O Víně

09.09.2014 radek Aktivni: Ano Datum a cas publikace: 09.09.2014 07:00

Podobnost kozy domácí a prakozy pralesní

Ve třetím díle malého zábavného seriálu o některých "zajímavých" vínech lehce navážeme na díl první (Čtyříkrát stejně, pokaždé jinak), poněkud však ubereme na kvantitě, výrazně však přidáme na "kvalitě". Bude to tedy tentokrát jen 2x stejně, pokaždé však výrazně jinak.

Zdá se, že Chardonnay 2011 pozdní sběr by mohlo patřit k výrazným „hrdinům" našeho seriálu - viz také jeho první díl. Takové víno zatřídila v roce 2012 SZPI pod evidenčním číslem jakosti 30C1-12/21 a s číslem šarže 54-11 i pro Patrii Kobylí. Tato ho také prodávala - možná by se někde dalo ještě objevit - s tím, že na jeho etiketě jsou uvedeny následující analytické hodnoty: alkohol 13,5 %, zbytkový cukr 4,1 g/l, kyseliny 7,6 g/l a bezcukerný extrakt 25,1 g/l.

Kromě toho se však také v prodejní síti objevilo Chardonnay 2011 pozdní sběr totožné šarže i stejného evidenčního čísla jakosti od Vinia Velké Pavlovice, avšak s uvedenými výrazně odlišnými analytickými hodnotami: alkohol 12 %, zbytkový cukr 0,7 g/l, kyseliny 6,6 g/l a bezcukerný extrakt 22 g/l. Oba producenti potvrdili, že k prodeji vína Chardonnay 2011 pozdní sběr od Patrie do Vinia skutečně došlo. Při dotazu na uvedené analytické rozdíly jsem se od obou dozvěděl, že si za jimi uváděnými hodnotami stojí, což Vinium doložilo rozborem z jejich laboratoře, ze kterého však nelze nijak poznat, že se opravdu jedná o předmětné víno - šarže, e.č.j... . Vinium také vysvětlilo rozdíl u alkoholu obligátní „lidskou" chybou s tím, že správně mělo být uvedeno 13 %. Ostatní jeho vysvětlení bylo doprovázeno oním známým "jistě víte, že víno je živý organismus" s tím, že kyseliny mohly třeba vypadnout ve formě vinného kamene (za necelých 6 měsíců od zatřídění vína k jeho prodeji Viniu) a bezcukerný extrakt se mohl snížit čiřením a filtrací, aniž by bylo řečeno, proč by k něčemu takovému mělo u zatříděného vína v tak krátkém čase oněch necelých 6 měsíců dojít. A "vysvětlení" snížení zbytkového cukru o 3,4 g/l, tedy o 83 %, bylo dosti "zábavné" - prý se víno mohlo ještě v Patrii rozkvasit. Po mé reakci, že v takovém případě, i kdybychom si o jeho relevanci mysleli cokoli, by se nutně musel zvýšit alkohol, kdežto jimi uváděný je i po jeho korekci stále nižší, než u Patrie, jsem se další reakce od Vinia už nedočkal - a to ani po opakovaných urgencích, poslední pak 16.8.2014. Reakce z Patrie na mé mailové dotazy, zejména ohledně možného rozkvašení toho vína u nich, jsem se ovšem nedočkal také.

Obě vína jsem ochutnal. Nejsem certifikovaný degustátor, ba se ani necítím oprávněn k jejich senzorickému srovnávání. Přesto si však dovoluji vyslovit domněnku, že jejich podobnost je asi stejná jako podobnost kozy domácí a prakozy pralesní. Prakoza pralesní je totiž téměř k nerozeznání od naší kozy domácí, avšak rozdíly, které se mezi nimi jeví, jsou natolik významné, že o nějaké podobnosti nemůže být řeči. Dál ani tentokrát nebudu raději ani naznačovat...

Počet příspěvků v diskuzi: 4  Vložit/Zobrazit příspěvek
Počet zobrazení článku: 6854x
Průměrná známka po 0 hodnoceních: -
 1    2    3    4    5  
J. 31.08.2014 15:29:55