU v roce 2004 se každoročně obnovuje plocha vinic v rámci restrukturalizace 130 - 470 ha. Dále je evidováno asi 140 ha vyklučených vinic, 1 180 ha práv na opětovnou výsadbu a 470 ha práv z rezervy a nových práv. Znamená to celkový produkční potenciál ČR ve výši 19 300 ha ploch pro vinice. Tato plocha je pro ČR dostatečná a dosahuje podobné plochy vinic ČR jako v roce 1989 - 18 700 ha. Nejvíce zastoupenými odrůdami v nových výsadbách za poslední tři roky jsou: Pálava, Hibernal, Rulandské šedé, Sauvignon, Tramín červený, Chardonnay, Ryzlink rýnský, Ryzlink vlašský, Muškát moravský a na Znojemsku také Veltlínské zelené.

Dlouhodobý dosažený průměrný výnos v ČR za posledních deset let je 4,90 t/ha. V období 1981 - 1990 7,35 t/ha 1991 - 2000 6,33 t/ha. V roce 2010 výnos 2,9 t/ha, v roce 2011 5,7 t/ha, v roce 2012 3,8 t/ha, v roce 2013 5,2 t/ha při ø cukernatost 20 °NM, v roce 2014 4,3 t/ha při ø cukernatost 18,6 °NM (dle SVČR) Ve ZVP bylo dosaženo asi 4,0 t/ha při ø cukernatosti asi 19,0 °NM. Průměrná realizační cena v ČR za hrozny v roce 2010 činila asi 16,20 Kč/kg, v roce 2011 17,30 Kč, v roce 2012 17,50 Kč, v roce 2013 ø 16,60 Kč/kg, přičemž cena bílých hroznů byla 17,60 Kč/kg a u modrých hroznů 14,80 Kč. v roce 2014 ø 15,70 Kč/kg, přičemž cena bílých hroznů byla 16,20 Kč/kg a u modrých hroznů 14,60 Kč. Náklady na vypěstování 1 kg hroznů byly asi 20 Kč/kg, což znamená ztráta.

Dotační politika ČR a EU v oblasti vinohradnictví a vinařství - MVDr. Ivan Veselý

Po vstupu ČR do EU je možné čerpat finanční prostředky prostřednictvím SZIF na restrukturalizaci vinic (likvidace staré vinice, výsadba nové vinice s jinou odrůdovou skladbou či zvýšením počtem keřů nebo přesunem vinice do svahu) s ukončením celého projektu do tří let. Výše příspěvků na 1 ha v rámci restrukturalizace činí u nově vysázené vinice do 200 000 Kč, přesun vinice do svahu asi 240 000 Kč. Každý subjekt, který obdělává půdu, dostává příspěvek na obdělání (SAPS) 4 800 Kč na ha bez ohledu zda je to orná půda, vinice či ovocný sad. Pěstitelé v IP hroznů dostávají asi 13 360 Kč/ha, u systémů Bio produkce 23 600 Kč/ha (965 ha), u Bio produkce je dosahováno menšího výnosu o cca 30 - 50 % oproti IP. V letošním roce končí plánovací období 2007-13, včetně roku 2014 s částkou 74 mld. Kč, z toho osa I. na modernizaci a zakládání nových farem 13%, osa II. na opatření AEO (IP, BIO, zatravnění, zalesnění) 51 %, osa III. životní prostředí na venkově 30% a osa IV. - LEADER (Místní akční skupiny) 6 %. Nyní se „dolaďují“ nová pravidla v rámci EK pro období 2015-2020. Na toto období se předpokládá v rámci Podpory zemědělství a venkova (EAFRD) celkový pokles příspěvků pro ČR na úroveň 55 mld. Kč. Budou se měnit i podmínky v rámci osy II. AEO - IP a Bio produkce ve prospěch bioprodukce, IP bude standardem.

Informace k sektoru réva vinná, víno - dle SVZ MZe ČR a SV ČR

Dovozy vína: v marketingovém roce 2005/06 1 321 tis. hl (18,10 Kč/lt), 2006/07 1 339 tis. hl (18,70 Kč/l), 2007/08 1 525 tis. hl (21,40 Kč/l) a za rok 2008/09 2 037 tis. hl. V kalendářním roce 2009 dovezeno celkem 1 366 tis. hl vína, v roce 2010 dovezeno 1 387 tis. hl, v roce 2011 1 558 tis. hl., v roce 2012 993 tís. hl, což znamená dle oficielní statistiky snížení dovozu vína. Přesto velké dovozy vína za poslední roky znamenají vytlačování našeho vína z domácího trhu. Export našich vín je za poslední roky asi 120 000 hl vína, to však může být i reexport vína. V ČR se roční spotřeba vína pohybuje kolem 1,9 - 2,3 mil. hl., domácí produkce se pohybuje v rozmezí 279 - 849 tis. hl. a zbytek tvoří dovoz ze zahraničí. Roční dovoz produktů vinohradnictví a vinařství se pohybuje kolem 4 mld Kč, po roce 2011 stoupl značně nelegální dovoz sudového vína v rozsahu asi 25 % z celkového dovozu, který je odhadován v rozsahu 1 - 1,2 mld. Kč.

Současná situace ve vinařství a trh s vínem - Ing. Pavel Vajčner

Od přijetí zákona o vinohradnictví a vinařství č. 321/2004 Sb. a díky velké konkurenci na českém trhu s vínem výrazně stoupla kvalita vína a především adjustáž lahví - v rámci ČR je asi 1 000 producentů vín. V současné době je průměrná spotřeba vína na obyvatele 20,5 l za jeden rok, přičemž asi 30-50% spotřeby je kryto z domácí produkce a větší část dovozem, především sudového vína. Dovozy vína se nadále zvyšují díky dovozu vín obchodními řetězci, kde se prodává v současné době asi 70% celkem prodaného vína, zvyšují dovoz i obchodní společnosti s vínem. Do ČR (2010 až 2013) dovezli větší množství vína obchodníci, vinařské podniky i menší producenti. Současná situace je charakterizována stagnací až poklesem prodeje červeného vína a nárůstem prodeje růžových vín. Velmi rychle stoupá konzumace mladých vín, zejména s označením Svatomartinské víno (cca 2,1 mil. ks lahví), jehož ochrannou známku garantuje Vinařský fond ČR. Průměrná spotřeba vína v rámci EU klesla na 29,4 l/osoba a rok.

Stávající Vinařský fond je fond marketingový a propagační, producenti odvádí do fondu z 1 l vína domácí produkce 0,50 Kč/lt, pěstitelé z 1 ha vinice (nad 1 ha) je ve výši 350 Kč/ha. Od roku 2006 je statut VF ČR Komisí EU notifikován a mohl začít vyplácet podpory - celkem vyplatil 47,2 mil. Kč, v letech 2007 - 2010 75 mil. Kč, 2011 a 2012 67 mil. Kč, rok 2013 69,5 mil. Kč, pro rok 2014 asi 70 mil. Kč. VF podporuje odbyt vína propagací v masmediích, billboardy, propagačními materiály pro vinařské oblasti Morava a Čechy, jednotlivé podoblasti, dále podporou výstavnictví, vzdělávání a seminářů, podporou Svatomartinského vína, podporou prodeje našeho vína v supermarketech. Masově podporuje a propaguje hesla a slogany Vína z Moravy, vína z Čech, Vítejte v kraji skvělých vín, Objevujte kouzlo našich vín a podobně. Celkově je u spotřebitelů vína zřejmý postupný trend ve zvyšování základního povědomí o konzumaci vína, k čemuž napomohla také řada televizních a rozhlasových pořadů o vínu, články v novinách a časopisech s finanční podporou Vinařského fondu ČR. VF zadal marketingové společnosti studii ke konzumaci a spotřebě vína v ČR. Z ní vyplývá, že nejvíce pijí víno věkové kategorie 35 - 54 let, bílé víno se konzumuje ze 60 %, červené z 37 % a růžové 3 % z celkové spotřeby vína. Nejvíce se pijí bílá vína z odrůd: MT, RB, SG, RŠ, TČ, Char, VZ, Pál, MM, RR, RV, IO, Ng. Z červených vín jsou nejoblíbenější vína z odrůd: MP, FR, SV, RM, CS, CM, ZW, And.

Počet příspěvků v diskuzi: 0  Vložit/Zobrazit příspěvek
Počet zobrazení článku: 4374x
Průměrná známka po 0 hodnoceních: -
 1    2    3    4    5