O Víně

13.03.2015 radek Active: Yes Date and time of publication: 13.03.2015 07:00

A co na to inspektor Colombo?

Ve třetím díle druhé řady malého zábavného seriálu o některých „zajímavých“ vínech nahlédneme do letošního Salonu vín ČR a - světe div se - zase i do Bohemia Sektu, čtenářům tohoto seriálu známého již z dřívější „medailové“ aférky - viz článek Daj-li mi medaili.

Do letošního Salonu vín bylo zařazeno i víno Chardonnay 2013 pozdní sběr z Habánských sklepů Velké Bílovice, patřícího do vzpomínaného uskupení Bohemia Sekt. Z odkazu http://www.vinarskecentrum.cz/salon-vin/vina-v-salonu/?idV=5029 lze poměrně snadno zjistit, že se jedná o polosuché víno z Velkopavlovické podoblasti, s původem hroznů v obci Starovičky a trati Štarvicary, s číslem výrobní partie (šarže) 3830. Takové víno, právě s číslem šarže 3830, bylo, jak lze zase snadno zjistit na známém webu eAgri - Zatřídění vína, zatříděno pod e.č.j. 98B1-14/24 SZPI právě pro Bohemia Sekt.

Při nedávném nahlédnutí mezi vinné poklady Makra v Brně jsem zajásal - Ch13PS z Habánských sklepů tam byla k mání, dokonce oním Salonem vín 2015 „omedailovaná", navíc v akci se zajímavou slevou - no nekup to, že!? Po přecházejících zkušenostech s „relevancí" Bohemia Sektem medailového označování jejich vín - viz také článek viz výše - mi však opatrnost radila opatrnost. A vskutku - nabízená „osaloněná" šardonka nebyla z podoblasti Velkopalovické, nýbrž Mikulovské, nebyla ze Staroviček/Štarvicary, nýbrž ze Sedlce/Nad Nesytem, nenesla šarži 3830, ale 3828 a měla také (samozřejmě) jiné e.č.j. - 40A1-14/25.

Vzhledem k tomu, že v rámci druhé řady našeho seriálu jsem se rozhodl „úzce spolupracovat" se Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí - viz i přecházející dva díly této řady Planá růže a Čertovsky planá růže - poslal jsem jim 10. a 11.3.2015 mailem následující sdělení:

Dobrý den, včera, tj. 9.3.2015 bylo v prodejně Makro v Brně nabízeno k prodeji víno z Habánských sklepů Velké Bílovice Chardonnay 2013 pozdní sběr, s číslem šarže 3828 a uvedeným e.č.j. 40A1-14/25, umístěné v obvyklém "standardním" prodejním regále, označené nálepkou/medailí Salon vín ČR 2015; kromě toho bylo stejné víno - tentokrát bez oné nálepky - umístěno i v prodejním regále označeném Salon vín ČR 2015 mezi víny zde umístěnými oprávněně. Dovoluji si Vás požádat o sdělení o výsledku Vašeho šetření v této záležitosti. Děkuji.

S pozdravem ....................

P.S. Uvedenou záležitost následně zveřejním na portále O víně (www.ovine.cz). Kromě toho, vzhledem k tomu, že o vína ze Salonu vín bývá i v Makru značný zájem, doufám a předpokládám, že danou záležitost prověříte bezodkladně, tedy dokud se ono lživě označené víno nevyprodá. Kromě toho také předpokládám, že kontrolu provedete nejenom v prodejně Makra v Brně, ale i v jiných jejich prodejnách. Lze se totiž jistě důvodně domnívat, že stejný problém se může vyskytnout i jinde. A možná nejen v Makru ... .".

A tak teď budu spolu s mými váženými čtenáři zase trpělivě čekat, jak SZPI v dané věci „pořídí". Jen si trochu nejsem jist, zda se jim podařilo v tom Brně, kde sídlí, resp. i kdekoli jinde navštívit ono Makro „včas". Že se tedy zase jen nedozvíme ono obligátní: „V rámci monitoringu tržní sítě se nepodařilo inspektorům zjistit uvádění předmětného vína do oběhu" ... .

****************** pokračování příběhu ******************

Poté, kdy jsem výše uvedený text odeslal administrátorovi portálu O víně ke zveřejnění, obdržel jsem mail ze SZPI, ve kterém mě pan ředitel Inspektorátu v Brně informoval, že - jaké překvapení, viz i výše - žádná falešně „osaloněná" šardonka nebyla v Makru v Brně při kontrole 12.3.2015 nalezena. A že zde také nebyl nalezen žádný prodejní regál označený jako „Salon vín 2015". To mě ovšem zmátlo natolik, že jsem ještě 12.3.2015 navštívil Makro na Černém Mostě v Praze i to v Brně. Co jsem zde zjistil, sdělil jsem ještě v noci z 12. na 13.3.2015 panu řediteli do Brna:

Děkuji Vám, vážený pane řediteli, za Vaši zprávu z 12.3.2015 ve věci mého podnětu z 10.3.2015 - upraveno 11.3.2015. K tomu mi dovolte následující sdělení:

1) Beru na vědomí, že při kontrole 11.3.2015 jste v dané provozovně žádné mnou jako neoprávněně medailí Salon vín ČR 2015 označené předmětné víno nenalezli. Možná, kdybyste tu kontrolu provedli již 10.3.2015, mohla být situace jiná.

2) Vyzval jsem vás, abyste kontrolu provedli i v dalších provozovnách řetězce Makro; to jste však neučinili, mohu, prosím, vědět proč? - viz i dále.

3) 12.3.2015 ve večerních hodinách jsem navštívil prodejnu Makro na Černém mostě v Praze. Mají tam 2 prodejní regály výrazně označené jako vína ze Salonu vín 2015 a v jednom z nich se nacházelo právě ono Chardonnay 2013 pozdní sběr z Habánských sklepů Velké Bílovice šarže 3828, došlo tak tedy k jasnému klamání zákazníka a i po mém soudu k porušení zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů i právních norem ES, tedy ke stejnému prohřešku, na který jsem poukázal již 10.3.2015.

4) Téhož dne jsem opět ve večerních hodinách navštívil i onu prodejnu Makro v Brně. Zde jsem zjistil následující skutečnosti:

- nikde se mezi nabízenými víny Chardonnay 2013 pozdní sběr z Habánských sklepů nenacházela ona správná "salonová" šarže 3830

- všechna k prodeji nabízená vína Chardonnay 2013 pozdní sběr z Habánských sklepů nesla šarži 3828, ani jedno nebylo šarže 3830

- v části prodejny, ve které jsou prodávána vína, existuje - stejně jako tomu bylo i toho 9.3.2015 - samostatný prodejní regál, který byl však 9.3.2015 označen jak vína ze Salonu vín ČR 2015, 12.3.2015 však již toto označení na tomto regále ani v jeho blízkosti již uvedeno nebylo, obsahoval však, kromě onoho Chardonnay 2013 pozdní sběr šarže 3828 z Habánských sklepů jiných 7 vín do Salonu vín ČR 2015 vskutku zařazených, přitom až na jedno další i takto (správně) příslušnou nálepkou označených; domnívám se tedy, že i takovéto nabízení předmětného vína by mělo být považována za klamání zákazníka

5) Každý, kdo častěji navštěvuje prodejny Makro ví, že v každé z nich v části, ve které se prodává víno, je umístěn nejméně jeden speciální, od všech jiných odlišný prodejní regál, ve kterém jsou vždy nabízena výhradně vína z aktuálního ročníku Salonu vín ČR a tento je takto i jasně a výrazně označen - viz i výše 3). Proč a na základě čeho však v prodejně v Brně došlo po mém oznámení z 10.3.2015 a vaší kontrolou 12.3.2015 k odstranění tohoto označení - přitom při zachování všech tam k prodeji nabízených vín, včetně oné ve skutečnosti "nesalonové šardonky" - je záhadou. Jedno vysvětlení se však více než nabízí: brněnská prodejna Makra byla upozorněna, že tato záležitost bude vámi kontrolována, jinak k takovému konání neměli žádný důvod a jsem přesvědčen, že k něčemu takovému v žádné jiné provozovně Makra nedošlo. Obsah mého podnětu z 10.3.2015 bylo znám právě ve SZPI. Takže ono vysvětlení, po mém soudu jediné, které není založeno na nějakých nadpřirozených schopnostech či bytostech, je nasnadě - nemyslíte?

Dovoluji si Vás požádat o vyjádření ke skutečnostem výše uvedeným. Děkuji.

S pozdravem ....................".

A tak tu tedy máme velkou záhadu. Buď pan ředitel Inspektorátu v Brně přijme onu mnou jemu v textu výše nabídnutou variantu jejího objasnění - pak by ovšem musel on či sám ředitel SZPI p. Ing. Martin Klanica konat v duchu toho, nebo, což pokládám za výrazně pravděpodobnější, se budeme k jejímu objasnění obrátit na někoho, kdo je v takovýchto záležitostech dostatečně zběhlý. A nenapadá mně nikdo vhodnější, než známý inspektor Colombo ze stejnojmenného televizního seriálu... Souhlasíš, vážený čtenáři?

 
   Name   Size 
  SZPI-reakce150313.docx   15.1 kB 
Number of chat messages: 3  Vložit/Zobrazit příspěvek
Počet zobrazení článku: 12304x
Průměrná známka po 0 hodnoceních: -
 1    2    3    4    5  
J. 13.03.2015 10:44:57