O Víně

16.07.2008 Jarda Aktivni: Ano Datum a cas publikace:

Oblíbenost růžových vín roste

Slunné dny a vysoké teploty začínajícího léta jsou přesně ten pravý okamžik k otevření vychlazeného růžového vína. Zaplavat si v bazénu, opalovat se a osvěžit se například růžovým Zweigeltrebe, Frankovkou nebo jiným vínem, které jsme si patřičně pro tuto chvíli připravili, povídat si s přáteli a zcela zapomenout na nějaké pracovní či jiné problémy. A samozřejmě proložit povídání, koupání, slunění i povídání nějakým chutným soustem (je to super). Ale podívejme se na růžová vína z jiného pohledu. Na první odborné vinařské konferenci věnované speciálně růžovým vínům Rosé 2008 pořádané 3. června 2008 v Lednici podporované Vinařským fondem, řekl na úvod při přivítání mimo jiného Ing. Jan Stávek:

„Touto konferencí chceme přispět k zvýšení povědomí o růžových vínech v České republice. Cílovou skupinou jsou jak výrobci, tak prodejci - výroba i skladování růžových vín má určitá specifika a ta je třeba dodržet, aby si zákazník mohl kvalitní a svěží růžová vína skutečně vychutnat. Proto jsme připravili tuto konferenci, která je sice primárně určena pro odbornou veřejnost, ale přihlásit se na ni mohli i laici, jež růžová vína a jejich výroba zajímají."

Růžová vína si zatím u nás v minulosti příliš velkou oblibu mezi spotřebiteli nezískala, což je jistě veliká škoda, ale situace se začíná naštěstí, ale zatím jenom pomalu měnit. O růžových vínech je v posledních několika málo létech stále více slyšet v médiích, ale hlavně jsou nabízena a je možné je bez větších problémů koupit. Jsou spojována především s pojmy, jako že jsou to lehká letní vína, vína k bazénku (a ke všemu co s tím souvisí) mladá, svěží atd. Ovšem kvalitní rosé je univerzální víno, které může každého milovníka vín potěšit a jiné třeba i příjemně překvapit. Samozřejmě přímo u některých vinařů ale i v hypermarketech, vinotékách či prodejnách se růžová vína bohužel většinou zahraniční provenience objevují v dalece širší nabídce než tomu bývalo dříve. Nepříliš dobrou propagaci růžovým vínům dělají některé prodejny formou nevhodného nebo dokonce přímo špatného skladování a nabízení vín starších ročníků.

Jistě bude asi trvat nějaký čas, než si spotřebitelé zvyknou, možná naučí a hlavně si vyberou jenom ta kvalitní rosé, která jim budou příjemná a dobrá nejenom k samotnému pití, ale hlavně v kombinaci s příslušnými jídly. To je trend, kterým se dnes ubírá „svět" a právě v gastronomii jsou naprosto nekonečné možnosti spojení těch nejlepší chuťových vlastností jídla a kvalitního vína. Růžová vína by se neměla archivovat (ovšem je to možné) ale zpravidla vypít do 1 - 2 let. Spotřebitele by měla v prvé řadě upoutat atraktivní barva rosé, svěží, příjemná vyvážená kyselinka s dobrým zbytkovým cukrem, vychlazené na 8 - 12 °C a potom je to pravé... Nakonec právě vinaři by měli ve větší míře růžová vína vyrábět a nabízet, protože si tím nejenom rozšíří svůj sortiment vín, získají novou klientelu, ale i lépe obstojí v konkurenci. Pokud podchytí zvyšující se zájem spotřebitelů, možná by to mohla být opravdu docela dobrá „parketa" našich vinařů v budoucnosti. Navíc máme příznivé podmínky pro výrobu těchto vín. Důležitou roli tu hraje chuť vinařů jít do něčeho nového, nepochybně vybavení vinařů a zvládnutí moderní technologii výroby vín. Cituji slova Ing. Jiřího Horta (Víno Hort, Dobšice), který na vinařské konferenci Rosé 2008 v Lednici řekl:

„Na celém světe stoupá obliba spotřeby růžových vín. Nemusím nikomu vysvětlovat, že v ČR na velké červené víno čekáme jednou za 3 roky. Ročníkovou rozmanitost růžovek snadněji dokážeme využít v náš prospěch. Základním aspektem úspěchu je poloha ČR. Díky chladnějšímu klimatu máme větší aromatické spektrum a dosahujeme větší mocnosti a svěžesti".

Zájem o tato „letní vína" (ale mohou se konzumovat samozřejmě kdykoliv), jak se nejčastěji označují, stoupá i mezi spotřebiteli díky zvyšující se propagaci a do jisté míry i vyhledávání nových trendů, která růžová vína vyzdvihuje jako příjemný doplněk ve velké konkurenci a v široké nekonečné škále jiných vín. Objem výroby růžových vín a poptávka se i u nás znatelně zvyšuje. V roce 2003 bylo podle Státní zemědělské a potravinářské inspekce v Brně vyrobeno 11.350 litrů, ale v roce 2007 to bylo již 574.067 litrů rosé. V porovnání se světem je to samozřejmě sice jenom nepatrný zlomek objemu. Ve světě (USA, Austrálie, jižní Afrika atd.) se vyrábí ročně asi 20 milionů hl růžového vína. Z evropských vinařských zemí je největším výrobcem Francie s pomalu rostoucím objemem až na 5,36 milionů hl (2005, 2006). Uvedené množství činí asi 9 % z celkového objemu výroby vín ve Francii („Rosé 2008" - Mgr. M. Kalvach, Rosé France, Praha).

Známým výrobcem, organizátorem specializované výstavy růžových vín a jejich velkým propagátorem nejenom ve Znojemské vinařské podoblasti je Ing. Jiří Hort (Víno Hort v Dobšicích). A že růžová vína dovede dělat dokládají i výsledky z různý mezinárodních soutěžích, kde jeho „růžovky" získávají příslušná ocenění.
V roce 2004 uspořádal společně se Sdružením dobšických vinařů první ročník výstavy růžových vín vzletně nazvanou Jarovín Rosé a myslím, že zatím u nás podobná akce nemá obdoby. Letos tato úspěšná výstava růžových vín, mající i své webové stránky, vstoupila již do pátého ročníku.

Nejenom na konferenci v Lednici, ale už na jaře v nedávno skončeném úspěšném čtrnáctidílném projektu „Vádemékum" podpořeného VF ve Znojemském vinném sklepě přednesl svoji zajímavou ideu, která by podle jeho názoru mohla výrazně podpořit zájem veřejnosti i vinařů o růžová vína. Má v úmyslu uspořádat velkou propagačně osvětovou, marketingovou akci nazvanou Den Rosé. Celá akce by měla být na nějakém reprezentačním místě, hovořil například o Španělském sále v Praze, kde by mimo velké přehlídky a nabídky rosé by byla i soutěž kuchařů s nejlepšími recepty v kombinaci k růžovým vínům. A protože by to byla nepochybně velice nákladná a z organizačního hlediska i náročná práce, vybízí kohokoliv, kdo by byl ochotný přiložit obrazně i prakticky ruku ke společnému dílu. Pro vinaře a výrobce růžových vín je to jistě docela zajímavá výzva, který by určitě neměla zůstat bez odezvy...

Nahlédneme-li například do katalogů některých letošních výstav vín Znojemské vinařské podoblasti vidíme, že z celkového počtu nepochybně několika set prezentovaných vzorků z desítek odrůd jsou vzorky rosé doslova ojedinělé. Přesto jsou alespoň v několika vzorcích na výstavách zastoupené typické a nejčastější odrůdy, nepočítáme-li samozřejmě samostatnou tradiční výstavu Jarovín Rosé (tam se pohybuje počet vzorků našich i zahraničních vinařů kolem stovky). Nejvíc růžových vín se podařilo organizátorům zajistit v Hrádku a Miroslavi. Na přehlídce Znojemského koštu, kde jsou zastoupeni vinaři téměř z celé podoblasti a kde by se předpokládala větší nabídka se podařilo získat pro výstavu „jenom" pět vzorků. Uvidíme, jak to bude vypadat na výstavách v příštím roce, zda trend zvětšujícího se zájmu spotřebitelů se odrazí i ve větším množství kvalitních vzorků na výstavách. Ale jak postupně dodatečně zjišťuji, řada vinařů už začala experimentovat a růžová vína vyrábějí. Třeba je ještě neprodávají či nenabízejí, ale získané zkušenosti jistě v nejbližší době uvidíme v praktické podobě.

Podle dotazníku Ing. Jana Stávka a Evy Tománkové, který sestavili a oslovili jím výrobce, doporučují vinaři k výrobě rosé v našich podmínkách především odrůdy Zweigeltrebe, Frankovka, Rulandské modré, Svatovavřinecké a ostatní odrůdy jenom okrajově. Podobný názor a zkušenosti potvrdil ve svém vystoupení na konferenci Ing. Hort s tím, že rozdělil červené odrůdy na vhodné podle jeho mínění a zkušeností pro výrobu klaretu (Rulandské modré, Cabernet Sauvignon, Frankovka) a pro rosé (Zweigeltrebe, Svatovavřinecké, Frankovka). Samozřejmě je možné experimentovat i s dalšími odrůdami, ale výše zmíněné se osvědčily nejlépe.

A kdo z vás jste ještě snad neokusili růžová vína, tak to rychle napravte, protože se ochuzujete o nové úžasné zážitky, která tato vína v horkých letních dnech poskytují. Nejenom k prostému příjemnému pití, ale i jako doplněk k těstovinám či jiným jídlům a zde se žádné meze fantazii v objevování nových gurmánským kombinací nekladou.

Literatura:
Katalogy z jednotlivých uvedených výstav vín v roce 2008
Sborník přednášek - Rosé 2008. ZF Lednice, Mendlova zemědělská a lesnická univerzita Brno
Volně přístupné informace z internetu

Počet příspěvků v diskuzi: 0  Vložit/Zobrazit příspěvek
Počet zobrazení článku: 4991x
Průměrná známka po 0 hodnoceních: -
 1    2    3    4    5