O Víně

Kutná Hora


Stát: Česká republika

Oblast: Čechy

Podoblast: Mělnická

Celková rozloha vinic [ha]: 161.7

Osázená registrovaná plocha vinic [ha]: 47

Počet registrovaných pěstitelů: 1

Údaje z roku: 2005
Popis:

Vinařská obec Kutná Hora zahrnuje i katastry obcí Neškaredice, Perštejnec a Sedlec u Kutné Hory, nicméně Neškaredice a Perštejnec byly později vyškrtnuty ze seznamu vinařských obcí Vyhláškou 254/2010.

První zmínkou o vinařství zde nalezneme v Kosmově kronice z roku 1101, kde jsou zmiňováni vinaři z Malína u Kutné Hory. Rozmach jistě nastal se založením cisterciáckého kláštera v Sedlci u Kutné hory (1143). Ten obhospodařoval vinice v Neškaredicích, Perštenjnci, Kaňku a na Sukově. Doložena je i vinice na sekmáru (terasovité zahradě) Jezuitského kláštera.  Postupný úpadek zapúočatý třicetiletou válkou vede až k tomu, že v roce 1910 je na celém kutnohorském okrese pouhých 9865 keřů, což při hustotě tehdejší výsadby může znamenat výměru necelého hektaru. Ve Starkoči je zmiňována Vášova vinice na trati na "Bělováku" o výměře 0,8ha až do roku 1930.

Novodobá historie vinařství se začala psát v roce 1977 kdy pod vedením zdejšího obnovitele tradice pana Múčky se na Sukově vysazují 2ha MT, Tr, RB a RŠ. V roce 1978 pak následovaly další 2,5ha RM a SV. V roce 1985 se výsadba rozrostla na konečných 4,64ha. Sklepní hospodářství dosáhlo kapacity 20000 litrů v dřevěných sudech a demižonech. Dosáhli i na medaile z tuzemských a zahraničních výstav. V roce 1992 se Státní statek Čáslav zprivatizovává na několik subjektů. Ovocnářský závod v Kutné Hoře přebírají restituenti a v roce 1993 vzniká Družstvo ovocnářů Vitamína. V té době se staralo o 7ha vinic. V roce 1997-98 osázelo trať Pod hřbitovem (2,38ha, RR, MM, Hibernal, CM a stolní odrůdy). Sklepmistry byli Ing. Fančovič, Jiří Kuběna, Bc. Radim Hanuš, Josef Žáček. Od ledna 2003 měl vinice pronajaty pan Rudolfský a jeho firma Vinné sklepy Kutná Hora.

Statistiky z konce roku 2005 vykazovaly jediného pěstitele (myslel jsem, že kromě Vinných sklepů Kutná Hora ještě něco vlastní i družstvo ovocnářů Vitamína, ale jejich webové stránky tomu nenasvědčují. Také tam teď hospodaří pan Žáček.) a z celkové rozlohy kutnohorských tratí 161,7 ha registrovaných výsadeb 47 ha. To poslední číslo je mi záhadou, protože ač zde bylo před slučováním jedenáct viničních tratí, osázený révou vinnou je jen malý kousíček SZ od chrámu sv. Barbory (200ks Hibernalu), Sukov (to je hrubě z mapy změřeno asi tři hektary) a Pod hřbitovem (cca 2ha). Možná se ze statistik někde vytratila desetinná čárka. Vinné sklepy Kutná Hora na svém webu uvádějí 7ha. Už ale přestaly obhospodařovat trať Pod hřbitovem, vysazenou v roce 1996 neb prý kvůli sociálně nepřizpůsobivým obyvatelům z nedaleké ubytovny výnosy odtud byly tak nízké, že to nebylo rentabilní. Podle informací z konce léta 2008 by se měl o vinici Pod hřbitovem starat pan Žáček, Vinné sklepy Kutná Hora by měly výhledově expandovat na plochách na Sukově, zažádáno je o registraci nové trati od Sukova přes silnici směrem na východ, kde jsou zatím jen ovocné sady. Mimochodem na Sukově se navázalo na dávné vinařské tradice už v roce 1977, kde začal sázet Státní statek Čáslav. Hospodaření převzalo pak družstvo Vitamína a od nic v letech devadesátých postupně Vinné sklepy Kutná hora.

Až na výjimky (U sv. Trojice, Neškaredice-Na skále, Perštejnec - největší část trati Vinice), které jsou málo strmé či hůře orientované, převážná část tratí jsou kvalitní dobře orientované a svažité terroiry. Trochu záhadou je mi trať Pod Jezuitskou kolejí, která v seznamech figurovala před sloučením. Podle mne je jen nějaký relikt původního názvu toho kousíčku, kde je teď vysázeno těch 200 hlav a který se nakonec pojmenoval Pod chrámem sv. Barbory (pod ulicí Barborská).Stará podoblast do roku 2004: Čáslavská
Legenda, vysvětlivky, tipy a zdroje k obcím a tratím:
odkaz zde
Počet příspěvků v diskuzi: 0  Vložit/Zobrazit příspěvek
Počet zobrazení stránky: 3280x