O Víně

kabinetné (kabinet)

Popis:

1) Jakostní víno s přívlastem se může vyrábět jen z hroznů vypěstovaných ve vinařských oblastech a vhodného na výrobu jakostního vína s přívlastek.

2) Jakostní víno s přívlastkem se může uvádět na trh pod tímto označením pokud:
 a) hrozny v plné zralosti, ze kterých bylo víno vyrobené, dosáhlo cukernatosti nejméně 19° NM,
 b) hrozny, ze kterých bylo víno vyrobené, byly vypěstované v jedné vinařské podoblasti a výroba vína byla provedena ve vinařské oblasti, jehož součásti je vinařská podoblast původu hroznů nebo v bezprostředně sousedící vinařské oblasti,
 c) nebyl překročený nejvyšší hektarový výnos,
 d) odrůda révy vinné, původ hroznů, jeho cukernatost, hmotnost a zdravotní stav byly před zpracováním osvěřené zaměstnancem kontrolního ústavu,
 e) byl dodržený zákaz zvýšení obsahu přirozeného alkoholu a úpravy zbytkového cukru,
 f) bylo zatřízené kontrolním ústavem jako jakostní víno s přívlastkem,
 g) splňuje kvalitativní požadavky ustanovené samostatným předpisem.

3) Jakostní víno s přívlastkem se dále člení na:
 a) jakostní odrůdové víno s přívlastkem, ve kterém mohou příměsy jiných odrůd tvořit nejvíce 15 %,
 b) známkové jakostní víno s přívlastkem, které je označené přívlastkem nejnižší kategorie.

4) V označení jakostního vína s přívlastkem musí vinař uvést:
 a) název vinařské podoblasti, ve kterém byly hrozny vypěstované,
 b) ročník sběru a číslo výrobní partie,
 c) označení "jakostní odrůdové víno s přívlastkem" nebo "známkové jakostní víno s přívlastkem",
 d) písemný údaj a zbytkovém ukru ve víně,
 e) název odrůdy při jakostním odrůdových vínech s přívlastkem a obchodní známky v případě známkových vín s přívlastkem,
 f) státní kontrolní číslo podle osvědčení o zatídění.

5) V označení jakostního vína s přívlastkem se může uvést:
 a) název vinařské obce, pokud produkty použité na výrobu vína pocházejí výhradně z této vinařské obce,
 b) název viniční tratě, pokud pro výrobu vína pocházejí výhradně z této viniční tratě,
 c) název odrůd použitých při výrobě známkového jakostního vína s přívlastkem v zástupném pořadí podle použitého množství.


Stát: Slovensko
Počet zobrazení stránky: 1035x