O Víně

11.05.2023 Mara Aktivni: Ano Datum a cas publikace: 11.05.2023 07:00

Wachauer Weinfrühling 2023 (I. část)

První část reportáže z nejznámější vinařské akce vinařské podoblasti Wachau, tj. z vinařské akce Wachauer Weinfrühling 2023, jež se konala během prvního květnového víkendu.

První květnový víkend se tradičně konala největší vinařská akce vinařské podoblasti Wachau zvaná Wachauer Weinfrühling 2023, přičemž jsem na ní samozřejmě tradičně nechyběl ani já a tudíž se za ní v následujících dvou reportážích ohlédneme. Vinařská akce Wachauer Weinfrühling 2023 se tedy letos konala v termínu 06.05.-07.05.2022 (sobota-neděle), kdy bylo možné navštívit takřka všechna místní vinařství, této zřejmě nejslavnější rakouské vinařské podoblasti. Brány všech zúčastnivších vinařství se po oba dva dny otevřely vždy od 10 do 18 hodin, přičemž vstupné na tuto vinařskou akci činilo 30 €, což je nepatrné zdražení (o 5 €) oproti minulému ročníku, přičemž tuto částku bylo nutné uhradit v prvně navštíveném vinařství či již mít zakoupené vstupné v předprodeji. V rámci vstupného získal návštěvník možnost ochutnat veškerá nabízená vína ve všech otevřených vinařstvích, dále měl návštěvník možnost bezplatně využít autobusovou dopravu Wachauer Linien, která byla kvůli této vinařské akci posílená na obou březích na velmi přívětivý taktový interval 30 minut (kéž by to takto fungovalo i v jiných vinařských podoblastech), v bočním údolí Spitzer Graben pak na hodinový takt. Tradičně zůstala také možnost využít k bezplatné dopravě tři přívozy přes Dunaj, což je ideální varianta pro návštěvníky, kteří chtějí navštívit vinařství na obou březích Dunaje, mezi které ostatně sám patřím. Kromě autobusů na obou březích Dunaje a přívozů přes Dunaj byla v ceně i bezplatná přeprava vlakem Wachaubahn, leč bohužel spojení vlakem je omezeno pouze na čtyři páry vlaků denně, a tak se dá říci, že jde využít v podstatě jen pro příjezd a odjezd do/z vinařské podoblasti. V sobotu večer (tj. 06. května 2023 od 17.30 hodin) se pak na zámku v městečku Spitz konala tradiční akce zvaná Steinfeder-Night, přičemž tato akce byla zpoplatněna částkou 25 € pro účastníky vinařské akce a 30 € pro ostatní účastníky, po konci této akce byl rovněž vypraven mimořádný vlakový spoj.

V rámci letošního ročníku bylo možné navštívit celkem 111 místních vinařství, jež se nacházela v mnoha obcích vinařské podoblasti Wachau po obou březích Dunaje, konkrétně šlo o tyto vinařské obce (v závorce je uveden počet otevřených vinařství v dané obci): Dürnstein (5), Gut am Steg (4), Hofarnsdorf (1), Hundsheim (1), Joching (9), Mautern (3), Mauternbach (1), Mitterarnsdorf (4), Oberarnsdorf (4), Oberloiben (6), Rossatz (4), Rossatzbach (1), Rührsdorf (5), Schwallenbach (1), Spitz (19), St. Michael in der Wachau (2), Unterloiben (7), Vießling (1), Weißenkirchen in der Wachau (20) a Wösendorf in der Wachau (13).

Tradiční zpestřením byla i prezentace vín pozvaných hostujících vinařství během této vinařské akce, přičemž tentokráte padla volba na hostující vinařství produkující šumivá vína, kdy všechna tato vinařství hostovala u jednotlivých vinařství napříč celou vinařskou podoblastí Wachau. Seznam pozvaných hostů zahrnoval hned několik producentů Champagne, avšak také i rakouské producenty šumivých vín. Za sebe osobně musím říci, že mě výběr velmi potěšil a ačkoliv jsem ochutnal jen pár vzorků letmo, tak se jednalo o příjemné zpestření této vinařské akce.

Vzhledem k tomu, že vinařská podoblast Wachau je vyjma mnoha jiných věcí, známa i svým specifickým zatřiďováním vín, tak si tradičně dovolím připomenout tamní kategorie pro zatřiďování vín, jimiž jsou Steinfeder, Federspiel a Smaragd, tak jak je definuje tamní vinařské sdružení Vinea Wachau Nobilis Districtus, pro bílá a růžová suchá vína vznikla navíc od ročníku 2020 i apelace Wachau DAC, avšak vznik této apelace je vzhledem k šíři jejího rozsahu, kdy u základních vín jde o apelaci až pro 17 odrůd vinné révy, úplně zbytečný a její význam mě úplně míjí, navíc je v rámci této apelace možné uvádět názvy viničních tratí pouze u vín z odrůd Veltlínské zelené a Ryzlink rýnský, což celkově vnímám jako velký krok zpět, zjednodušeně se dá tedy říci, že drtivá většina vín splňuje podmínky pro zatřídění do apelace Wachau DAC.

Steinfeder - obsah alkoholu činí max. 11,5 %, cukernatost moštu činí 15 °KMW až 17 °KMW (cca 16,12 °NM až 18,85 °NM), název symbolizuje trávu s úzkými stébly - Kavyl Ivanův (Stipa pennata) rostoucí v místních vinicích na kamenitých půdách (na silikátových horninách). Jedná se o lehká, svěží, ovocná vína, jež jsou vhodná pro každodenní popíjení. V současnosti je tato kategorie mírně na ústupu a nejnižší kategorií se v mnoha (především menších) vinařstvích stává kategorie Federspiel.

Federspiel - obsah alkoholu činí 11,5 % až 12,5 %, cukernatost moštu činí min. 17 °KMW (cca 18,85 °NM), název pochází ze sokolnictví, což byl dříve oblíbený sport ve vinařské podoblasti Wachau. Jedná se o středně těžká, klasická vína spojující svěžest a ovocnost kategorie Steinfeder s plností a elegancí kategorie Smaragd. Nyní jde o nejrozšířenější a nejpopulárnější kategorii vín ve Wachau, jelikož kvalita vína je obvykle ve skvělém poměru k ceně a navíc tuto kategorii vín nabízí zřejmě všechna místní vinařství.

Smaragd - obsah alkoholu činí nejméně 12,5 %, cukernatost moštu činí min. 18,5 °KMW (cca 20,90 °NM), název symbolizuje ještěrku zelenou (Lacerta viridis), jejímž přirozeným biotopem jsou právě místní terasovité vinice. Jedná se o plná, elegantní vína s velkým potenciálem pro další archivací, avšak i jako mladá vína mají svou nespornou kvalitu. Víceméně každé vinařství má v této kategorii zatříděné nějaká víno (výjimku představují pouze ta nejmenší vinařství), u větších vinařství je v této kategorii zastoupení poměrně velké a velmi často i rozlišené dle jednotlivých viničních tratí, z nichž tato vína pocházejí.

Mapu viničních tratí pro celou vinařskou podoblast Wachau naleznete zpracovanou v digitálním atlasu viničních tratí zvaném Riedenkarten, jež spravuje Österreich Wein Marketing (ÖWM), a který naleznete pod tímto odkazem. Jedná se jednoznačně o nejlepší digitální podobu map viničních tratí, jež obsahuje např. i údaje o průměrných srážkách, průměrných teplotách, sklonu, nadmořské výšky, atp. Další online alternativu pak představuje aplikace MyWachau, jež naleznete pod tímto odkazem, avšak je možné si jí jako aplikaci stáhnout i do Vašeho mobilního zařízení. Tato aplikace nabízí detailní mapu i s popisem všech viničních tratí, kdy u jednotlivých viničních tratí můžete najít údaje jako velikost v ha, počet slunečních hodin, sklonitost, nadmořskou výšku či půdní profil, navíc je možné u jednotlivých viničních tratí zjistit i která vinařství z dané viniční trati produkují vína, avšak tento seznam je vhodné brát spíše orientačně, neb rozhodně není úplný a někde i nepřesný. Aplikace MyWachau však zobrazuje dále i umístění jednotlivých vinařství či otevírací doby jednotlivých Heurige, takže na cestování po Wachau se jedná o ideálního pomocníka.

Po tradičním obsáhlém úvodu nastává čas se ohlédnout za jednotlivými vinařstvími a víny, jež jsem navštívil a ochutnal, přičemž v dnešní první části reportáže se ohlédneme za víny prvních 16 vinařství z celkového počtu 32 vinařství, jež jsem během letošního ročníku navštívil. V dnešní první části se podíváme na vinařství pocházející z vinařských obcí Mitterarnsdorf, Oberloiben, Weißenkirchen in der Wachau, Joching a Wösendorf in der Wachau. Ve všech mnou navštívených vinařstvích jsem se snažil pokrýt většinu aktuálně nabízeného ročníku, v některých vinařstvích jsem měl možnost ochutnat i vína mimo nabídku, tak ty v seznamu naleznete také.

V rámci hodnocení vín jednotlivých vinařství jsem vzhledem k délce vynechal detailní popis vín, avšak k určitým vínům se určitě časem podrobněji vrátím ve svých Vinných střípcích. Hodnocení vín jsem rozdělil dle jednotlivých vinařství, jejichž vína jsem v rámci této vinařské akce přechutnal, přičemž vinařství jsou řazena v pořadí, tak jak se nejdříve nacházejí na pravém břehu Dunaje po proudu jeho toku (tj. od Melku směrem ke Kremsu), kde jsem začínal svou pouť vinařskou podoblastí a následně jsou v seznamu vinařství levého břehu Dunaje, jež jsou řazena naopak proti jeho toku (tj. od Kremsu směrem k Melku), vína jsou pak řazena od nejlepších/nejzajímavějších dále, v příloze pak naleznete několik fotografií z vinařské podoblasti Wachau, přičemž se jedná většinou o fotky z mého bohatého archivu, jelikož během této vinařské akce nemám vzhledem k vytíženosti příliš času fotografovat. Vysvětlivky k popiskům u jednotlivých vín, pak tradičně naleznete na konci tohoto článku.

A nyní již tedy samotné hodnocení jednotlivých vinařství a jejich vín:

Weingut Matthias Pöchlinger, Mitterarnsdorf 43, A-3621 Mitterarnsdorf
Má absolutní premiéra, v tomto vinařství jsem dosud nejen nikdy nebyl, avšak ani jsem z něj do této návštěvy žádné víno neochutnal, takže jsem byl předem velmi zvědavý a odcházel jsem opravdu příjemně překvapen, všechna vína mají totiž velmi pěkný poměr mezi cenou a kvalitou, mě konkrétně nejvíce zaujal Grüner Veltliner (Veltlínské zelené) 2021 Smaragd Ried Poigen, který má vzhledem k jakostní kategorii Smaragd opravdu až nepřekonatelnou pořizovací cenu, skvělé však byly i jejich dva veltlíny jakostní kategorie Federspiel ze stejné viniční trati, aneb Grüner Veltliner 2021 Federspiel SIMON Ried Poigen, jež byl školen v akátovém sudu, a Grüner Veltliner 2022 Federspiel Ried Poigen.

91 bodů - Grüner Veltliner 2021 Smaragd Ried Poigen (GV, suché, 11.80 €)
90 bodů - Grüner Veltliner 2021 Federspiel SIMON Ried Poigen (GV, suché, 9.50 €)
89 bodů - Riesling 2021 Arnsdorf (RI, suché, 9.80 €)
89 bodů - Grüner Veltliner 2022 Federspiel Ried Poigen (GV, suché, 8.90 €)
88 bodů - Riesling 2022 Federspiel Ried Mitterbirg (RI, suché, 9.80 €)
88 bodů - Grüner Veltliner 2022 Federspiel Rupertiwein (GV, suché, 8.50 €)
88 bodů - Grüner Veltliner 2022 Federspiel Ried Bachgartl (GV, suché, 8.90 €)
88 bodů - Gelber Muskateller 2022 (GM, polosuché, 8.90 €)
87 bodů - Rosé Frizzante 2022 (ZW, suché, 9.50 €)
87 bodů - Zweigelt Rosé 2022 KLARA (ZW, suché, 8.90 €)
86 bodů - Frizzante Arnsdorfer Frizzante 2022 (GV, suché, 7.80 €)
85 bodů - Frühroter Veltliner 2022 (FV, suché, 8.50 €)

Weingut│Marillenhof Bergkirchner, Mitterarnsdorf 1, A-3621 Mitterarnsdorf
V posledních letech má nejoblíbenější destinace na pravém břehu Dunaje, kam se vracím opravdu velmi rád, neb zdejší vína umějí vždy velmi zaujmout, v letošním roce to platilo zvláště pro naprosto nepřekonatelný veltlín Grüner Veltliner 2021 Smaragd Ried Poigen, což je můj dlouhodobě nejoblíbenější veltlín pravého břehu Dunaje a jeden z nejlepších veltlínů, co lze v této části vinařské podoblasti Wachau ochutnat. Z hlediska jakostní kategorie Federspiel tu je skvělé duo veltlínů Grüner Veltliner 2022 Federspiel Ried Poigen a Grüner Veltliner 2022 Federspiel Ried Scheibenthal, z nichž vybrat toho lepšího je takřka nemožný úkol. Skvělý byl rovněž i výběr z bobulí Grüner Veltliner 2022 Beerenauslese Ried Poigen, který nadchne zvláště milovníky přírodně sladkých vín.

93 bodů - Grüner Veltliner 2021 Smaragd Ried Poigen (GV, suché, 19.50 €)
93 bodů - Grüner Veltliner 2021 Beerenauslese Ried Poigen (GV, suché, 23.50 € za 0.375 l)
91 bodů - Grüner Veltliner 2022 Federspiel Ried Poigen (GV, suché, 9.90 €)
91 bodů - Grüner Veltliner 2022 Federspiel Ried Scheibenthal (GV, suché, 9.90 €)
90 bodů - Riesling 2022 N°5 Ried Poigen (RI, suché, 11.80 €)
88 bodů - Gelber Muskateller 2022 Arnsdorf (GM, suché, 9.90 €)
88 bodů - Zweigelt Rosé Secco 2022 (ZW, suché, 10.60 €)
87 bodů - Zweigelt Rosé 2022 Wachau (ZW, suché, 8.90 €)

Weingut Paul Stierschneider - Urbanushof, Oberloiben 17, A-3601 Dürnstein
Mé tradičně první zastavení na levém břehu Dunaje a zároveň i oblíbená zastávka, kde se vždy těším především na vína pocházející ze slavné viniční trati Loibenberg, a přesně tato vína mě i v letošním roce zaujala nejvíce, zvláště pak hned trio nádherných rýňáků Riesling 2022 Smaragd Ried Loibenberg „351", Riesling 2022 Smaragd Ried Loibenberg a Riesling 2022 Smaragd Ried Rothenberg. Ze stejné viniční trati pochází i skvělý veltlín Grüner Veltliner 2022 Smaragd Ried Loibenberg, jež však má tento rok velmi vážnou konkurenci v nádherném Grüner Veltliner 2022 Smaragd Ried Dürnsteiner Schütt. Z jakostní kategorie Federspiel mě zaujala pak především dvojice Riesling 2022 Federspiel Ried Loibenberg Terrassen a Grüner Veltliner 2022 Ried Klostersatz. Zajímavý tipem může být Gelber Muskateller 2022 Smaragd Ovillus, neb se jedná o jeden z nejlepších muškátů, jež lze v tomto roce ve vinařské podoblasti Wachau ochutnat.

93 bodů - Riesling 2022 Smaragd Ried Loibenberg „351" (RI, suché, 25.00 €)
92 bodů - Riesling 2022 Smaragd Ried Loibenberg (RI, suché, 21.00 €)
92 bodů - Riesling 2022 Smaragd Ried Rothenberg (RI, suché, 20.00 €)
92 bodů - Grüner Veltliner 2022 Smaragd Ried Loibenberg (GV, suché, 21.00 €)
92 bodů - Grüner Veltliner 2022 Smaragd Ried Dürnsteiner Schütt (GV, suché, 20.00 €)
91 bodů - Sauvignon Blanc 2022 Smaragd Loibner (SB, suché, 17.00 €)
91 bodů - Gelber Muskateller 2022 Smaragd Ovillus (GM, suché, 20.00 €)
91 bodů - Grüner Veltliner 2022 Smaragd Alte Reben (GV, suché, 17.50 €)
90 bodů - Grüner Veltliner 2022 Smaragd „produced by Valentin" (GV, suché, 15.00 €)
90 bodů - Riesling 2022 Federspiel Ried Loibenberg Terrassen (RI, suché, 13.50 €)
90 bodů - Grüner Veltliner 2022 Federspiel Ried Klostersatz (GV, suché 12.00 €)
89 bodů - Grüner Veltliner 2022 Federspiel Ried Frauenweingarten (GV, suché, 11.50 €)
87 bodů - Gelber Muskateller 2022 Guglzipf (GM, suché, 13.00 €)

Weingut Weixelbaum, Burgstiege 71, A-3610 Weißenkirchen in der Wachau
Menší vinařství, kde jsem však při svých dvou návštěvách vždy odcházel příjemně překvapen, takže ani v letošním roce jsem nemohl návštěvu vynechat, přičemž tentokráte mě nejvíce příjemně překvapil jejich opulentní veltlín Grüner Veltliner 2021 Smaragd Ried Himmelreich Limited Edition, avšak stejně tak skvělé byly i jejich další zástupci jakostní kategorie Smaragd, tj. Riesling 2022 Smaragd Ried Achleiten a Grüner Veltliner 2022 Smaragd Ried Weitenberg. Z jakostní kategorie Federspiel pak musím vyzdvihnout krásné duo Grüner Veltliner 2022 Federspiel Ried Achleiten a Riesling 2022 Federspiel Ried Weitenberg, obě za stále velmi příjemnou pořizovací cenu.

92 bodů - Grüner Veltliner 2021 Smaragd Ried Himmelreich Limited Edition (GV, suché, 22.00 €)
91 bodů - Riesling 2022 Smaragd Ried Achleiten (RI, suché, 15.20 €)
91 bodů - Grüner Veltliner 2022 Smaragd Ried Weitenberg (GV, suché, 13.20 €)
90 bodů - Grüner Veltliner 2022 Federspiel Ried Achleiten (GV, suché, 9.80 €)
90 bodů - Riesling 2022 Federspiel Ried Weitenberg (RI, suché, 9.80 €)
89 bodů - Grüner Veltliner 2022 Federspiel Weissenkirchen (GV, suché, 9.30 €)
88 bodů - Grüner Veltliner 2022 Federspiel Ried Vorderseiber (GV, suché, 9.30 €)
86 bodů - Gelber Muskateller 2022 Federspiel (GM, suché, 10.00 €)
86 bodů - Grüner Veltliner 2022 Steinfeder (GV, suché, 8.20 €)
86 bodů - Rosé vom Zweigelt 2022 (ZW, suché, 8.50 €)
85 bodů - Gemischter Satz 2022 Federspiel (GemS, suché, 8.80 €)

Weingut Gattinger, Pfarrer Burger Straße 350, A-3610 Weißenkirchen in der Wachau
Má tradiční a velmi oblíbená zastávka, kde je vysoká kvalita vín v každém ročníku jistotou, navíc se jedná o jedno z mála vinařství ve vinařské podoblasti Wachau, kde se dají ochutnat i velmi zajímavá červená vína, mě však tradičně nadchla především vína bílá zatříděná do jakostní kategorie Smaragd, kdy naprosto skvělé je duo Riesling 2021 Smaragd Ried Steinriegl a Grüner Veltliner 2022 Smaragd Ried Weitenberg. Pro milovníky vín s trochou zbytkového cukru, avšak stále suchých vín, tu je pak sympatické Chardonnay 2022 Smaragd. Z jakostní kategorie Federspiel musím vyzdvihnout především velmi povedený veltlín Grüner Veltliner 2022 Federspiel, avšak stejně tak je výborný i rýňák Riesling 2022 Federspiel. Z červených vín mě pak nejvíce zaujal jejich Pinot Noir 2019.

92 bodů - Riesling 2021 Smaragd Ried Steinriegl (RI, suché, 25.00 €)
92 bodů
- Grüner Veltliner 2022 Smaragd Ried Weitenberg (GV, suché, 23.00 €)
91 bodů - Grüner Veltliner 2021 Smaragd Steinterrassen (GV, suché, 15.00 €)
91 bodů - Grüner Veltliner 2022 Federspiel (GV, suché, 12.00 €)
90 bodů - Chardonnay 2022 Smaragd (CH, suché, 19.00 €)
90 bodů - Pinot Noir 2019 (PN, suché, 29.00 €)
90 bodů - Riesling 2022 Federspiel (RI, suché, 13.00 €)
89 bodů - Telos 2021 (CS/ZW/RÖ, suché, 18.00 €)
88 bodů - Muskateller 2022 (GM, suché, 12.00 €)
88 bodů - Muskateller 2022 Frizzante (GM, suché, 13.50 €)
87 bodů - Rosé 2022 (PN/ZW, suché, 11.00 €)

Weingut Mazza, Auf der Burg 124, A-3610 Weißenkirchen in der Wachau
Po posledních dvou návštěvách tohoto vinařství, kdy jsem vždy odcházel velmi spokojen, jsem toto vinařství velmi rád zařadil mezi své oblíbené zastávky a navštívil jej tedy i letos, kdy tentokráte mě nejvíce zaujaly především jejich rýňáky Riesling 2021 Smaragd Ried Achleiten a Riesling 2022 Smaragd Ried Achleiten, avšak neméně zajímavé byly i veltlíny z viniční tratě Weitenberg, jak ročník 2021, tak nový ročník 2022, kdy přeci jenom o malý kousek jen nyní ročník 2021 zajímavější. Z jakostní kategorie Federspiel byly pak nejzajímavější veltlíny Grüner Veltliner 2022 Federspiel Hinter der Burg a Grüner Veltliner 2022 Federspiel Christines Grüner, kdy především prvně jmenovaný patří k těm nejpovedenějším Federspielům, jež můžete ve Weißenkirchen in der Wachau ochutnat.

93 bodů - Riesling 2021 Smaragd Ried Achleiten (RI, suché, 17.00 €)
93 bodů - Riesling 2022 Smaragd Ried Achleiten (RI, suché, 17.00 €)
92 bodů
- Grüner Veltliner 2021 Smaragd Ried Weitenberg (GV, suché, 14.00 €)
91 bodů - Grüner Veltliner 2022 Smaragd Ried Weitenberg (GV, suché, 14.00 €)
91 bodů - Gelber Muskateller 2021 Smaragd (GM, suché, 16.00 €)
91 bodů - Grüner Veltliner 2022 Federspiel Ried Hinter der Burg (GV, suché, 9.00 €)
90 bodů - Grüner Veltliner 2021 Ilses Lesung (GV, suché, 15.00 €)
90 bodů - Riesling 2022 Querkopf Weissenkirchen (RI, suché, 9.50 €)
89 bodů - Grüner Veltliner 2022 Federspiel Christines Grüner (GV, suché, 9.00 €)
89 bodů - Grüner Veltliner 2022 Federspiel Ried Pichl Point (GV, suché, 9.00 €)
88 bodů - Gelber Muskateller 2022 Federspiel Weissenkirchen (GM, suché, 10.00 €)
88 bodů - Chardonnay 2022 Querkopf (CH, suché, 9.50 €)
88 bodů - Mazzas Rosato 2022 Querkopf (ZW, suché, 9.00 €)
87 bodů - Gleichgepresster Querkopf 2022 (ZW/RÖ, suché, 9.00 €)
86 bodů - Gelber Muskateller 2022 Steinfeder Weissenkirchen (GM, suché, 9.50 €)

Weingut Bernhard, Laimgrubgasse 160, A-3610 Weißenkirchen in der Wachau
Menší vinařství, jež však navštěvuji s železnou pravidelností, neb tu vždy najdu velmi zajímavá vína se sympatickými pořizovacími cenami a nejinak tomu bylo i letos, kdy mě nejvíce zaujal jejich krásný minerální rýňák Riesling 2022 Smaragd Ried Achleiten, který má i velmi sympatickou pořizovací cenu, stejně tak byl velmi zajímavý i veltlín Grüner Veltliner 2022 Smaragd Ried Weitenberg Alte Reben. V rámci jakostní kategorie Federspiel pak bylo velmi povedené duo vín Grüner Veltliner 2022 Federspiel Ried Buschenberg a Riesling 2022 Federspiel Weissenkirchen, opět s velmi příjemnými pořizovacími cenami.

92 bodů - Riesling 2022 Smaragd Ried Achleiten (RI, suché, 14.00 €)
91 bodů
- Grüner Veltliner 2022 Smaragd Ried Weitenberg Alte Reben (GV, suché, 12.00 €)
90 bodů - Grüner Veltliner 2022 Federspiel Ried Buschenberg (GV, suché, 8.90 €)
90 bodů - Riesling 2022 Federspiel Weissenkirchen (RI, suché, 9.40 €)
90 bodů - Chardonnay 2018 Reserve (CH, suché, 14.00 €)
89 bodů - Grüner Veltliner 2022 Federspiel Ried Vorderseiber (GV, suché, 8.90 €)
88 bodů - Frizzante Rosé 2022 (ZW, suché, 9.10 €)
87 bodů - Rosé - Zweigelt 2022 Weissenkirchen (ZW, polosuché, 8.90 €)

Weingut Holzapfel, Prandtauerplatz 36, A-3610 Joching
Jedno z velmi známých vinařství vinařské podoblasti Wachau, které dlouhodobě řadím mezi svá velmi oblíbená vinařství, hlavně pro jejich naprosto skvělá ultrasuchá bílá vína s obrovským archivačním potenciálem, což potvrdil i aktuální ročník, kdy mně tradičně nejvíce nadchl Grüner Veltliner 2022 Smaragd Ried Achleiten, avšak stejně tak výborné jsou i Riesling 2022 Smaragd Ried Vorderseiber a Grüner Veltliner 2022 Smaragd Ried Kollmitz. V rámci jakostní kategorie Federspiel je pak nádherný především Grüner Veltliner 2022 Federspiel Ried Achleiten, avšak stejně tak je parádní i jejich Riesling 2022 Federspiel Ried Zehenthof. Pro zajímavost mě Karl Holzapfel nabídnul k přechutnání i nějaká starší vína, z nichž nejlepší byl nádherný veltlín Grüner Veltliner 2019 Smaragd Ried Achleiten, avšak obrovským překvapením pro mě byl ročník 2011 veltlínu Grüner Veltliner Ried Kollmitz, kdy i po více jak 10 letech je toto víno v dokonalé kondici, posunulo se tím správným směrem a nadále má velmi pěkný archivační potenciál.

95 bodů - Grüner Veltliner 2019 Smaragd Ried Achleiten (GV, suché, cena neznámá)
94 bodů
- Grüner Veltliner 2022 Smaragd Ried Achleiten (GV, suché, 31.00 €)
94 bodů - Grüner Veltliner 2011 Smaragd Ried Kollmitz (GV, suché, cena neznámá)
93 bodů - Riesling 2013 Smaragd Ried Vorderseiber (RI, suché, cena neznámá)
93 bodů - Riesling 2022 Smaragd Ried Vorderseiber (RI, suché, 31.00 €)
93 bodů
- Grüner Veltliner 2022 Smaragd Ried Kollmitz (GV, suché, 24.00 €)
92 bodů - Grüner Veltliner 2022 Federspiel Ried Achleiten (GV, suché, 16.00 €)
92 bodů - Riesling 2022 Federspiel Zehenthof (RI, suché, 16.00 €)
91 bodů - Grüner Veltliner 2020 Capra (GV, suché, 24.00 €)
90 bodů - Grüner Veltliner 2022 Federspiel Zehenthof (GV, suché, 14.00 €)
87 bodů - Grüner Veltliner 2022 Steinfeder (GV, suché, 11.50 €)

Weingut Schmelz, Weinbergstraße 14, A-3610 Joching
Další z řady špičkových vinařství, kde je každoročně celá řada vín opravdu nádherných, nejinak tomu bylo i v ročníku 2022, kdy mě nejvíce zaujala dvojice jejich veltlínů Grüner Veltliner 2022 Smaragd Best of a Grüner Veltliner 2022 Smaragd Ried Steinertal, avšak neméně skvělé bylo i duo rýňáků Riesling 2022 Smaragd Ried Steinriegl a Riesling 2022 Smaragd Dürnsteiner Freiheit. Mému vkusu pak nejvíce z jakostní kategorie Smaragd seděl krásný veltlín Grüner Veltliner 2022 Smaragd Ried Kollmitz. Z jakostní kategorie Federspiel je v letošním ročníku nejzajímavější duo Grüner Veltliner 2022 Federspiel Ried Pichl Point a Riesling 2022 Federspiel Ried Stein am Rain. Zajímavým tipem může být Sauvignon Blanc 2022, kdy při jeho ochutnání se mně okamžitě vybavil Sauvignon z jižního Štýrska, opravdu velmi příjemná záležitost.

94 bodů - Grüner Veltliner 2022 Smaragd Best Of (GV, suché, 24.00 €)
94 bodů - Grüner Veltliner 2022 Smaragd Ried Steinertal (GV, suché, 22.00 €)
93 bodů - Riesling 2022 Smaragd Ried Steinriegl (RI, suché, 22.50 €)
93 bodů - Grüner Veltliner 2022 Smaragd Ried Kollmitz (GV, suché, 21.00 €)
93 bodů - Riesling 2022 Smaragd Dürnsteiner Freiheit (RI, suché, 23.50 €)
93 bodů - Grüner Veltliner 2022 Smaragd Ried Pichl Point (GV, suché, 20.00 €)
92 bodů - Grüner Veltliner 2022 Smaragd Ried Loibenberg (GV, suché, 21.00 €)
91 bodů - Grüner Veltliner 2022 Federspiel Ried Pichl Point (GV, suché, 11.60 €)
91 bodů - Riesling 2022 Federspiel Ried Stein am Rain (RI, suché, 12.80 €)
90 bodů - Grüner Veltliner 2022 Federspiel Ried Klaus (GV, suché, 11.80 €)
90 bodů - Sauvignon Blanc 2022 (SB, suché, 10.80 €)
89 bodů - Grüner Veltliner 2022 Federspiel Tom (GV, suché, 10.60 €)
87 bodů - Gelber Muskateller 2022 (GM, suché, 12.00 €)

Weingärtnerei Graf, Am Anger 53, A-3610 Joching
Druhé vinařství, jež jsem navštívil prvně, tentokráte šlo vyloženě o tip od Stefana Muthenthalera, takže mu za něj děkuji, neb jsem v tomto vinařství našel zajímavá vína se sympatickými pořizovacími cenami, kdy nejzajímavějším vínem pro mě byl pěkný rýňák Riesling 2022 Smaragd Ried Achleiten s krásnou kyselinkou, hned těsně následován veltlínem Grüner Veltliner 2021 Smaragd Ried Kollmitz. Z jakostní kategorie Federspiel pak zaujme duo vín Grüner Veltliner 2022 Federspiel Ried Achleiten a Riesling 2022 Federspiel Ried Klaus. Zajímavostí je pak řada vín Rockwein, z nichž vystupuje především zajímavý veltlín Coma White 2022, jež ležel delší dobu na slupkách.

91 bodů - Riesling 2022 Smaragd Ried Achleiten (RI, suché, 11.00 €)
91 bodů - Grüner Veltliner 2021 Smaragd Ried Kollmitz (GV, suché, 12.00 €)
90 bodů - Grüner Veltliner 2022 Smaragd Maximus (GV, suché, 13.00 €)
90 bodů - Coma White 2022 (GV, suché, 12.00 €)
89 bodů - Grüner Veltliner 2022 Federspiel Ried Achleiten (GV, suché, 10.00 €)
89 bodů - Riesling 2022 Federspiel Ried Klaus (RI, suché, 11.00 €)
89 bodů - Weißburgunder 2022 Overkill (WB, suché, 12.00 €)
88 bodů - Weißburgunder 2020 Smaragd (WB, suché, 10.00 €)
88 bodů - Grüner Veltliner 2022 Federspiel Johannes Bergmann (GV, suché, 8.00 €)
86 bodů - Gelber Muskateller 2022 Wachau (GM, suché, 11.00 €)
85 bodů - Gemischter Satz 2022 (GemS, suché, 8.00 €)
84 bodů - Frühroter Veltliner 2022 Bergwein (FV, suché, 8.00 €)

Weingut PAX, Florianigasse 137, A-3610 Wösendorf in der Wachau
Stále poměrně nové vinařství na mapě vinařské podoblasti Wachau a mé teprve třetí setkání s jejich víny, avšak nutno říci, že kvalita vín tu je opravdu velmi dobrá, přičemž mě nejvíce zaujal především opravdu nádherný rýňák Riesling 2022 Smaragd Ried Höll a veltlín Grüner Veltliner 2022 Smaragd Ried Kollmütz. Avšak neméně povedené byly i další dva jejich veltlíny Grüner Veltliner 2022 Smaragd Ried Hochrain a Grüner Veltliner 2022 Smaragd Ried Pichl Point. Z jakostní kategorie Federspiel tu je v sortimentu další povedený veltlín Grüner Veltliner 2022 Federspiel Weissenkirchen. Zajímavostí je pak i velmi zajímavé červené víno Pinot Noir 2020, aneb Rulandské modré v našich končinách.

93 bodů - Riesling 2022 Smaragd Ried Höll (RI, suché, 39.00 €)
93 bodů - Grüner Veltliner 2022 Smaragd Ried Kollmütz (GV, suché, 32.00 €)
92 bodů - Grüner Veltliner 2022 Smaragd Ried Hochrain (GV, suché, 30.00 €)
92 bodů - Grüner Veltliner 2022 Smaragd Ried Pichl Point (GV, suché, 30.00 €)
91 bodů - Riesling 2022 Smaragd Ried Biern (RI, suché, 39.00 €)
90 bodů - Grüner Veltliner 2022 Federspiel Weissenkirchen (GV, suché, 15.00 €)
90 bodů - Wachauer Reserve 2021 (CH, suché, 28.00 €)
89 bodů - Riesling 2022 Federspiel Wösendorf (RI, suché, 16.00 €)
89 bodů - Pinot Noir 2020 (PN, suché, 37.00 €)

Weingut Machherndl, Hauptstraße 1, A-3610 Wösendorf in der Wachau
Dlouhodobě jedno z nejzajímavějších vinařství ve vinařské podoblasti Wachau, jež se hodně ubírá směrem naturálních biodynamických vín, kde mě vždy nějaké víno velmi překvapí, v letošním ročník mě tu nejvíce zaujal jejich veltlín Grüner Veltliner 2021 Smaragd for friends only, z nového ročníku pak především nádherný rýňák Riesling 2022 Smaragd Ried Kollmütz. Z naturálních vín je pak dlouhodobě nejzajímavější oranžové víno Grauer Burgunder (Rulandské šedé) 2017 Maischevergoren, z nového ročníku tu je pak velmi povedený živý Pét-nat Pulp Fiction Bubbles, což je opravdu neskutečně zábavné pití u kterého bych vydržel celý večer, ovšem stejně tak je povedený i Pulp Fiction (yellow) No. 16 2020. Z jakostní kategorie Federspiel pak zaujme duo vín Grüner Veltliner 2022 Federspiel Ried Kollmütz a Riesling 2021 Federspiel Mitz&Mütz.

93 bodů - Grüner Veltliner 2021 Smaragd for friends only (GV, suché, 60.00 € za 1.5 l)
92 bodů - Riesling 2022 Smaragd Ried Kollmütz (RI, suché, 27.50 €)
92 bodů - Grauer Burgunder 2017 Maischevergoren (PG, suché, 40.00 €)
92 bodů - Grüner Veltliner 2019 Smaragd Ried Postolern (GV, suché, 27.50 €)
91 bodů - Grüner Veltliner 2021 Smaragd Ried Kollmitz (GV, suché, 27.50 €)
91 bodů - Chardonnay 2020 Smaragd mal anders (CH, suché, 22.00 €)
90 bodů - Pulp Fiction Bubbles (Pét-nat) 2022 (WB/PG/GV, suché, 20.00 €)
90 bodů - Pulp Fiction (yellow) No. 16 2020 (GV/GM/FV, suché, 22.00 €)
90 bodů - Grüner Veltliner 2022 Federspiel Ried Kollmütz (GV, suché, 13.00 €)
90 bodů - Riesling 2021 Federspiel Mitz&Mütz (RI, suché, 14.00 €)
89 bodů - Chardonnay 2020 Smaragd Ried Kollmütz (CH, suché, 22.00 €)
89 bodů - Pulp Fiction (green) No. 14 2020 (GR/RI, suché, 14.00 €)
89 bodů - Grüner Veltliner 2022 Seelenkräutel (GV, suché, 14.00 €)
88 bodů - Pulp Fiction (red) No. 15 2020 (ZW, suché, 22.00 €)
87 bodů - Grauer Burgunder 2020 Kain & Abel (PG, suché, 30.00 €)

Weingut Franz Pichler, Hauptstraße 68, A-3610 Wösendorf in der Wachau
Mé oblíbené vinařství ve Wösendorfu in der Wachau, kde je vysoká kvalita vín v podstatě v každém ročníku jistotou, takže má zastávka tu je v podstatě také samozřejmostí, přičemž tentokráte mě nejvíce zaujal Grüner Veltliner 2019 Smaragd Ried Kollmütz Das Beste, avšak stejně tak byl můj dlouhodobě oblíbený rýňák Riesling 2021 Smaragd Ried Harzenleiten či veltlín Grüner Veltliner 2021 Smaragd Ried Kollmitz. Z jakostní kategorie Federspiel mě tradičně zaujalo duo Grüner Veltliner 2022 Federspiel Bachgarten a Riesling 2022 Federspiel Terrassen. Pro milovníky vín se zbytkovým cukrem tu je pak velmi zajímavý rýňák Riesling 2018 Ried Gaisberg "R".

93 bodů - Grüner Veltliner 2019 Smaragd Ried Kollmütz Das Beste (GV, suché, 39.00 €)
93 bodů - Riesling 2021 Smaragd Ried Harzenleiten (RI, suché, 29.00 €)
93 bodů - Grüner Veltliner 2021 Smaragd Ried Kollmitz (GV, suché, 26.00 €)
92 bodů - Riesling 2021 Smaragd Ried Kollmitz (RI, suché, 26.00 €)
92 bodů - Grüner Veltliner 2021 Smaragd Ried Hochrain (GV, suché, 23.00 €)
92 bodů - Riesling 2018 Ried Gaisberg „R" (RI, sladké, 22.00 €)
90 bodů - Grüner Veltliner 2022 Federspiel Bachgarten (GV, suché, 15.00 €)
90 bodů - Riesling 2022 Federspiel Terrassen (RI, suché, 16.00 €)
90 bodů - Chardonnay 2018 Smaragd Terrassen (CH, suché, 20.00 €)

Weingut Schwaiger, Marktplatz 22, A-3610 Wösendorf in der Wachau
Jedna z mých velmi tradičních zastávek ve vinařské podoblasti Wachau s tradičně skvělým poměrem cena/kvalita, co platí v podstatě pro celý sortiment vinařství, mě tradičně nejvíce zaujal jejich krásný rýňák ze slavné viniční trati Kollmütz, tj. Riesling 2022 Smaragd Ried Kollmütz, příjemným překvapením byl pak i nádherný opulentní veltlín Grüner Veltliner 2018 Smaragd Sophie, což ostatně platilo i pro jeho bratříčka v podobě Grüner Veltliner 2022 Smaragd Ried Bachsatz. Z jakostní kategorie Federspiel zaujme především povedený veltlín Grüner Veltliner 2022 Federspiel Ried Kollmütz a dále do této kategorie nezatříděný Riesling 2022 Kollmütz. Příjemný pak byl i Weißburgunder (Rulandské bílé) 2022 Smaragd.

92 bodů - Grüner Veltliner 2018 Smaragd Sophie (GV, suché, 21.00 €)
92 bodů - Riesling 2022 Smaragd Ried Kollmütz (RI, suché, 14.00 €)
91 bodů - Grüner Veltliner 2022 Smaragd Ried Bachsatz (GV, suché, 14.00 €)
90 bodů - Grüner Veltliner 2022 Federspiel Ried Kollmütz (GV, suché, 8.50 €)
90 bodů - Riesling 2022 Kollmütz (RI, suché, 8.50 €)
90 bodů - Weißburgunder 2022 Smaragd (WB, suché, 12.50 €)
89 bodů - Grüner Veltliner 2022 Federspiel Ried Marienfeld (GV, suché, 8.50 €)
88 bodů - Frizzante Rosé 2022 (ZW, suché, 8.50 €)
88 bodů - Zweigelt Rosé 2022 (ZW, suché, 7.50 €)
87 bodů - Muskateller 2022 Federspiel (GM/RM, suché, 8.50 €)
86 bodů - Grüner Veltliner 2022 Steinfeder Silberknollen (GV, suché, 7.50 €)
85 bodů - Frühroter Veltliner 2022 (FV, suché, 7.50 €)

Weingut Schrey, Professor-Gruber-Gasse 37, A-3610 Wösendorf in der Wachau
V posledních letech jsem odcházel z každé návštěvy tohoto vinařství velmi mile překvapen, především z jejich skvělých rýňáků, tudíž ani v letošním roce jsem nemohl svoji návštěvu vynechat, přičemž i tentokráte mě nejvíce zaujal minerální rýňák Riesling 2022 Smaragd Ried Höll, avšak stejně tak je velmi povedený i rýňák jakostní kategorie Federspiel ze stejné viniční trati. Z hlediska veltlínů zaujme především povedený Grüner Veltliner 2022 Smaragd Ried Kirchweg, pro milovníky přirozeně sladkých vín tu je pal velmi zajímavé Chardonnay 2021 Auslese.

91 bodů - Riesling 2022 Smaragd Ried Höll (RI, suché, 12.80 €)
91 bodů
- Grüner Veltliner 2022 Smaragd Ried Kirchweg (GV, suché, 12.80 €)
90 bodů - Riesling 2022 Federspiel Ried Höll (RI, suché, 8.70 €)
90 bodů - Chardonnay 2021 Auslese (CH, sladké, 14.00 €)
89 bodů - Grüner Veltliner 2022 Federspiel Ried Hochrain (GV, suché, 8.20 €)
88 bodů - Chardonnay 2022 Federspiel (CH, suché, 8.20 €)
88 bodů - Muskateller Frizzante 2022 (GM, suché, 10.80 €)
87 bodů - Grüner Veltliner 2022 Steinfeder Ried Kollmütz (GV, suché, 7.00 €)
87 bodů - Rosé Frizzante 2022 (ZW, suché, 9.00 €)
86 bodů - Gelber Muskateller 2022 (GM, suché, 8.70 €)
86 bodů - Rosé vom Zweigelt 2022 (ZW, suché, 7.00 €)

Weingut Eigl, Winklgasse 42, A-3610 Wösendorf in der Wachau
Vinařství proslavené především jejich skvělým Heurige, kde se vždy najde několik zajímavých vín se sympatickými cenami, v letošním roce mě nejvíce zaujal jejich zatím velmi mladý rýňák Riesling 2022 Smaragd Ried Jochinger Berg, jež má to nejlepší ještě před sebou. Vyjma tohoto rýňáku mě zaujala i další dvojice vín z jakostní kategorie Smaragd, konkrétně Grüner Veltliner (Veltlínské zelené) 2022 Smaragd Stein am Rain a Weißburgunder (Rulandské bílé) 2022 Smaragd Jochinger. V rámci jakostní kategorie Federspiel byl pak jednoznačně nejlepší veltlín Grüner Veltliner 2022 Federspiel Ried Pichl Point, následován dalším veltlínem v podobě Grüner Veltliner 2022 Federspiel Stein am Rain.

91 bodů - Riesling 2022 Smaragd Ried Jochinger Berg (RI, suché, 13.30 €)
90 bodů - Grüner Veltliner 2022 Smaragd Stein am Rain (GV, suché, 13.30 €)
90 bodů - Weißburgunder 2022 Smaragd Jochinger (WB, suché, 12.50 €)
89 bodů - Grüner Veltliner 2022 Federspiel Ried Pichl Point (GV, suché, 8.30 €)
89 bodů - Grauburgunder 2022 Smaragd Jochinger (PG, suché, 12.50 €)
88 bodů - Grüner Veltliner 2022 Federspiel Stein am Rain (GV, suché, 8.30 €)
88 bodů - Chardonnay 2022 Smaragd Jochinger (CH, suché, 12.50 €)
87 bodů - Riesling 2022 Jochinger (RI, suché, 9.30 €)
87 bodů - Grüner Veltliner 2022 Ried Kollmitz (GV, suché, 8.30 €)
86 bodů - Frizzante 2022 (MT, suché, 8.80 €)
85 bodů - Grüner Veltliner 2022 Steinfeder (GV, suché, 7.30 €)

Vysvětlivky k údajům v závorce u jednotlivých vín (první kód udává odrůdu, druhá část udává zatřídění dle zbytkového cukru a závěrečná část pak udává cenu vína za 0,75 l, pokud není uveden jiný objem, pakliže cena uvedena není, tak mně není dosud známa či je víno mimo prodej): BP = Modrý Portugal (Blauer Portugieser), CH = Chardonnay, CS = Cabernet Sauvignon, DR = Ryzlink dunajský (Donauriesling), FV = Veltlínské červené rané (Frühroter Veltliner, Malvasier), GemS = smíšená výsadba vícero odrůd (Gemischter Satz), GewTr = Tramín kořenný (Gewürztraminer), GM = Muškát žlutý (Gelber Muskateller), GV = Veltlínské zelené (Grüner Veltliner, Weißgipfler), MT = Müller Thurgau (Rivaner), NB = Neuburské (Neuburger), PG = Rulandské šedé (Grauburgunder, Pinot Gris), PN = Rulandské modré (Blauburgunder, Pinot Noir), RI = Ryzlink rýnský (Riesling, Rheinriesling), RM = Muškát červený (Roter Muskateller), RÖ = Rösler, SB = Sauvignon Blanc, SL = Svatovavřinecké (St. Laurent), WB = Rulandské bílé (Weißburgunder, Pinot Blanc), ZW = Zweigeltrebe (Zweigelt). V podstatě takřka všechna vína jsou pak díky šíři apelace zařazena do apelace Wachau DAC.

Počet příspěvků v diskuzi: 0  Vložit/Zobrazit příspěvek
Počet zobrazení článku: 1163x
Průměrná známka po 0 hodnoceních: -
 1    2    3    4    5