O Víně

24.06.2008 Jarda Aktivni: Ano Datum a cas publikace:

Vinařská konference Rosé 2008

Když jsem si přečetl pozvánku na tuto konferenci v sekci „Napsali nám", hned jsem se rozhodl poslat přihlášku, protože růžová vína mne stále víc oslovují a nacházím v nich jisté zalíbení. Sice jsem předpokládal fundované informace, ale moje očekávání bylo zdaleka překonáno skutečností. Bylo to, jak se dnes s oblibou říká „super" i když pro mne osobně to mohlo být ještě více umocněné o nepochybně skvělé zážitky z následné ochutnávky 80 (!) vzorků růžových vín domácích i zahraničních vinařů, kdybych tu nebyl autem a navíc se musel nutně do 17 hodiny vrátit domů.

Zahradnická fakulta v Lednici, MZLU Brno je na kraji městečka v klidném příjemném prostředí, které ve mne velice rychle vzbudilo důvěrné vzpomínky dávného studia. Konference se konala v aule, která se kolem deváté hodiny zcela naplnila téměř k prasknutí, takový byl zájem. Je to asi dobré znamení, že zájem o růžová vína roste nejenom mezi spotřebiteli, ale co je ještě důkežitější mezi výrobci. Je to jedna z možností, jak uspět lépe v konkurenci nejenom naší, ale i zahraniční. Nakonec i v tomto duchu se nesla i některá vystoupení.

Pořadatelé Vinařský dvůr Němčičky a Zahradnická fakulta v Lednici, MZLU Brno, Ústav posklizňové technologie zahradnických produktů a celý organizační tým pod odbornou garancí Ing. Jana Stávka, Ing. Josefa Balíka, PhD. zajistili velice kvalitní domácí a zahraniční lektory, atraktivní program a příjemný průběh celé konference zakončený výše zmíněnou růžovou degustací.

Po uvítání přítomných Ing. Janem Stávkem a vtipným krátkým vystoupením proděkana zahradnické fakulty doc. Ing. Pavla Šimka, PhD. byla konference o růžových vínech odstartována.

Konferenci zahájil svým příspěvkem na téma „Historie výroby růžových vín a klaretů na území ČR", prof. Ing. Vilém Kraus, CSc. legenda našeho vinařství. Malá exkurze do historie byla velice poutavá a poučná nejenom z hlediska výroby růžových vín na Moravě, ale i v Čechách datující se například z roku 1844 ve Velkých Žernosekách atd.

V dalším příspěvku Ing. Jan Stávek nás seznámil, jak to vypadá s „Růžovými víny na tuzemském trhu". V rámci průzkumu společně s Evou Tománkovou sestavili dotazník s 10 otázkami, který zaslali vybraným výrobcům vína, kteří se ve většině zúčastnili Mezinárodní soutěže a výstavy vín „Jarovín rosé". Jejich odpovědi sumarizovali a zpracovali do zajímavých a poučných grafů a tabulek. Pro zajímavost uvádím z jedné tabulky stoupající trend výroby růžových vín v litrech - v roce 2003 to bylo 11.350 a každým rokem byla stoupající tendence až v roce 2007 bylo vyrobeno již 574.067 litrů. Z jejich výzkumu vyplývá, že výroba růžových vín je u nás záležitostí spíše moderních technologických trendů. Ovšem pro velkou názorovou rozdílnost je zapotřebí prý vyvolat diskuzi o vhodných odrůdách, technologii atd.

Mgr. Martin Kalvach z Rosé France velice zasvěceně a viditelně s nadšením hovořil na téma „Charakteristika celosvětového trhu s růžovým vínem". Celosvětová produkce růžových vín se pohybuje v objemu více jak 20 milionů hl. Ve Francii se vyrobí asi 5,36 milionů hl ročně což je okolo 9 % celkového objemu výrovy francouzských vín. Následovalo procentické rozdělení francouzské výroby rosé podle zatřídění, podle regionů atd. Hovořil o technologických postupech výroby rosé a jeho stále se zvyšující užití v gastronomii. Podle M. Kalvacha je zajímavé, že přes světový trend a úspěch změnu rosé ze sezónního pití na seriozní doprovod nejvyšší „haute cuisine" pořád největší prodeje (70 %) probíhají v dubnu až říjnu, podobně jako u nás.

Prvním zahraničním účastníkem konference byl Dipl. Ing. Andry Kurik z E. Begerow GmbH and Co, který hovořil na téma "Technologické přípravky pro výrobu růžových vín". Pro většinu účastníků byla tato precisně přednesená prezentace asi velice odborná, nicméně zajímavá a pro některé vinaře jistě přínosná. Více informací je na jejich webových stránkách.

Následovala dvě vystoupení známých vinařů shodou okolností pocházejících ze Znojma či jeho okolí, Ing. Jiřího Horta a Ing. Marka Špalka a jeho spolupracovníka Ing. Lubomíra Skrývala. Známý vinař a velký propagátor růžových vín Ing. Jiří Hort s nadšením a s obrovskou odbornou erudicí hovořil o tom, že: „Naše rosé má velkou šanci vůči světu. Jsem o tom plně přesvědčen a dokonce to vidím pro naše vinařství jako jednu z cest". Poté hovořil o vlastních bohatých zkušenostech, neustálého experimentování, technologii výroby, produkci, skladování i prodeji. Hovořil i o postupu v technologické výrobě jarního, letního a podzimního rosé! Navrhl rosé jako drink i s patřičnou recepturou a také, že připravuje velkou osvětovou marketingovou akci Den Rosé 24.4. (jen tak proč tento den, je to svátek Jiřího) a vyzval přítomné k týmové spolupráci.

Ing. Marek Špalek z Nového vinařství v Drnholci po krátkém úvodu předal slovo Ing. Skrývalovi, který hovořil o technologii výroby klaretů - blanc de noir, neuvádějí tato vína na trh jako odrůdová, ale jako cuvée. Poté hovořil o senzorických vlastnostech, surovině, agrotechnických opatřeních, sběru, dopravě a zpracování hroznů, ošetření moštu, školení atd. a nakonec marketingu. Velkým osvěžením byl asi po deseti minutách nečekaný a pro všechny přítomné jistě příjemný vstup Ing. Marka Špalka s několika děvčaty, která rozlévala všem v aule do skleniček, které každý dostal při prezentaci, dva vzorky cuvée Travesti 2007 (Frankovka x Svatovavřinecké) a Phantom 2007 (Cebernet Sauvignon x Rulandské modré x Merlot). Docela zajímavě probíhala i diskuse kolem moderních šroubových či skleněných uzávěrů. Je to trend, který se dostává do podvědomí stále většímu počtu zákazníků.

Druhý zahraniční účastník konference byl Ao. Univ. Prof. Dipl. Ing. Dr. techn. Erich Leitner z Technické univerzity v Grazu. Jeho vystoupení na téma „Schilcher, fenomén rakouských růžových vín" bylo velice zajímavé. Je to speciální a velice proslulé víno z hroznů Blauer Wilbacher, pěstované a vyráběné jenom v oblasti Štýrska. Víno Schlicher používá právní odrůdovou ochranu s obsahem nejméně 85 % hroznů odrůdy Blauer Wilbacher a to pouze a výhradně ze Štýrska. Víno má cibulovou až červenou barvu, nejkrajnější hodnotu kyselin (hrubá kyselina je typická pro toto rosé, 8 - 15 g/l, dnes prý ale nejčastěji ale mezi 7 - 8 g/l!!), travnaté zelené tóny, kopřivy, papriky, ale také černého rybízu, angrešut a dokonce jahod. Dále hovořil o laboratorních rozborech prováděných v rámci svého vědeckého zaměření ve vztahu k aromatickým vazbám a vlastnostem tohoto i jiných vín.

Poslední přednáška byla tlumočena panem Mgr. M. Kalvachem z francouzštiny, přednesl ji pan Fréderic Rioux zástupce firmy La Roque, Bandol z Francie na téma „Pestrost francouzských růžových vín". Jeho prezentované informace doplňoval a rozšiřoval o své bohaté zkušenosti pan Kalvach.

Poté následovala vlastní degustace 80 druhů růžových vín od řady našich i zahraničních vinařství.V drtivé většině to byla vína ročníku 2007. Největší zastoupení rosé bylo samozřejmě od nás, ale několik vzorků bylo i od vinařů z Rakouska a Francie. Dalších 13 vzorků ročníku 2006, 4 vzorky ročníku 2005 (Grand feudo - Španělsko, Santa Alicia Rosé - Chile, Marques de Cáceres - Rioja, Španělsko a Seňora de la estrella - Rioja, Španělsko) a jeden vzorek ročníku 2004 (Les Clarelles, Provins Valais, Francie).

V rámci konference „Rosé 2008" byl vydaný „Sborník přednášek a příspěvků odborné vinařské konference", v němž jsou nejenom přednášky jednotlivých lektorů s řadou grafů, tabulek atd., ale i příspěvky dalších autorů týkající se samozřejmě růžových vín. Velice dobré bylo skloubení vystoupení vědeckých pracovníků s praktickými vinaři a obchodníky. Pořadatelům a organizátorům patří velké poděkování a doufám jenom a těším se, že tato velice vydařená, příjemná a určitě potřebná akce bude mít další následování.

Počet příspěvků v diskuzi: 0  Vložit/Zobrazit příspěvek
Počet zobrazení článku: 5756x
Průměrná známka po 0 hodnoceních: -
 1    2    3    4    5