O Víně

Březno u Chomutova


Stát: Česká republika

Oblast: Čechy

Podoblast: Litoměřická

Celková rozloha vinic [ha]: 68.3

Osázená registrovaná plocha vinic [ha]: 8.2

Počet registrovaných pěstitelů: 4

Údaje z roku: 2005
Popis:

Pod vinařskou obec Březno u Chomutova spadá i katastr obce Stranná u Nechranic.

Stranná hájí statečně pro kadaňskou oblast vinařskou tradici - statistiky z konce roku 2005 hovoří o čtyřech pěstitelích a 8,2 ha výsadeb. Celková plocha viničních tratí zde je 68,3 ha. Všechny tratě obdržely druhou kategorii tratí. Svahy mají ale příhodný sklon i orientaci, příznivě jistě působí i mikroklima velké vodní plochy Nechranické nádrže. Nechápu, proč by takové tratě nemohly mít kategorii první.

Nové informace nashromážděné v létě roku 2010:
V devadesátých letech, kdy převzaly Sady a školky Vičice spol s r.o. majetek Státního statku Vičice. Pan Bohuslav Nekola vičickou tvrz opravil, zavedl chov koní, sady a vinice. Po jeho smrti se snažila pokračovat dcera Kateřina a manželka pana Nekoly. Vinohrady vysazeny na začátku let devadesátých (RR, MZ, Kerner). S výsadbou pomáhal Vilém Kraus mladší. A sázel Karel Němeček, který je ve firmě dodnes a má i v blízkých Nechranicích svůj vinohrádek o 160keřích (Dornfelder, Hibernal, Malverina, Prim), novými výsadbami toto množství téměř zdvojnásobil. Jeho syn, na rozdíl od otce, který je raději ve vinicích, tíhne spíše ke sklepnímu zpracování. Za Bohuslava Nekoly se víno i ve Vičicích dělalo. Klasickými malovinařskými postupy - bylo sice seversky drsnější, ale třeba Kernery i medaile vyhrávaly. Posledních pět let ale se jen prodávají hrozny Vinným sklepům Chomutov. Tam se svěžest hroznů ze severu mísí s dovozovými víny z jižních krajů, takže na etiketách vinařskou obec Vičice nenajdeme. Že ryzlinková část vičických vinic je na prodej ve vývěsce realitní kanceláře snad v první reakci vzbudí povzdech a vrásku na čele, ale když se nad tím člověk zamyslí, třeba bude mít vinice štěstí na někoho odvážného, kdo bude hrdě na etiketě vičického ryzlinku hlásad původ hroznů a ponese tradici vinařství dál a výš.

Aktualizace leden 2011 (zasláno Martinem Němečkem):
Ve vinařské obci Březno u Chomutova jsou nově už 3 pěstitelé.Nekolová, Němeček, Hlavatý. Rozloha vysázených vinic je cca 8 ha v celém údolí. Vinici s Ryzlinkem, koupil pan Hlavatý a její osud je dále velmi nejistý. Pan Němeček Karel svou malinkou vinici v Nechranicích rozšířil o Solaris, Hibernal (daří se mu zde) a Laurot, vše po 50 sazenicích, loni na jaře.
Na podzim se štěstí pousmálo na místní vinici Kerneru (cca 1 ha). Vinici nově obhospodařuje Karel Němeček. Bohužel je ve velmi žalostném stavu po předchozím pěstiteli. Přes zimu se podařilo prokousat byrokracií a vinici řádně zlegalizovat (vysázeno před 2004) . 
Věřím, že se s místním seversky drsným vínem ještě setkáte :o)   

Aktualizace březen 2012 (zasláno Martinem Němečkem):
V obci se od 1.1.2012 zrodilo nové vinařství Ovoranč  (http://nechran.sweb.cz/)  . Vinaři Karel a Martin Němečkovi. Víno určené do prodeje vyrábíme pouze z odrůdy Kerner (V prodeji ve vinotéce v Chomutově na  Náměsti 1 .Máje a v Kadani vinotéka na Hradě nebo přímo u vinaře).  Každý, kdo nepřijde pozdě (než se vypije), má možnost se letos setkat s místním seversky drsným vínem.

Aktualizace leden 2013 (zasláno Jakubem Mikuláškem):
Zakoupili jsme vinici ve Stranné. Jedná se o tu nejstarší co tam je. A u tohoto 1,2 ha nekončíme a náš plán je rozšíření na více hektarů půdy kterou máme již zakoupenou. Vše jsou viniční tratě.
Více informací najdete na našem novém webu www.vinarstvi-mikulasek.cz .

Dovoluji si odcitovatr z onoho výše uvedenbého webu: "Společnost Vičické vinařství Mikulášek vznikla jako ryze soukromá rodinná firma. Byla založena v roce 2012 Aloisem Mikuláškem a jeho dvěma syny Robertem a Jakubem. Sídlo a zázemí společnosti je v obci Vičice. Katastrálně patří pod obec Březno u Chomutova. První písemná zmínka o obci Vičice je z roku 1556.

Odborným poradcem pro pěstování révy vinné a výrobu vína je Bc. Milan Sedláček z Valtic, je profesionál a všestranný odborník na oblast vinařství a vinohradnictví.

Již od samého začátku bylo jasné, že se budeme zabývat pěstováním vinné révy, která do tohoto kraje historicky patří. Historické záznamy uvádějí rok 1285. Jedná se o vinařskou oblast Čechy, vinařskou podoblast litoměřickou, vinařská obec Březno, viniční trať Zámecká.

V současné době hospodaříme na vinici 1,2 ha, která byla vysázena v roce 1988. V příštím roce 2013 bude provedena výsadba na 3,9 ha vinic. V následujících letech plánujeme rozšíření výsadby vinic ve viniční trati Zámecká o dalších 10 ha.

Naší filozofií je pěstovat kvalitní odrůdy, které se hodí do našich poloh. První z odrůd, které se budou vysazovat v roce 2013 na jaře, je odrůda Hibernal a nová odrůda červeného vína Sevar, zapsaná v odrůdové knize v roce 2008.

Stáří této vinice je 24 let. Původní pojmenování vinice nese název POKUS a jedná se o nejstarší vinohrad v této oblasti.

Vinice katastrálně spadá pod Březno, které je Ministerstvem zemědělství zapsáno jako vinařská obec, patřící do vinařské oblasti Čechy, podoblasti litoměřické. Uznána jedna viniční trať s názvem Zámecká, která se rozprostírá na svazích nad vesničkami Vičice a Stranná. Nejstarší zmínka o pěstování révy vinné v našem nejbližším okolí je z roku 1285. Impuls k rozvoji vinařství dal Karel IV., který roku 1374 uděluje blízkému městu Kadaň stejná privilegia jako Praze. Na přelomu 15. a 16. stol. zde bylo evidováno velké množství vinic. Po třicetileté válce však vinařství zaniklo a okolí se stává spíš pivovarnickou oblastí.

Přes tři století se tedy réva vinná v této oblasti nepěstovala, až na pár kusů hlav různě na zahrádkách místních obyvatel. Až v roce 1988 místní státní statek vyzkoušel obnovit tradici a vysadil několik odrůd. Proto vinici pojmenovali POKUS. Byly vysazeny: Muller Thurgau, Kerner, Ryzlink rýnský, Pinot gris(Rulandské šedé), Chrupka bílá, Zweigeltrebe, André a Barvířka.

V tomto roce jsme připravili dalších 3,9 ha půdy pro výsadbu dvou odrůd, které nesou název Hibernal a Sevar. Sevar byl zapsán do státní odrůdové knihy v roce 2008, jedná se tedy o velice mladou odrůdu, která byla vyšlechtěna ve šlechtitelské stanici v Polešovicích, kde byl mimo jiné vyšlechtěn i velice známý Muškát moravský. Sázet se bude hned z jara roku 2013. První sklizeň, pokud nám to počasí dovolí, se uskuteční v roce 2015.
Stará podoblast do roku 2004: Mostecká
Legenda, vysvětlivky, tipy a zdroje k obcím a tratím:
odkaz zde
Počet příspěvků v diskuzi: 0  Vložit/Zobrazit příspěvek
Počet zobrazení stránky: 4766x