O Víně

stolové (stolní)

Popis:

1) Stolní víno může být vyrobeno výlučně z hroznů, hroznového moštu, rmutu a vína vhodného na výrobu stolního vína pocházejícího z území členských státu EU. Jeho výrobu upravuje samostatný předpis a tento zákon.

2) Stolní víno se může uvádět na trh jako:
 a) hroznové, ze kterého bylo víno vyrobené, dosáhlo nejmenší obsah přirozeného alkoholu určený samostatným předpisem,
 b) zvýšení nejmenšího obsahu přirozeného alkoholu bylo provedeno v souladu se samostatným předpisem,
 c) splňuje kvalitativní požadavky ustanovené samostatným předpisem.

3) Pro označení stolní vína musí vinař uvádět:
 a) označení "Stolní víno",
 b) číslo výrobní partie a písemný údaj o obsahu zbytkového cukru.

4) Pro označení stolní vína je zakázané uvádět:
 a) název odrůdy a také název odvozený od názvu odrůdy,
 b) název vinařské oblasti a podoblasti nebo vinařské obce,
 c) rok, ve kterém bylo víno vyrobeno (dále jen "ročník").

5) Pro označení stolní víno je možné uvést "Slovenské stolní víno" v případě že:
 a) bylo výlučně vyrobeno z hroznů vypěstovaných na území Slovenské republiky,
 b) hrozny, ze kterého bylo víno vyrobené, dosáhlo cukernatost nejméně 13° NM,
 c) zvýšení přirozeného obsahu alkoholu přidaným cukrem nepřesáhlo hodnotu 2,5 % obj., v přepočtu na 4,25 kg cukru na 100 l moštu a v případě mimořádných opatření hodnotu 3,5 % obj., v přepočtu 6,0 kg cukru na 100 l moštu.


Stát: Slovensko
Počet zobrazení stránky: 2322x