O Víně

16.01.2007 Jarda Aktivni: Ano Datum a cas publikace:

II. Setkání moravských a rakouských vinařů ve Znojmě

Již podruhé uspořádalo Sdružení znojemských vinařů a Znojemský regionální rozvoj, o.p.s. Znojmo setkání moravských a rakouských vinařů ve Znojmě. Kongresový sál Louckého kláštera se v úterý 24. listopadu 2006 zaplnil téměř do posledního místečka vinaři a dalšími vinařskými odborníky, kteří se zaujetím sledovali atraktivní a velice zajímavý odpolední program. V úvodu semináře přivítal předseda Sdružení znojemských vinařů ing. Jaromír Čepička, CSc. hosty z Rakouska a početné účastníky semináře a předal slovo oběma starostům - ing. Balíkovi ze Znojma a panu K. Heinlingerovi z Retzu. Poté již probíhala odborná část semináře.

Známý vinařský odborník z vinařské zemědělské školy LFS Hollabrunn a ředitel tradičního „Týdne vína v Retzu", ing. Walter Pollak seznámil účastníky s charakteristikou současného vinařství Rakouska a podrobně potom s problematikou vinařství oblastí Weinviertelu. Hovořil o systému podpor a dotací pro vinaře a velice obsáhle vysvětlil vše kolem vína DAC Weinviertel (Veltlínské zelené). Pan Gessel z marketingového oddělení organizace Weinstrasse Weinviertel west z Retzu informoval o propagaci vinařské turistiky a vinařských stezek v této oblasti. Jen pro zajímavost, město Retz má ve svém katastru 4 000 ha vinic ale také asi 4 000 občanů - docela zajímavý poměr - a zde také poprvé vzniklo a bylo vyhlášeno Veltlínské zelené jako DAC Weinviertel.

Ing. Jaromír Čepička., CSc zahrnul ve své prezentaci přítomné řadou statistických údajů o českém a hlavně moravském vinařství ze všech možných úhlů pohledu. Jeho vystoupení patřilo co do množství zajímavých informací k jedněm z nejobsažnějších a nejlepších.

O přestávce samozřejmě nechyběla ani malá volná degustace vín, tentokráte z Vinařství Alfra Všetečka a První znojemské vinařské. Po občerstvení pokračovalo další jednání. Ve svém vystoupení František Musil, starosta Hnanic představil nové zastřešující občanské sdružení Znojemské vinařství které je předsedou. Hovořil o možnostech získávání dotací z EU na základě kvalitně vypracovaných projektů na různé aktivity obcí sdružených v Daníži a informoval také o tom, že získali pro rok 2007 grant na vytvoření informačních tabulí pro všech 36 členských obcí. Na nich by měla být mapa viničních tratí v rámci katastru obce, zajímavosti kolem včetně informací o vinařské obci.

Ing. Kadlecová z Institutu regionálních informací spravující velice dobré webové stránky Daníže (www.daniz.cz) podrobně seznámila s novým u nás ojedinělým projektem propagujícím náš region po všech stránkách (vinařství, historie obcí, sport, ubytování, gastronomie atd.) nazvaného Sklepní uličky (www.sklepniulicky.cz). Poslední slovo společného mezinárodního odpoledního semináře měl ředitel Znovínu Znojmo ing. Pavel Vajčner. Velice podrobně a s nadšením povídal o pravidelných a dlouholetých akcích, které firma organizuje pro veřejnost propagující nejenom vinařství, ale celý region. Namátkou vyjmenuji jen podzimní Putování po archivních sklepích Znovínu, Procházka časem, Jarní putování po vinicích, výstavy a přehlídky vín, cyklistické vyjížďky, bohatá propagačně publikační činnost a mnoho dalšího. Zajímavou novinkou je od loňského roku pořádání exkurzí šitých na míru pro zájemce o prohlídku konkrétních viničních tratí pouze v malých skupinkách, samozřejmě včetně ochutnávání vín z těchto tratí. Právě tato šíře a propracování akcí do nejmenších detailů, neustálých inovací a rozšiřování různých programů pro širokou veřejnost, nemá v České republice obdoby. To je známá skutečnost, jak se shodli všichni přítomní. I když podobných akcí s propagací se v posledních několika málo létech přece jen objevuje stále častěji.

Vznikla zde i myšlenka společné propagace vinařské turistiky s rakouskými vinaři sousedního západního Weinviertelu s možností získání dotace z Evropských fondů a užší spolupráce Sdružení znojemských vinařů s obdobnou organizací vinařů v Retzu. Příští v pořadí již třetí setkání by mělo být tentokrát u našich sousedů v Retzu. Podobně jako loňské srpnové i podzimní listopadové setkání bylo velice vydařené a rozhodně přispělo k vyjasnění si vzájemných problémů a stanovisek, vytvoření určitých představ i směru, kterým by se mělo vinařství a propagace vinařské turistiky ve Znojemské vinařské podoblasti a západního Weinviertelu ubírat.

Počet příspěvků v diskuzi: 0  Vložit/Zobrazit příspěvek
Počet zobrazení článku: 4325x
Průměrná známka po 0 hodnoceních: -
 1    2    3    4    5