O Víně

10.03.2015 radek Active: Yes Date and time of publication: 10.03.2015 07:00

Čertovsky planá růže

Druhý díl druhé řady malého zábavného seriálu o některých „zajímavých“ vínech navazuje na díl předcházející (Planá růže) - obsahuje další mou reakci na vyjádření SZPI k mému podnětu, kterým jsem zakončil jeho první řadu.

SZPI ve svém vyjádření k bodu/článku Čert aby se v tom vyznal sděluje, že:

"Kontrola zaměřená na výrobu a prodej vína Frankovka šarže: 36/10 byla provedena u výrobce Miroslavy Balounové. Toto víno bylo Komisí SZPI zatříděno jako jakostní víno s přívlastkem pozdní sběr. Část vína kontrolovaná osoba sama prodala a část prodala výrobci Vinařství Ludwig s.r.o. a to až po zatřídění předmětného vína jako VOC Frankovka Občanským sdružením VOC Modré hory. Předmětné víno Frankovka šarže: 36/10 neabsolvovalo soutěž Král vín a kontrolovaná osoba předmětné víno na soutěž Král vín ani nepřihlásila.

Kontrola ve Vinařství Ludwig s.r.o.

Při kontrole zaměřené na Frankovku číslo šarže: 36/10 VOC Modré Hory nebylo zjištěno pochybení. Co se týká šarže vína 1712, ta byla přidělena vínu Rulandské modré rosé, víno s přívlastkem výběr z hroznů. Víno označené jako Frankovka VOC 2010, šarži 1712 kontrolovaná osoba nevyrobila ani neuvedla do oběhu. S největší pravděpodobností se jedná o chybu na stránkách Krále vín.

Co se týká nesprávností uvedených na webu VOC Modré Hory, na tyto byl upozorněn provozovatel VOC.

V rámci monitoringu tržní sítě se nepodařilo inspektorům zjistit uvádění do oběhu vína Frankovka 2010 VOC s třemi korunkami ze soutěže Král vín.".

Uvedené sdělení považuji za natolik „zajímavé", že jsem se rozhodl věnovat mu zvláštní pozornost a reagovat na ně samostatně. To jsem učinil formou reakce, kterou jsem jim zaslal 6.3.2015 - viz text níže nebo také jako připojená příloha. A tak se zase můžeme, teď už obrněni „poznanou" trpělivostí, těšit na jejich další vyjádření...

*** dopis na SZPI ***

"Dobrý den, vážený pane řediteli,

přijměte, prosím, další mé připomínky k vašemu přípisu z 19.2.2015 ve věci mého podnětu z 5.1.2015 (Č.j. SZPI/AA714 - 12 /2015), jak jsem je avizoval ve své předcházející reakci k tomu.

Jedná se bod 11. Čert aby se v tom vyznal. Základním smyslem předmětného mého článku byl fakt, že jedno a totéž víno se vyskytuje ve 3 „variantách", a to jak „klasicky" jako pozdní sběr pod e.č.j. 80E1-11/44 zatříděné pro Miroslavu Balounovou, jednak jako VOC s kódem zatřídění 12MH1/9, opět pro Miroslavu Balounovou. Domnívám se, že při zavádění možnosti označování vín originální certifikace (VOC) do vinařského zákona nebylo úmyslem zákonodárce takovou „kombinaci" umožnit. To by totiž, pokud by ji zákon umožňoval, bylo po mém soudu samo o sobě prostředkem k matení zákazníka. Ten totiž nepředpokládá, a tudíž ani nemůže vědět, že 2 láhve vína, jedno označené jako pozdní sběr a druhé jako VOC, ač stejné odrůdy a stejného ročníku, navíc dokonce od různých „výrobců" (viz dále) - ale i bez ohledu na to, nemusí být nutně vína různá, nýbrž jde o víno stejné. A jako různá je koupí, jako stejná by je téměř jistě nekupoval. A právě to, že takové (přívlastkové) víno je prodáno jako VOC někomu dalšímu, kdo ho pak prodává jako VOC pod svým jménem, k onomu matení zákazníka přispívá o to více. I VOC podléhají dozoru SZPI, domnívám se tedy, že SZPI by neměla uvedenou situaci „kombinace" dvojího zatřídění stejného vína umožnit, minimálně tím, že jednou jí již „klasicky" zatříděné víno neuveřejní jako následně VOC zatříděné - ale i naopak - na stránkách eAgri - Zatřídění vína. Stejně tak by po mém soudu měla SZPI iniciovat v rámci probíhající přípravy novelizace vinařského zákona takovou jeho změnu, která by, z výše uvedených důvodů, měla možnost uvedené „zatřiďovací kombinace" explicitně vyloučit.

Nikde v předmětném mém článku není uvedeno, že by do soutěže Král vín víno Frankovka 2010 VOC přihlašovala Miroslava Balounová. Nechápu proto, proč tuto věc ve svém vyjádření zmiňujete. Uvedl jsem ale, že medailí z této soutěže ročníku 2012 je neoprávněně označena láhev uvedeného vína z Vinařství Ludwig. O tom ale ve Vašem vyjádření není ani zmínka. To opravdu ten, kdo to Vaše vyjádření připravoval, neumí číst či přečtené nedokáže chápat? A nebo pochopit z nějakého důvodu jen nechce? O případné „dostupnosti" a doložitelnosti neoprávněně označeného uvedeného ocenění dotčeného vína jsem informoval již ve svém přecházejícím vyjádření z 25.2.2015.

Jako dosti problematické shledávám i to, že na webu VOC Modré hory byly několik (více) let jako VOC uvedena i vína, která toto zatřídění nezískala. Nelze po mém soudu se stoprocentní jistotou vyloučit, že tato vína mohla být i bez kontrolní zatřiďovací pásky prodávána přímo z příslušných „sklepů" jako VOC právě s odkazem, že je jako takové možno najít na tom webu VOC Modré hory. Jsem si jist, že prakticky všichni případní zákazníci by takové vysvětlení považovali za věrohodné - „Vždyť mi to říkali přímo v tom sklepě a tam to jistě musí vědět, že!" To, že tato vína tam tak dlouho bez povšimnutí figurovala, považuji za (výrazné) pochybení nejen o.s. VOC Modré hory, ale i SZPI v rámci její (obecné) kontrolní funkce - viz i výše. Následné vaše upozornění „provozovatele VOC", jak píšete, tedy až poté, co jsem na předmětnou skutečnost poukázal, a to ještě až po více než měsíci poté, považuji za reakci výrazně nedostatečnou. Opravdu se „spokojíte" jen s tím?

V diskuzi/chatu k tomuto článku jsem také (6.12.2014) uvedl některé obdobné nesrovnalosti, týkající se vína Frankovka rosé 2010 VOC produkované Vinařstvím Ludwig, nikoli však šarže 1712. Na to jste však vůbec nereagovali - proč?

A další problém, na který jste také nijak nereagovali, shledávám v tom, že na webu eAgri - Zatřídění vína se nachází několik vín z VOC Modré hory, která zde nemají uvedenu příslušnou odrůdu, ač v jejich obchodním názvu se tato vyskytuje. Jde nejméně o vína VOC Frankovka rosé 2010 Ing. Jana Stávka, Ph.D., Frankovku VOC 2009 Ing. Pavla Laciny, VOC Modrý Portugal 2009 Vinařství Ludwig a VOC Frankovku rosé 2010 Vinařství Ludwig - uvádím jejich obchodní jména dle eAgri - Zatřídění vína. U jednoho z nich jsem na tuto okolnost upozornil již v diskuzi/chatu k předmětnému článku 1.2.2015. Vnímám sice, že VOC jsou zatřiďována dle jejich obchodního názvu, domnívám se však, že obsahuje-li příslušný obchodní název - jen, tedy až na ono „VOC" - jméno konkrétní odrůdy, mělo by být takové víno považováno za odrůdové a splňovat podmínky pro takové označení. A v takovém případě jistě nic nebrání tomu, aby se u něho v eAgri - Zatřídění vína tato „odrůdová" informace objevila. Pokud je tomu však jinak - nejde o odrůdové víno - vede takové uvedení názvu odrůdy v obchodním názvu vína po mém soudu opět jen k matení/klamání zákazníka.

Dovoluji si Vás, vážený pane řediteli, ve světle výše uvedených informací a připomínek požádat o přezkoumaní Vašeho vyjádření z 19.2.2015, a to nejenom v záležitosti zde uvedené, ale, v návaznosti na skutečnosti uvedené v mém vyjádření z 25.2.2015, v celém rozsahu mých připomínek z obou těchto mých vyjádření. A současně se dovoluji připomenout z dosud vůbec z vaší strany „nevypořádanými" body mého podání z 5.1.2015, tedy z doby již před 2 měsíci. Dlužíte to, prosím, nejenom mně, ale i široké veřejnosti, která portál O víně sleduje. Současně si dovoluji Vás opět požádat o sdělení všech informací, jak byly uvedeny v mém podání z 5.1.2015, a to v plném rozsahu dosud vámi nevyřízených záležitostí z mého podání z 5.1.2015, mé reakce z 25.2.2015 na Vaše vyjádření z 19.2.2015, i reakce této. Děkuji.

S pozdravem ..........................."

 
   Name   Size 
  SZPI-reakce3.docx   17.8 kB 
Number of chat messages: 2  Vložit/Zobrazit příspěvek
Počet zobrazení článku: 11914x
Průměrná známka po 0 hodnoceních: -
 1    2    3    4    5  
J. 09.03.2015 17:50:07