O Víně

11.03.2009 p.j. Aktivni: Ano Datum a čas publikace: 11.03.2009 07:00
James E. Wilson: Terroir. The Role of Geology, Climate, and Culture in the Making of French Wines; University of California Press 1999

Jak je to, když kniha se prodá svým názvem... který pak ale jen vyvolá a nenaplní očekávání? Modelovým příkladem je kniha James E. Wilson: Terroir, která vlastně o terroiru jen mluví, ale příliš ho neosvětluje.

„This is not to say that all can be explained."

Tato věta z úvodního slova od Hugh Johnsona (kterou jsem, pravda, tak trochu vytrhnul z kontextu) by mohla klidně sloužit jako motto celé knihy, neboť asi nejlépe vystihuje můj výsledný dojem z ní. Kupoval jsem ji, aby mi nějak pospojovala nesourodé střepy o terroiru načerpané z různých zdrojů do smysluplných vazeb a souvislostí. To se ale nestalo. Jen se zmnožil počet střepů, hlad po souvislostech se umocnil a čeká na ukojení v nějaké dokonalejší knize.

James E. Wilson je totiž „pouze" ropný geolog, který rád francouzské víno, hodně se kvůli němu nacestoval, mnoho přečetl a hovořil o něm s mnoha předními enologickými a profesionály. Po přečtení však vyvstává otázka, jestli toto vše (plus desetileté úsilí o sepsání knihy) stačí na tak náročný úkol, který vytyčuje tak dlouhý název knihy a který evokuje jakousi encyklopedickou úplnost.

Lačně jsem téměř na jeden zátah zhltnul první obecnou část knihy i s Appendices (Doplňky). A už to mi přišlo hrozně mělké, na úrovni lepší encyklopedie pro mládež či obrázkového časopisu o víně. Třicet stran je totiž hrozně málo k vyčerpávajícímu souhrnu poznatků a hypotéz o tom, jak se do vína může promítnout modelace terénu, půda, podloží, klima. Na osmi stranách je stručně o révě-rostlině, na pěti stručná historie vinařství (spíš vybrané milníky a období). Jde to sice o něco hlouběji než běžné encyklopedie v češtině, ale rezervy to má značné. V doplňcích je docela zajímavě odcitováno, jak termínu „terroir" rozumí ostatní kapacity. Sice bych to čekal někde v úvodu knihy, ale na druhou stranu pouze v tomto místě jsem se potkal s tím kritickým přístupem, který nahlíží na problém z různých úhlů skrze citace odborníků, zabývajících se tím po desetiletí. Pěkný nápad byl i se slovníkem geologických termínů. Ovšem slovník trpí neduhy předchozích statí: je poněkud roztříštěný, nesourodý a hlavně zdaleka ne úplný. Nestačí ani na pojmový aparát použitý v druhé části knihy. Než jsem se pustil dále, převedl jsem si většinu pojmů do češtiny, doplnil vysvětlivkami vyčtenými z geologických knih a stránek České geologické služby (http://www.geology.cz/aplikace/encyklopedie/gslov.pl) a vytiskl. I tak jsem musel v průběhu čtení doplňovat a dohledávat. Výsledný wordovský geologický minislovníček přikládám jako přílohu pro další zájemce.

Druhá část na 265 stranách v podstatě popisuje geologické poměry a historii všech francouzských vinařských regionů. I to je jistě pro milovníka francouzských vín poučné a prohlubující, přesto jsem očekával opět poněkud více nějakých páteřních, zastřešujících skutečností, nebo aspoň teorií, které by koncept terroiru držely nějak víc pohromadě. Takto jsem knihu přečetl a vyšlo mi z toho jen konstatování, že mnohde (ale ne všude) originalita a odlišnost francouzských vín může souviset s geologickými poměry, neboť hranice geologických celků mnohde (ale ne všude) v zásadě kopírují hranice oblastí a apelací. A to je rozhodně pod očekáváním, které slibuje tak seriózně znějící titul knihy.

Nevím, do jaké míry ona malá hloubka tématu souvisí s osobností, národností nebo třeba i záměrem autora, či zda náhodou nebyl do této populárně-naučné polohy (aby tomu rozuměl i „běžný čtenář") natlačen některým z mnoha rádců a pomocníků, každopádně má alergie na občasné rádoby jadrné zlidovění některých složitostí a příměry typu: „fyziografie Mâconnais připomíná údolí a hřebeny Appalačského pohoří ve Spojených státech" nebo „ústí řeky Gironde připomíná Chesapeake Bay a Hudson River v N.Y." se postupně zhoršovala. Trpce lituji svých dřívějších podobně připitomělých výroků připodobňující čtenáři některé části Burgundska na analogiích českých a moravských.

Další kapitolou jsou obrázky. Některé mapy a hlavně geologické řezy byly vynikající, někde díky dvojbarevnosti legenda mapy dost oříšek. Ovšem fotografie... těm se věru atmosféru terroiru přenést nepodařilo. Na míle daleko třeba skvělé knize Culinaria France, nedávno přeložené i do češtiny - nad jejími fotografiemi se mi opravdu vracely vzpomínky a chtělo se mi vydat se na cestu.

Jakkoliv možná vyznívá tato recenze velmi kriticky, přesto míra, s jakou jsem si prohloubil své znalosti o francouzských regionech, je přeci jen značná a odpovídá vynaložené ceně. V tomto smyslu mohu knihu i doporučit. A kdyby se kniha třeba jmenovala „Geologie a stručná historie francouzských vinařských regionů", asi by chvála v této recenzi jasně převažovala.

 
   Název   Velikost 
  Geologický slovníček.doc   109 kB 
Počet příspěvků v diskuzi: 0  Vložit/Zobrazit příspěvek
Počet zobrazení článku: 3113x
Průměrná známka po 0 hodnoceních: -
 1    2    3    4    5