O Víně

Erstes Gewächs

Popis:

„Verband Deutscher Prädikats- und Qualitätsweingüter“ (zkr. VDP; Německý svaz výrobců přívlastkových a jakostních vín) je sdružení 200 elitních německých vinařství, které vzniklo v roce 1910 sloučením šesti regionálních vinařských spolků v Porýní a na Mosele. Dnešními cíly asociace je všestranně zvyšovat kvalitu německých vín, podporovat hospodaření šetrné k přírodě, péče o staleté tradice německého vinařství, propagace doma i v zahraničí. Členem VDP se mohou stát jen vinařství, jejichž viniční tratě, způsob hospodaření, odrůdová skladba a kvalita hotových vín splňují řadu kvalitativních kritérií, která jsou každých pět let kontrolována.
VDP patřil od začátku mezi nejhlasitější odpůrce vinařského zákona z roku 1971, kdy kritizoval především necitlivé změny, které znamenaly popření mnoha tradičních prvků. Především to bylo třídění vín čistě podle cukernatosti moštu (a ne podle původu) a používání tradičních pojmů „kabinet“ a „pozdní sběr“ pro suchá nebo polosuchá vína (srov. výše). Nové třídění také znamenalo všeobecnou honbu za přívlastky, což přineslo jejich inflaci (v posledních letech tvoří přívlastková vína 25–40% celkové produkce) a dále způsobilo podstatné omezení výroby špičkových suchých vín. VDP dále kritizoval zavedení Groß- a Einzellagen (srov. výše) a vůbec celkovou rezignaci na „terroir“. Zvláště od 90. let se snaží v praxi prosazovat své představy o zkvalitnění německého vinařství.
VDP se dělí na regionální sekce, které mají určitou samostatnost, např. mohou si nastavit přísnější pravidla, než jaká platí pro VDP jako celek. Regionální sdružení VDP-Rheingau se v roce 1984 podílelo na založení spolku „Charta“, který si dal za úkol vymapovat nejkvalitnější viniční tratě (jsou označovány jako „Erstes Gewächs“) v této oblasti a vrátit jim někdejší prestiž. Byla stanovena pravidla pro výrobu kvalitního suchého Ryzlinku z těchto tratí, láhve nesly nápis „Charta“ a emblém v podobě románského dvojitého okna.
V roce 1995 vše dostalo oficiální zákonný rámec a v roce 1999 byla dokončena mapa, podle níž se „Erste Gewächse“ mohou teoreticky vyrábět na 35 % viničních tratí v Rheingau. Jelikož výrobci musejí splnit požadovaná kritéria a vína procházejí přísným posuzováním, nakonec tvoří vína s tímto označením pouhá 3 % z celkové produkce vín v oblasti. Vedle Ryzlinku se takto od 1999 vyrábí i Rulandské modré. U obou odrůd musejí mít hrozny cukernatost odpovídající minimálně Spätlese, ale přívlastek se na etiketě neuvádí (neboť vína musejí být suchá), což je v souladu s historickou tradicí, kdy přívlastky byly vyhrazeny pouze vínům sladkým.


Stát: Německo
Počet zobrazení stránky: 880x