O Víně

01.04.2008 Petr Aktivni: Ano Datum a cas publikace:

Konečně jsme získali prostředky na pořádný provoz portálu!

Žádost o přidělení grantu z prostředků Vinařského fondu ČR

Předkladatel žádosti:

Společnost: www.ovine.cz
zastoupená panem J. S.
bytem...

Název projektu: www.ovine.cz
Anotace projektu: Neziskový a neobchodní, informační internetový portál o víně a věcech okolo
Řešitelé projektu: Ing. L....... N....., Ph.D., Ing. J........ S......, Mgr. P.... Š........

1. Úvod
Portál www.ovine.cz byl založen v říjnu 2002. Cílem projektu je poskytnout čtenářům zdarma informace o vínech, o dění kolem vína a vinařství především u nás, i ve světě. Díváme se na víno, věci a události kolem něj ze pohledu spotřebitele.
Portál www.ovine.cz je od počátku aktivitou dobrovolnou, neobchodní (neprodáváme zde žádná vína nebo jiné produkty, ani služby), ani čtenáře neobtěžujeme reklamou.

Svými články na portál pravidelně přispívá 30 autorů z celé ČR. Během posledních dvou let se základna autorů zdvojnásobila. Portál www.ovine.cz navštěvuje měsíčně na deset tisíc čtenářů a trend sledovanosti každý rok stoupá. K bližšímu seznámení se s aktivitami a povahou celého projektu doporučujeme si jej detailně prohlédnout. Všechny doposud uveřejněné články i z minulých let (tj. celkem 2650 příspěvků) - jsou na portále stále k dispozici.

2. Popis aktuálního stavu projektu
2.1. Denní aktuality - od září 2002 zveřejňujeme pravidelně (mimo prázdniny i několikrát denně) bohatě ilustrované články s vinařskou tématikou. Ke dni 15. březnu 2008 je ke každodennímu pravidelnému odběru novinek zaregistrováno 405 uživatelů, nezávislé statistiky však ukazují, že denních přístupů je mnohonásobně více (až 700 denně).
Obsahem portálu jsou především články a nezávislé recenze na vína, které si autoři sami koupili a ochutnali. Jde o vína z ČR i ta zahraniční, která jsou na našem trhu snadno dostupná. Články jsou vždy doplněny aktivními odkazy na související témata, což je pro úplnou informovanost čtenářů velmi důležité.
Ke dni 15. březnu 2008 jsme celkem zveřejnili 1851 recenzí na vína - z ČR je 1162 recenzí. Čtenáři mají možnost zobrazit si tyto recenze podle různých kritérií, např. ročníku, jakosti, vinařství, oblasti/podoblastí, země, podle hodnocení uděleného vínu atd.
Dále jde o reportáže z vinařských akcí a výstav, z návštěv u vinařů a osobní zkušenosti z cest po vinařských stezkách a zemí. Nechybí ani články mapující vinařskou legislativu v dalších zemím.
Zveřejňujeme i články, aktuality a pozvánky, zaslané nám samotnými vinaři, vinařskými institucemi a obchodníky s vínem.
Součástí volně přístupných informací jsou vinařské slovníčky z několika jazyků do češtiny, seznam prodejců vín, původní volně stažitelné obrázky s vinařskou tématikou, kalendář vinařských akcí apod.

2.2. Virtuální sklípek - je zdarma přístupná aplikace, kde si uživatel může vést evidenci vín ve svém domácím archivu - evidence mu je pak přístupná i mimo domov, uživatel může využít i mnoha údajů z Encyklopedie. Máme evidenci o stovkách odrůd révy, pěstovaných na celém světě (nechybí databáze fotografií nebo ilustrace odrůd, jejich synonyma, charakteristiky odrůd apod.)
Do virtuálního sklípku se zaregistrovalo již 475 uživatelů, kteří využívají jeho služby - bezplatně si vést přehlednou evidenci o soukromých zásobách svých vín. Taková evidence vín je tříděná podle výrobce, odrůdy, ročníku, jakosti atd., ale i z pohledu množství lahví, jejich objemu, pořizovací ceny, doporučené doby archivace apod. K evidenci si uživatel může připojit i fotografii vína a své vlastní poznámky.
Uživatel má neustálý přehled o stavu svých zásob a to odkudkoliv. Tyto služby využívá i řada vinařů a výrobců v ČR.

2.3. Encyklopedie - jde o rozsáhlou a fotografiemi či mapkami průběžně doplňovanou databázi nabízející:
* přehled a detailní popis odrůd révy vinné
* přehled čs. Vinařů a výrobců i s kontakty, charakteristikou firmy a nabízenými víny
* přehled vinařských oblastí ČR a jiných států a podrobné informace o nich

Databáze Encyklopedie jsou jasně strukturované a nabízí dokonalý přehled o mnoha tématech (dělení apelací, jakostí, oblastí,...). Udržujeme podrobné informace o 45 zemích z pohledu legislativy, vinařství, funkčních webových stránek, pěstovaných odrůdách a výrobních technologiích. Na aktualizacích těchto údajů spolupracujeme přímo s vinaři a s obchodníky či dovozci. Databáze obsahuje údaje o několika stovkách odrůd révy vinné, detailní informace o vinařích a jejich produkci.

2.4. Katalog vinných etiket - na portále www.ovine.cz je největší databáze vinných etiket v ČR! Jde převážně o české (československé) etikety, z nichž drtivou většinu dnes již čtenáři nemají možnost vidět nikde jinde - to se týká především etiket z období tzv. 1. republiky - ČSR.
Etikety si čtenář (grafik, vinař, enofil) může nechat zobrazit podle hledaného výrobce, zvoleného státu, jakosti vína, ročníku sklizně, vybrané odrůdy a mnoha dalších kritérií. Protože je databáze etiket takto přehledně roztříděná a srozumitelná, jde o jediný skutečný katalog vinných etiket ČR. Jsou zde zastoupeny etikety od počátku 20. století až do současnosti, k řadě z nich připojujeme i komentář a informace o těchto etiketách zjištěné.
K 15. březnu 2008 je zde uloženo na 10.900 skenů etiket z našich soukromých sbírek - máme jich však k dispozici celkem cca 100.000 ks a portálovou databázi postupně doplňujeme.

2.5. Chatové diskuze - za velmi přínosnou pro čtenáře portálu považujeme možnost se po přečtení článku ihned vyjádřit k jeho obsahu nebo formě. Možnost oslovit autora článku nebo doplnit informace v článku obsažené, je také často využívána a na portále tak často probíhají živé „on line" debaty na různá vinařská témata.

2.6. Standardní služby - ve svém obsahu portál www.ovine.cz standardně nabízí vyhledávání témat podle zvolených klíčových slov, přehled nejčtenějších článků a témat, každoroční kalendář aktuálních vinařských akcí, přehled nových publikací z vinařského oboru, díky široké podpoře našich externích spolupracovníků-expertů i odbornou poradnu na libovolné téma o víně a věcech okolo.

3. Důvod žádosti o grant
Ve svých aktivitách budeme pokračovat a propagovat vinařství v ČR, zpřístupňovat široké veřejnosti informace o vínech i tématech souvisejících, zvyšovat kulturu požívání vína a informovat spotřebitele o aktuálním dění v oboru.
Celých 5,5 let provozujeme portál www.ovine.cz ze svých zdrojů - mzdy programátorů, systémová podpora provozu portálu, hardware, údržba databází, virová ochrana, systém zálohování, konektivita serveru k páteřní síti Internet, provoz domény a další nutné provozní prostředky, které jsou vyžadovány na podobně rozsáhlé projekty. Jako další naše náklady lze uvést nákup recenzovaných vín a literatury, budování foto-databází v Encyklopedii a databáze etiket.

Protože zaznamenáváme řadu přístupů i ze zahraničí a občas se na nás obracejí zahraniční jednotlivci a firmy s různými podněty, provedeme překlad základních témat do angličtiny, čímž se rozšíří záběr a účinnost celého projektu. Od řady čtenářů máme potvrzeno, že je seznámení se s články a tématy na portálu přivedlo k bližšímu kontaktu s vínem, začali se o něj více zajímat a pravidelně se k těmto tématům vracejí a víno více pijí, více mu rozumí. Někteří z nich se také stali novými autory a posílají nám články se svými zkušenostmi.

Prostředky z grantu VF využijeme pro obnovu a rozšíření možností služeb portálu a pro vytvoření jeho přehlednější struktury.
Každý projekt se po určitém čase ocitne na jistých hranicích a pro jeho další rozvoj jsou nutné další prostředky.

4. Návrh finančního rozpočtu
Jak bylo uvedeno výše, pro další provoz a přestavbu celého projektu na odpovídací technologické a technické standardy dnešní doby, je potřeba provést následující činnosti (práce programátorů):
* redesign grafické podoby portálu, scénář událostí, tvorba designových konceptů, možnost změny uživatelských šablon designu dle např. ročních období - předpokládáné náklady 15.000 Kč
* tvorba prezentační vrstvy - CCS, validace dle W3C - předpokládáné náklady 12.000 Kč
* inovaci portálu do současných technologických webových standardů (PHP5 / MySQL 5 / framework MVC / objektově orientovaný přístup) - předpokládáné náklady 50.000 Kč
* zajištění přechodu na nový systém - import / export dat, jedinečnost záznamů - předpokládáné náklady 15.000 Kč
* ladění a optimalizace výkonu portálu / zátěžové testy, indexace databáze - předpokládáné náklady 15.000 Kč
* roční náklady na vlastní provoz portálu (server / konektivita / správa / zálohování) - roční náklady 20.000 Kč

5. Závěr
Bližší a objasňující informace rádi poskytneme. Nežádáme o příspěvek na aktivity autorů (nemáme honoráře, hodnocená vína si každý kupuje sám), ale pouze pomoc při úhradě prokazatelných prostředků k modernizaci a k vlastnímu chodu portálu, tedy ke zdárnému pokračování celého projektu, propagující české a moravské vinařství.

V Ostravě dne 13.03.2008

Pozn. Petra: Pravdou je, že jsme uvedené sumy z původních reálných čísel zredukovali na tato čísla prakticky poloviční podle hesla "Když je nebudeme moc dráždit, třeba nám něco opravdu dají, stejně tam tomu nikdo nebude rozumět - viz např. formulace (PHP5 / MySQL 5 / framework MVC / objektově orientovaný přístup)..".

Jaký byl ale náš údiv a překvapení, když nám po skončení rozhodování o přidělení grantů přišla ze strany VF tato odpověď:

Vážení a milí amatérští enofilové z portálu www.ovine.cz!

Už jsme si několikrát s kolegy během rozdělování minulých grantů tady u nás, na pražském ústředí VF říkali, proč nám ti hoši nenapíšou? Jsou snad uražení, nebo jsme jim něco (nechtěně ) provedli? Naštěstí konečně vidíme, že je snad vše v pořádku a naše vztahy se mohou opřít o plnou vzájemnou důvěru a symaptie :-)

Zde prosím nahlédněte do výtahu ze Zápisu jednání Rady VF:

Zápis N 3/2008 - R

z jednání Rady Vinařského fondu konaného dne 28.3. 2008 od 9:00 hodin v Brně, v budově Jihomoravského kraje.

Mimořádné jednání Rady Vinařského fondu (dále jen „Rady") zahájil místopředseda Rady. Rada je usnášeníschopná. Místopředseda Rady seznámil přítomné s tím, že provedením zápisu z jednání Rady pověřil zaměstnance VF. Místopředseda Rady po konzultaci s ředitelem Fondu navrhl, aby z programu jednání Rady byly vypuštěny body 1 a 3. Místopředseda Rady se dotázal přítomných členů Rady, zda s tímto souhlasí. Místopředseda Rady konstatoval, že členové Rady s tímto návrhem souhlasí a návrh byl přijat jednomyslně.

Pořad jednání:
1. Kontrola úkolů
2. Projednání žádostí o podporu podaných v termínu 1.1.-28.3. 2008
3. Různé
4. Závěr

Bod 1 - Kontrola úkolů
Na návrh byl tento bod z jednání vypuštěn.

Bod 2 - Projednání žádostí o podporu podaných v termínu 1.1.-28.3. 2008
Místopředseda Rady navrhl projednávat jednotlivé žádosti po skupinách.

Usnesení 2.1.
Rada rozhodla podle § 32 odst. 8 písm. c) zákona č. 321/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů dle ustanovení § 2 odst. 3 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 97/2006 Sb. o poskytnutí podpory projektu www.ovine.cz z důvodu, že ve spolupráci s Národním vinařským centrem je sice již realizován projekt webového portálu o tuzemském vinařství a vinohradnictví, ale vzhledem k neefektivitě doposud do něj vynakládaných prostředků je účelné podporovat tento alternativní projekt (řeč je o www.ovine.cz) a to ve výši až 100 % skutečně vynaložených nákladů, maximálně však 2.500.000,- Kč. Rada ukládá řediteli Fondu zabezpečit vypracování Rozhodnutí o vyhovění žádosti.
Pro přijetí usnesení : 6
Proti přijetí usnesení: nikdo
Zdržel se hlasování : nikdo
Usnesení bylo přijato

YUPÍÍ !! Další "nudné" body 2.2 až 2.45 zápisu z programu zadedání Rady raději vynecháme. Jde vesměs o zamítnutí žádostí o granty, namátkou uveďme např.:
- zamítnutí všech podpor na domácích výstavách (Go/Regiontour, Vinex 2008, Prodexpo 2008...)
- zamítnutí podpory pro propagaci Svatomartinských vín, protože se vloni zjistilo, že neuznaná vína jsou nakonec stejně jako Svatomartinská prodávána
- zamítnutí všech ostatních žádostí o podpory s tím, že tentokrát už byly prostředky Fondu vyčerpány

Zajímavý je až bod 2.46, kde se píše o mezinárodním úspěchu našich vín:
Usnesení 2.46
Rada bere na vědomí informace ředitele Fondu úspěšně provedených prezentacích našich vinařů v Grónsku, v Utrechtu a v The Upper Jackson Ville (Sierra Leone). Podařilo se zde prodat dva sodovčáky bílého vína ("SBN" - směs bílá neurčená), také všechny propagační materiály (a vzorková vína - šampiony domácích výstav) byly rozdány a použity. Úspěch akcí stál za vynaložené prostředky a je předpoklad, že příště je Rada zasponzoruje taky.
Pro přijetí usnesení : 6
Proti přijetí usnesení: nikdo
Zdržel se hlasování : nikdo
Usnesení bylo přijato

Bod 4 - Závěr
Místopředseda Rady poděkoval členům Rady za aktivní účast v jednání a ukončil mimořádné zasedání Rady.

V Brně dne 29. března 2008

Pozn. Petra: V dopise, kde nám bylo rozhodnutí doručeno, byl vložen rukou psaný lístek s tímto textem: "Kdyby jste kluci potřebovali ještě něco, víc chlastu, nebo víc peněz, klidně nám zavolejte. My se když tak nějak složíme ze svého - moc Vám fandíme a držíme palec! Za Radu zdraví Váš věrný M. ".
Tento lístek byl kancelářskou sponkou připnut ke dvěma (pomuchlaným a Frankovkou ročníku 1997 pokapaným) dvoutisícovkám...
Takže teď to máme docela dobrý, ne? :-))

Počet příspěvků v diskuzi: 0  Vložit/Zobrazit příspěvek
Počet zobrazení článku: 4857x
Průměrná známka po 0 hodnoceních: -
 1    2    3    4    5