O Víně

19.12.2008 Jarda Aktivni: Ano Datum a cas publikace: 19.12.2008 07:00

Konference o nových odrůdách révy u nás

V listopadu proběhla ve Znojmě odborná konference pod názvem, kterou pořádalo Znojemské vinařství ve spolupráci se Sdružením znojemských vinařů pod odbornou garancí prof. V. Krause. Základní informace o průběhu této velice atraktivní a úspěšné akce si přečtěte v dnešním článku.

Někdy v polovině srpna letošného roku jsem se dozvěděl informaci, že v listopadu prý proběhne odborný seminář či konference o nových odrůdách révy vinné a mimo jiného i o mé velice oblíbené odrůdě Zweigeltrebe. No tak to si nemohu nechat ujít, pomyslel jsem si a orientačně si vše poznamenal do kalendáře. Když jsem dostal počátkem listopadu pozvánku s atraktivním programem, bylo jasné, že to bude nepochybně velká událost už i proto, že celou akci odborně zaštítil a osobně byl přítomný Prof. Ing. V. Kraus, CSc., emeritní profesor ZF MZLU z Lednice na Moravě. Konferenci zorganizovalo a uspořádalo Znojemské vinařství, o.s. a Sdružení znojemských vinařů Znojmo ve Velké galerii Louckého kláštera ve Znojmě. Hlavním cílem bylo informovat vinaře a odbornou veřejnost o nových odrůdách, jejich podpoře při pěstování ve vinařské oblasti Morava a srovnání s novými rakouskými odrůdami. Zcela zaplněný sál známými vinaři, odborníky a zájemci všech věkových kategorií přivítal řadu osobností, jež v našem vinařství opravdu něco znamenají. Sešli se tu šlechtitelé Ing. Ludvík Michlovský (Perná), Ing. Ivana Ludvíková (Znojmo - Oblekovice), Ing. Jaroslav Tomášek (Znojmo), Lubomír Glos (Moravská Nová Ves), RNDr. Zdeněk Habrovanský (Polešovice) a mnozí další. Odpoledne přijeli kolegové z Rakouska, paní Dr. Gertruda Meier z Klosterneuburgu, Sepp Moser syn legendárního vinaře Lenze Mosera z Rorendorfu, Herefried Zweigelt, vnuk prof. F. Zweigelta atd.

Vlastní konferenci zahájil předseda Sdružení znojemských vinařů Ing. Jaromír Čepička a vysvětlil cíle a důvody této konference. Zdůraznil, že podobné velké odborné setkání vinařů bylo ve Znojmě již jednou při příležitosti 110. výročí založení šlechtitelské stanice vinařské ve Znojmě. O jednotlivých vystoupeních budu referovat jenom informativně. Z konference má totiž vyjít v dohledné době tištěný sborník a CD které održí každý, kdo si vše objednal. Ovšem mnohá vystoupení byla natolik zajímavá, že o nich budu samostaně referovat podrobněji v některém z příštích článků. Podívejme se tedy na jednotlivé příspěvky alespoň ve stručnosti.

1. Nové odrůdy révy zapsané ve SOK ČR - Ing. Ivana Ludvíková (ÚKZÚZ Brno, OZ Znojmo - Oblekovice). Ing. Ludvíková informovala o činnosti ÚKZÚZ v Oblekovicích a poté prezentovala jednotlivé ročníky a odrůdy révy vinné, které v nich byly zapsané ve Státní odrůdové knize. A také uvedla jména 16 odrůd a jejich autorů, které jsou zatím ve zkušebním režimu. V současné době je zapsaných 62 odrůd z toho 26 bílých, 20 červených, 9 stolních a 7 podnoží. Seznámila posluchače s novinkami letošního roku 2008, kdy do SOK byly zapsané celkem 4 nové odrůdy: moštový bílý Rinot a modré odrůdy Cerason, Fratava a Sevar.

2. Charakteristika odrůdy Aurelius, Agni, Ariana, Laurot, Malverina a Pálava - Ing. Ludvík Michlovský (Perná). Starosta Perné a šlechtitel Ing. Michlovský podrobně charakterizoval jednotlivé odrůdy po stránce ampelografické, praktického pěstování, ošetřování i kvality a charakteristiky vína. Uváděl zajímavé a pro mnohé přítomné méně známé či neznámé informace a postřehy.

3. Charakteristika odrůd Neronet, Rubinet a Cerason - Prof. Ing. Vilém Kraus, CSc., emeritní profesor ZF MZLU, Lednice na Moravě. Zajímavým bylo vystoupení pana profesora, který podrobně popisoval své vyšlechtěné odrůdy.

4. Šlechtění révy v Československu - Prof. Ing. Vilém Kraus, CSc., emeritní profesor ZF MZLU, Lednice na Moravě. Pan profesor ve svém vystopupení shrnul poznatky a zajímavé informace o šlechtění révy vinné především z období 1. republiky.

5. Caharakteristika odrůdy Muškát Moravský a Sevar - RNDr. Zdeněk Habrovanský, ŠSV Polešovice. RNDr. Habrovanský je dobrý a vtipný řečník, takže svým přednesem velice upoutal nejenom odbornými informacemi, ale i vtipnými glosami. Představil nejenom šlechtitelskou stanici, ale velice podrobně obě odrůdy. Zejména ale nový Sevar, který byl zapsaný do SOK doslova před pár týdny 27. 10. 2008.

6. Charakteristika odrůdy Vrboska a Veritas - Ing. Jaroslav Tomášek, SZV Znojmo. Jeden z autorů šlechtitel Ing. Tomášek představil v precizně připravené prezentaci obě odrůdy vyšlechtěné ve ŠS Znojmo - Vrbovec, dnes Ampelos, kde udržují genetický fond. Na závěr si posteskl, že jsou spolu s Ing. Ludvíkou jediní mezi živými ze skupiny spoluautorů Vrbosky, protože Ing. Zbořil, Ing. Ševčík a J. Hladík bohužel již nejsou mezi námi.

7. Charakteristika odrůdy André - Ing. Málek, ŠSV Velké Pavlovice, s.r.o. Ing. Málek obsáhle hovořil o vyšlechtění, pěstování, vlastnostech i víně André.

8. Charakteristika odrůdy Zweigeltrebe - Dr. G. Meier, Klosterneuburg, Rakousko. Zahraniční účastnice Dr. Meier z Klosterneuburgu velice podrobně představila nerozšířenější červenou odrůd Rakouska populární Zweigelt. Hovořila i o autorovi této odrůdy, kterou velice zpopularizoval a rozšiřoval mimo jiných legenda rakouského vinařství Lenz Moser, jehož syn Sep Moser byl na konferenci přítomný, stejně jako vnuk pana Zweigelta pan H. Zweigelt. Oba pánové se úspěšně věnují vinařství do dnešních dnů tak trochu z povzdálí, protože své firmy předali synům. Z němčiny překládal referát paní doktorky prof. Kraus.

9. Charakteristika odrůdy Cabernet Moravia - Lubomír Glos, Moravská Nová Ves. Jeden z nejobsáhlejších příspěvků přednesl pan Glos. Zahrnul nás spoustou informací odrůdě Malverina a poté hlavně o Cabernet Moravia. Upozornil mimo mnoha velmi zajímavých informací a postřehů praktika a šlechtitele v jedné osobě především na její obrovskou plodnost, pokud se radikálně neredukuje, trpí tím samozřejmě kvalita vína. Hovořil o nedostatcích i přednostech odrůdy a o technologii vína.

Příjemným a zajímavým bylo současné ochutnávání 32 vzorků vín, o kterých právě referovali ve svých příspěvcích jednotliví lektoři. Konference byla velice vydařená a určitě přínosná pro přítomné vinaře a účastníky, kteří zaplnili sál v Louckém klášteře. Je na místě poděkovat organizátorům za opravdu vydařenou akci plnou zajímavých informací s přáním, aby něco podobného plánovali i do budoucna.

1-20 | 21-40 | Vše
Počet příspěvků v diskuzi: 0  Vložit/Zobrazit příspěvek
Počet zobrazení článku: 6213x
Průměrná známka po 0 hodnoceních: -
 1    2    3    4    5