O Víně

Loire & Central (údolí řeky Loiry)

Popis:

Rozsáhlá vinařská oblast, nazývaná francouzsky jako „Vallée de la Loire“ (nebo zkráceně „Val de Loire“), se rozprostírá přibližně od města Nevers, ležícího uprostřed Francie, až po město Saint Nazaire na pobřeží Atlantiku. Délka této oblasti je přibližně 450 km, šířka asi 150 km. Vzhledem k jejímu rozsahu je pochopitelné, že je to oblast velmi různorodá, co se týká klimatických podmínek, podloží, odrůd atd. Oblast je specifická mj. několika odrůdami, které se jinde ve Francii nepěstují (Chenin blanc), popř. zcela chybějí v jiných zemích (Grolleau, Arbois, Romorantin, Pineau d’Aunis nebo Melon de Bourgogne).
Celková plocha vinic je asi 70 tisíc ha, roční produkce cca 4 milióny hl (z toho 20 % na export). Působí zde asi 7 tisíc vinařů/vinohradníků a 24 družstev.
Na základě charakteru vinařství lze údolí řeky Loiry rozdělit do tří nestejně velkých zón:
I) relativně nevelká oblast na horním toku řeky kolem města Sancerre je zaměřena na Sauvignon a Pinot noir (Rulandské modré);
II) zdaleka největší plochu zabírá střední zóna kolem měst Blois, Tours, Saumur a Angers, která produkuje širokou paletu bílých vín od suchých po sladká, vína růžová a červená, také vína šumivá;
III) v zóně kolem města Nantes u ústí Loiry do Atlantického oceánu se vyrábějí pouze suchá bílá vína z odrůd Melon de Bourgogne (Muscadet) a Folle blanche.
Ačkoliv mnohá vína z údolí Loiry jsou vyráběna jako odrůdová, je pro ně typické, že použitá odrůda není na (hlavní) etiketě uvedena, neboť odrůda vyplývá z geografického označení vína, tzn. apelace (AOC/AOP); naopak u odrůdových zemských vín (vin de pays) je odrůda uváděna pravidelně. Podobně často nebývá explicitně uváděno ani množství zbytkového cukru, to je také dáno apelací, viz třeba apelace určené čistě pro sladká vína (např. Coteaux du Layon aj.; srov. také růžová vína s různým zbytkovým rukrem: Rosé d’Anjou AOC vs. Cabernet d’Anjou AOC). Celkem je v údolí Loiry asi 85 apelací (viz mapa; v následujícím výkladu nejsou zmíněny úplně všechny).

I) horní tok Loiry - nejvýznamnější apelace od východu k západu jsou:
* podoblast Pouilly: kolem stejnojmenného města na pravém břehu Loiry; až do 19. století se zde pěstovala výhradně odrůda Chasselas (v jižním Německu nazývána jako „Gutedel“; vyznačuje se menším množstvím kyselin a alkoholu); celkem 1234 ha, z toho 1201 ha zabírá Sauvignon blanc, tato vína mají apelaci Pouilly-Fumé AOC; zbývajících 33 ha zabírá stále více mizející Chasselas, vína z něj se označují apelací Pouilly sur Loire AOC (tzn. na etiketě se neuvádí odrůda, ta vyplývá z geografického označení vína - toto platí pro většinu loirských apelací)
* Sancerre AOC: na levém břehu Loiry kolem města Sancerre; 2800 ha, z toho 80 % Sauvignon a 20 % Pinot noir; ve středověku byla tato oblast známá hlavně červenými víny z Pinot noir, koncem 19. století byly všechny vinice zničeny révokazem, poté se mnohem více prosadil Sauvignon
* Manetou-Salon AOC: apelace má velmi podobný charakter jako Sancerre ležící východně; 487 ha, z toho 60 % Sauvignon a 40 % Pinot noir

II) středovou zónu lze rozdělit na několik historických regionů označovaných podle měst: Touraine (kolem města Tours), Saumurois (kolem města Saumur) a Anjou (v okolí Angers).

1) Touraine
* Touraine AOC je „základní apelace“, která se rozkládá především východně od Tours na levém (jižním) břehu Loiry na ploše 5500 ha; produkuje vína všech typů a barev, především pro běžnou spotřebu; z jejího rámce se postupně vydělilo několik menších apelací, které mají vyšší ambice a specializují se na určitý druh vína:
* Touraine Amboise AOC - 220 ha kolem města Amboise na obou březích Loiry; zaměřuje se na červená a růžová vína z odrůd Gamay, Cabernet franc a Côt (= Malbec), vyrábějí se z nich odrůdová vína i směsi
* Touraine Mesland AOC - 105 ha západně od města Blois; také hlavně červená a růžová vína z týchž odrůd
* Touraine Azay-le-Rideau AOC - jen asi 60 ha kolem stejnojmenné obce se slavným zámkem; apelace se specializuje na růžová vína, jejich základem je odrůda Grolleau (odrůdové nebo ve směsi s dalšími výše zmíněnými červenými odrůdami); dále se zde vyrábějí odrůdová bílá vína z Chenin blanc
* Touraine Noble-Joué AOC - apelace vznikla teprve 2001 a má pouhých 28 ha, rozkládá se na jižním okraji aglomerace města Tours; specializuje se na tzv. „šedé“ víno (= bledé růžové) míchané ze tří odrůd: Pinot meunier (Mlynářka, odrůda používaná v Champagne), Pinot gris (Rulandské šedé) a Pinot noir
další významné apelace, tentokrát již nezávislé na Touraine AOC, a opět více či méně specializované (vyjmenovány rámcově od východu k západu):
* Cheverny AOC - 530 ha kolem stejnojmenné obce ležící jižně od Blois; bílá vína se vyrábějí především ze Sauvignon blanc, a to odrůdová nebo ve směsi s Chenin blanc, Chardonnay popř. Arbois, což je místní odrůda, která se pěstuje právě jen v okolí Blois, jinde ve Francii se nevyskytuje; v Cheverny AOC se dále vyrábějí růžová vína z odrůdy Pineau d’Aunis a červená především z odrůd Gamay a Pinot noir
* Cour-Cheverny AOC - touto apelací se označují vína z bílé odrůdy Romorantin, což je další místní specialita, jinde nepěstovaná; její výsadby zde nejsou nijak rozsáhlé, jen asi 60 ha; dává ušlechtilá odrůdová vína s vynikajícím potenciálem pro archivaci; uvádí se, že odrůdu zde zavedl král František I. v roce 1519, přičemž sazenice dovezl z Burgundska - to by bylo v souladu se skutečností, že podle genetických výzkumů je Romorantin blízce příbuzný s odrůdami Chardonnay, Aligoté, Gamay aj.
* Vouvray AOC - 2000 ha kolem obce Vouvray na pravém břehu Loiry, severovýchodně od Tours; pěstuje se zde jediná odrůda, a to Chenin blanc: asi 55 % produkce jsou lehce perlivá („Pétillant“) a hlavně šumivá vína („Mousseux“; vyráběna tradiční šampaňskou metodou druhotného kvašení v láhvi); zbývajících 45 % produkce jsou tichá bílá vína v celé škále od suchých („sec“), přes polosuchá/polosladká („demi-sec“) po sladká („moelleux“); suchá se vyrábějí každý rok, polosuchá a sladká za příznivých podmínek, když dojde k přezrátí hroznů nebo jejich napadení ušlechtilou plísní Botrytis cinerea; apelace je známá tím, že všechny typy vín zde dokážou dělat ve stejně vysoké kvalitě, což dokumentuje všestrannost Cheninu; vína jsou vhodná k dlouhodobé archivaci (až 40 let)
* Montlouis AOC - 370 ha na levém břehu řeky Loiry naproti Vouvray, charakter vín je velmi podobný jako ve Vouvray, jen tato apelace není tak proslulá
Zbývající 3 apelace vyrábějí výhradně červená vína (popř. zanedbatelné množství růžových vín) z jediné červené odrůdy, a to Cabernet franc, zde nazývané také jako „Breton“. Je povolen i Cabernet Sauvignon do 10 % směsi, ale v praxi se používá minimálně, tato odrůda zde dozrává hůře. Styl vína závisí do značné míry na poloze vinice a podloží: vinice na písčitých půdách na úpatí svahů dávají spíše lehčí vína pro brzké vypití, zatímco vinice na příkrých svazích a s kamenitým podložím produkují plnější a tříselnatá vína k dlouhé archivaci. Tyto 3 apelace se nazývají:
* Bourgueil AOC (1400 ha)
* Saint-Nicolas-de-Bourgueil AOC (1050 ha) - obě leží na pravém břehu Loiry kolem stejnojmenných obcí
* Chinon AOC - 2300 ha na soutoku řeky Loiry a jejího jižního přítoku Vienne, v okolí města Chinon; zcela dominují červená vína, raritou je bílé víno z odrůdy Chenin blanc

2) Saumurois
Tato vinařská oblast se rozkládá na levém břehu Lory jižně od města Saumur; vyrábějí se zde prakticky všechny typy vín, pro každý existuje zvláštní apelační označení:
* Saumur-Champigny AOC - kvalitativně lepší (teoreticky) červená vína z 1500 ha na katastru 8 obcí nedaleko města Saumur; především z Cabernet franc, méně je zastoupen Cabernet Sauvignon; seriózně vyrobená vína se hodí archivaci
* Saumur rouge AOC - označení pro běžnější červená vína na rychlejší spotřebu (asi 1000 ha)
* Cabernet de Saumur AOC - takto se označuje místní růžové víno (75 ha; opět jen z Cabernet franc a Cabernet Sauvignon)
* Saumur blanc AOC - většinou lehčí suchá bílá vína, produkována na asi 400 ha; při výrobě se musí min. z 80 % použít Chenin blanc, další povolené odrůdy jsou Chardonnay a Sauvignon
* Saumur brut AOC - takto se označují místní šumivá vína, která se vyrábějí prakticky ze všech místních bílých i červených odrůd (asi 1400 ha); záleží jen na vinaři, jestli je chce označovat takto nebo jako „Crémant de Loire AOC“, což je „všeobecné“ označení šumivých vín z celého údolí Loiry
* Coteaux de Saumur AOC - místní sladká vína čistě z odrůdy Chenin blanc, která se produkují v zanedbatelném množství (cca 10 ha)

3) Anjou
je rozsáhlá vinařská oblast jižně od města Angers; místní vína lze rozdělit do dvou skupin:
A) „generická“ vína, která lze vyrábět na jakémkoliv místě této oblasti:
* Anjou blanc AOC (900 ha) - suchá bílá vína, min. 80 % ze Chenin blanc, dále Sauvignon a Chardonnay; šumivá se označují jako „Anjou Fines Bulles AOC“ (= „jemné bublinky“)
* Rosé d’Anjou AOC (2400 ha) - polosuchá růžová vína (zbytkový cukr cca 7-20 g/l), převážně z odrůdy Grolleau, ale povoleny jsou všechny loirské červené odrůdy
* Cabernet d’Anjou (4000 ha) - polosuchá až polosladká růžová vína (zbytkový cukr min. 10 g/l), pouze z odrůd Cabernet franc a Cabernet Sauvignon (naopak suchá růžová vína se označují jako „Rosé de Loire AOC“)
* Anjou Gamay AOC - odrůdová vína z Gamay, což je jinak odrůda používaná k výrobě Beaujolais; i zde dává vína červená stejného typu
* Anjou rouge AOC - většinou lehčí červená vína, povoleny jsou všechny červené loirské odrůdy

B) vína nesoucí „geografickou“ apelaci, která se produkují jen na přesně vymezeném území s vhodnými klimatickými a geologickými podmínkami (parcely obrácené na jih, s břidlicovým podložím, dobře odvětrávané); jsou to v prvé řadě apelace označující sladká vína, pouze z odrůdy Chenin blanc, která se hodí k archivaci:
* Coteaux du Layon AOC - asi 1400 ha kolem říčky Layon, což je levobřežní přítok Loiry; říčka vytváří v údolí specifické mikroklima, které na přezrálých hroznech umožňuje rozvoj ušlechtilé plísně Botrytis cinerea; výrobu sladkých vín zde podporovali od 16. století holandští obchodníci, tehdy se vyráběla dost alkoholická (16-17 % vol.), aby vydržela dopravu po moři do severní Evropy; od 18. století je zde doložena „postupná“ či „několikanásobná“ sklizeň hroznů (tzn. vždy jen těch napadených ušlechtilou plísní), což se zde dělá dodnes; nejlepší vína mohou stárnout celá desetiletí jako v Sauternes; pouze 6 nejlepších vinařských obcí může uvádět své jméno na etiketě;
* vůbec nejkvalitnější viniční tratě se nacházejí u obce Rochefort-sur-Loire (na severu oblasti poblíž soutoku Layonu s Loirou), vína z nich se označují jako „Quarts de Chaume AOC“ a „Coteaux du Layon Chaume AOC“
* Bonnezeaux AOC - jen asi 90 ha na pravém břehu Layon u obce Thouarcé
další „sladké“ apelace mají podstatně menší rozsah i renomé:
* Coteaux de l’Aubance AOC - asi 180 ha v údolí říčky Aubance (další levý přítok Loiry)
* Anjou Coteaux de la Loire AOC - 40 ha jihozápadně od Angers
* Savennières AOC slouží hlavně k výrobě suchých bílých vín k archivaci, taktéž z odrůdy Chenin blanc; apelace se rozkládá na 134 ha na pravém břehu Loiry kolem obce Savennières (jihozápadně od Angers); rozlišují se zde dvě výjimečné tratě („grand cru“), které jsou zároveň samostatné apelace: Roche-aux-Moines a Coulée-de-Serrant (hospodaří zde Nicolas Joly, který produkuje „kultovní“ biodynamická vína)
* Anjou Villages AOC (200 ha) - serióznější červená vína pouze z Cabernet franc a Cabernet Sauvignon (vína s označením Anjou Villages Brissac AOC se produkují jen na 85 ha kvalitních viničních tratí jižně od Angers)

III) zóna kolem města Nantes (od města Ancenis po pobřeží Atlantiku) - pěstují se zde hlavně bílé odrůdy, které jsou typické jen a pouze pro tuto část údolí Loiry a které se dokonale hodí k ústřicím aj. plodům moře: Folle blanche a Melon de Bourgogne (Muscadet). Jsou si vzájemně dost podobné svým charakterem - jsou odolné proti mrazu, mají vyšší obsah kyselin a naopak méně alkoholu. Pro tyto vlastnosti podporovali jejich výsadbu od 17. století holandští kupci, kteří je potřebovali k pálení brandy, koňaku a armaňaku, nebo vína z nich vyváželi do severní Evropy. Tradičně se z nich vyráběla spíše lehčí a svěží vína, od 80. let se začala školit „sur lie“ (na jemných kvasničných kalech), což jim dodává kulatost a jemnou perlivost.
Existují zde dvě generické (= obecné) apelace, tzn. takto označené víno může pocházet odkudkoliv v této zóně:
* Gros Plant VDQS - bílá vína z odrůdy Folle blanche, která se vyznačuje tlustými hlavami (Gros Plant = „tlustá rostlina“); pěstuje se zde na 1400 ha, dříve to bylo až 5000 ha, ale výsadba je postupně omezována jen na tratě, kde se jí daří nejlépe (podloží z ruly, amfibolitu apod.)
* Muscadet AOC (3600 ha) - základní apelace pro bílá vína z odrůdy Melon de Bourgogne, jde o jednu z nejranějších francouzských odrůd, sklízí se po polovině září; plní se do lahví zvláštního tvaru, které se v jiných oblastech nepoužívají (dole válcovité, nahoře kuželovité)
dále existují tři „muscadetové“ apelace, které jsou úžeji geograficky vymezeny:
* Muscadet Côtes de Grandlieu AOC - 300 ha kolem jezera Lac de Grandlieu jižně od Nantes
* Muscadet Sèvre-et-Maine AOC - 8800 ha jihovýchodně od Nantes, apelace je pojmenována podle tamních říček „Petite Maine“ a „Sèvre Nantaise“; odtud údajně pochází nejlepší Muscadet
* Muscadet Coteaux de la Loire AOC - 200 ha na pravém břehu Loiry v okolí města Ancenis (leží mezi Angers a Nantes)
v této přechodné zóně mezi Pays Nantais a Anjou se dále nachází:
* Coteaux d’Ancenis VDQS - asi 200 ha na obou březích Loiry kolem města Ancenis; dominují zde červená a růžová vína, naopak bílých vín je do této apelace řazeno jen malé množství; na láhvi je jméno apelace doplněno označením, které vyjadřuje použitou odrůdu nebo odrůdy: „Gamay“, „Cabernet“ (Cab. Sauvignon i Cabernet franc), „Pinot“ (= místní název pro Chenin blanc) a „Malvoisie“ (= místní název pro Pinot gris, tzn. Rulandské šedé).


Základní použité zdroje:
http://www.vinsdeloire.fr
http://fr.wikipedia.org
http://www.vins-centre-loire.com
http://www.vins-vouvray.com


Stát: Francie
Počet zobrazení stránky: 2005x