O Víně

26.03.2005 Petr Aktivni: Ano Datum a cas publikace:

Co je to integrovaná produkce hroznů a vína?

Dovolte dnes trochu upřesňujících informací o pojmu, který se občas objevuje na vinětách našich vín - integrovaná produkce hroznů a vína.

Někdo by možná řekl, že je to asi tak, že se místní vinaři "složí", nasypou svoje hrozny na jeden valník a po lisování víno prodávají jako nějaké kolegium, sdružení či spolek. Ale já na to, že to je trošku jinak. Podotýkám rovnou, že informace jsem čerpal z různých tištěných materiálů (jak jinak), jejichž seznam je uveden pod článkem.

Krátce lze říct, že pojem integrované produkce hroznů a vína má asi nejblíž k pojmům jako ekologické pěstování, nebo biovíno. Pojem "Integrovaná produkce" má pro pěstování révy vinné a výrobu vín stanovena pevná pravidla, platící mezinárodně Svazem integrované produkce. Základní snahou těchto postupů ve vinohradnictví je minimalizace, resp. úplné vyloučení použítí hnojiv a chemických pesticidů, minimalizace použití fosilní energie.

Toho lze dosáhnout důsledným dodržováním tradic a zkušeností, které naši předkové shromažďovali po tisíce let, spolu s používáním přírodě šetrné moderní technologie. Začíná to už ve vinici - mezi řádky keříků révy jsou rozsévány a udržovány volně rostoucí traviny a různé drobné byliny, rostinky a řekl bych "luční kvítí". Tento tzv. bylinný pokryv chrání půdu před vodní erozí, zvláště na svazích a zvyšuje obsah humusu v půdě - minimalizuje hutnost hnojení. Fyzikální i chemická strukura takové půdy je lepší, je biologicky aktivnější, umožňuje zde žít mnoha druhům hmyzu. Proto je v systému integrované produkce hroznů a vína zakázáno jakékoli celoplošné použití herbicidu.

Problémy s hmyzem a roztoči, napadajícími révu, lze řešit i jinak, než jen chemickými přípravky - jejichž prvky se pak musí zákonitě dostat do hroznů a skončí ve Vašem těle! Přirozené prostředí vinice - je to vlastně normální louka se všemi obyvateli, kde člověk jen tak mimochodem pěstuje víno - zde dovoluje žít přirozeným hubitelům nežádoucího hmyzu: jiným druhům hmyzu jako jsou lumci, slunéčka nebo sýkorky. Ti všichni udělají podobnou práci, jako chemické přípravky.

V téhle souvislosti si vzpomínám na slova pana Spěváka z Dubňan, který vyprávěl, že pokud zjistí na vinici napadení škodlivým hmyzem, pak z pohledu nejkvalitnější a nejčistší úrody je nejvhodnější tento postup: lidé chodí mezi keříky a klackama sklepávají (třesou keříky) hmyz dolu na zem, kde ho lze buď zašlápnout, nebo zabít pomocí méně toxických přípravků. Takovým "předpotopním" způsobem sice nelze ošetřit celou vinici bezvadně, no ale nedá se nic dělat, tak prostě část hroznů těmto nepřátelům podlehne. Odměnou je to, že mnohem větší část úrody byla nebo vlastně nebyla ošetřena chemicky a je "ekologicky čistá".

Bez dlouhodobé a masivní chemie a v přirozeně ekologickém mikrosystému vinice je přirozená odolnost révy vinné posilována - mnohem lépe se pak dokáže sama bránit i před houbovitými chorobami. Zde pomáhají i počítačové prognózy a odhady šíření kalamitních stavů těchto nákaz. Zajímavé také je, že díky minimálnímu hnojení je ve vinicích i minimální výskyt různých plevelných rostlin - lebedy, laskavce, merlíky. Vracejí se zde a udržují i mnohé druhy vítaných rostlin, motýlů, hmyzu.

Zásady přírodě šetrné integrované produkce hroznů a vína pokračují i ve vinařově sklepě. Hrozny z takto pěstovaných vinic jsou zdravější, plnější a vyzrálejší. Ve sklepě nesmí být použito potravinářské barvivo, nádoby z plastů a podobných hygienicky rizikových prvků, které by mohly víno nakonec negativně ovlivnit.

Celá úroda, proces pěstování a zpracování hroznů na víno je jak ve vinici, tak ve sklepě kontrolován kontrolní komisí Svazu integrované produkce. Jde o sdružení vinohradníků a vinařů, obhospodařujících asi 6000 hektarů vinic jižní Moravy. Jejich vína jsou vyráběna přísně ekologicky orientovanou technologií. Až tedy opět uvidíte na lahvi vína onu "lacině" vypadající kulatou bíle-zelenou nálepku s nápisem Víno z integrované produkce, tak už víte o co jde.

Použité zdroje informací: :
- Reklamní materiály PPS Agro Strachotín;
- Různé internetové stránky;
- Postřehy z osobních rozhovorů.

Počet příspěvků v diskuzi: 0  Vložit/Zobrazit příspěvek
Počet zobrazení článku: 5246x
Průměrná známka po 0 hodnoceních: -
 1    2    3    4    5  
J. 09.01.2010 21:45:19