O Víně

akostné značkové (známkové jakostní)

Popis:

1) Jakostní víno může být vyrobeno výlučně z hroznů vypěstovaného ve vinařských polohách vinařské oblasti.

2) Jakostní víno se může vyrábět jako:
 a) odrůdové jakostní - vyrobené z hroznů, rmutu nebo hroznového moštu jedné odrůdy s příměsí jiných odrůd max. však 15 %,
 b) známkové jakostní - vyrobené z hroznů nebo ze směsi hroznů jednotlivých odrůd, nebo smícháním rmutu nebo hroznového moštu nebo jednotlivých odrůdových jakostních vín podle receptury výrobce, se stálou kvalitou a charakteristikou.

3) Jakostní víno se může uvádět na trh pod tímto označením označením pokud:
 a) hrozny, ze kterých bylo víno vyrobené, dosáhlo cukernatost nejméně 16° NM,
 b) hrozny, ze kterých bylo víno vyrobené bylo vypěstováno v jedné vinařské oblasti a výroba vína byla provedená v té samé vinařské oblasti nebo v bezprostředně sousedící oblasti,
 c) nebyl přeročený nejvyšší hektarový výnos,
 d) bylo kontrolním ústavem zatříděno jako odrůdové jakostní víno nebo známkové jakostní,
 d) splňuje kvalitativní požadavky ustanovené samostatným předpisem.

4) V označení jakostního vína musí vinař uvést:
 a) název vinařské oblasti, ve které byly hrozny použité na jeho výrobu vypěstované,
 b) ročník sběru, číslo výrobní partie,
 c) označení "odrůdové jakostní víno" nebo "známkové jakostní víno",
 d) písemný údaj o obsahu zbytkového cukru ve víně,
 e) název odrůdy, ze které bylo jakostní víno vyrobeno a obchodní značka známkového jakostního vína.

5) V označení jakostního vína se může uvést název:
 a) vinařské podoblasti, pokud produkty použité na výrobu vína pocházejí výhradne z této vinařské podoblasti,
 b) vinařská obec, pokud produkty použité na výrobu vína pocházejí výhradně z této vinařské obce,
 c) odrůdy použité při výrobě známkového jakostního vína v zástupném pořadí podle použitého množství.


Stát: Slovensko
Počet zobrazení stránky: 979x