O Víně

akostné z ohraničenej vinohradníckej plochy (jakostní z vymezené vinařské oblasti)

Popis:

1) Za jakostní víno z vymezené vinařské oblasti se může považovat také víno, které splňuje tyto požadavky:
 a) bylo vyrobeno z hroznů vypěstovaných v rámci určité, přesně vymezené vinařské oblasti charakterizované relativně homogenně přirozenými podmínkami,
 b) bylo vyrobené pouze z hroznů stanovených odrůd pro každou vymezenou vinařskou oblast,
 c) byly použité specifické pěstitelské postupy pro každou takto vymezenou vinařskou oblast,
 d) nebyl překročený stanovený maximální hektarový výnos pro hrozny určené na výrobu jakostního vína z vymezené plochy každé vinařské oblasti,
 e) byl dodržený stanovený minimální přirozený obsah alkoholu pro každou vymezenou vinařskou oblast,
 f) bylo vyrobené specifickými technologickými postupmi,
 g) vyhovuje určeným analytickým a senzorickým zkouškám pro každé jakostní víno z vymezené vinařské oblasti.

2) Víno se označuje jako jakostní víno V.O.V.P. (podobně jako víno originální certifikace VOC v ČR). Uznává ho ministerstvo na základě žádosti vinaře, pokud prokáže, že každé takové jakostní víno splňuje všechny požadavky uvedené v odstavci 1), kterou jsou pro dané víno charakteristické.

3) Postup při podávání žádostí, vzor žádosti a podrobnosti o uznání jakostních vín z vymezená vinařské oblasti ustanoví všeobecně závazný právní předpis, který vydá ministerstvo.


Stát: Slovensko
Počet zobrazení stránky: 925x