O Víně

17.05.2007 Jarda Aktivni: Ano Datum a cas publikace:

Naučná vinařská stezka Stará hora - Novosedly

Na mnoha místech Moravy i v Čechách v posledních létech vinaři vybudovali či budují malé naučné vinice (například Vinice sv. Kláry v Praze, Vinařství Sádek u Kojetic, Znovín Znojmo v Šatově, Střední zemědělská škola ve Znojmě a mnoho dalších). Zpravidla jsou na menší ploše vysázené různé druhy známých i méně známých moštových a stolních odrůd révy vinné. Vysázené odrůdy jsou v různém zastoupení a množství. Jsou označené popisnými tabulemi s mnoha informacemi a fotografiemi hroznů, takže zájemce získá nejenom množství informací, ale hlavně může prostudovat danou odrůdu přímo na místě v různém stádiu vývoje.

Součástí Mikulovského mikroregionu a Mikulovské vinařské podoblasti (obhospodařuje přes 2.600 ha vinic) je obec Novosedly. Vinařská obec Novosedly leží mezi novosedelskými kopci na východě a jihu a řekou Dyjí na západě. Východní část katastru zasahuje na západní hřeben Dunajovických kopců, pokrytý a osázený vinohrady. Viniční trati zabírají více jak 1.000 ha, z nichž polovina leží v katastru obce Novosedly. Neusiedel byl německý název naznačující, že jde o dávnou kolonizační vesnici pravděpodobně z první poloviny 13. století. V roce 1552 získala obec výsadu obecního vinohradu a právo vinného šenku. V roce 1576 byl Neusiedel povýšen na městečko a český název Novosedly pochází až z roku 1921.

V obci kromě mnoha jiných vinařů sídlí dvě známá středně velká vinařství, jejichž vína zná snad každý milovník moravských vín. Je to Vinařství Kovacs a Vinařství Marcinčák (jsou členy v roce 2006 nově založené skupiny V8 společně s vinařstvím Mikrosvín, Nové Vinařství, Reisten, Hort, Sonberk, Tanzberg). A právě posledně jmenované vinařství zvolilo k popularizaci a prohloubení znalostí pěstování révy vinné a jejímu studiu pro běžné turisty a milovníky vín poněkud odlišný přístup. Nevytvořili klasickou malou naučnou vinici, ale naučnou vinohradnickou stezku vedou přímo ve známé produkční viniční trati Stará hora u Novosedel. Je součástí mezinárodní vinařské cyklostezky „Jantarová stezka". Asi 3,5 km dlouhá cesta budovaná od roku 2005 je zpřístupněná a otevřená pěším turistům i cykloturistům téměř po celý rok.

Přímo z nádvoří Vinařství Marcinčák se největší viniční trať Stará hora (Nad Cihelnou) zdvíhá do výše 264 m.n.m. a je nepřehlédnutelná. Navíc na ni upozorňuje návštěvníky místní průvodce. Stačí popojet od vinařství po silnici směrem k Drnholci a po několika stech metrech po pravé straně míjíme spodní část viniční trati a přijedeme k hlavnímu vchodu. Ten spočívá v netradičně upravené bráně ze dvou 3 - 4 metry vysokých drátěných košů naplněných kameny. Na obou jsou informační tabule. Kamenná brána je vidět zdaleka a každého svou jednoduchostí a přitom zvláštní elegancí nepochybně zaujme.

Viniční trať Stará hora je obdělávaná v duchu integrované produkce, což znamená ekologicky šetrné obdělávání a hospodaření s přírodními zdroji. To je vlastní podstata ekologického zemědělství. Je to vidět na první pohled, protože meziřadí je zde zatravněné přes jeden řádek. Nepoužívají se herbicidy a průmyslová hnojiva. Základem hnojení je chlévská mrva, kompost, používá se mulčování proti plevelům i k udržování určitého stupně vlhkosti. A samozřejmě i preventivní mechanické obdělávání je součástí péče o vinici. Různé choroby a škůdci jsou regulovaní pomocí přirozených nepřátel nebo feromonů. Pouze v případě silného výskytu houbových chorob (plísní) je možné použít sirnaté a měďnaté prostředky nikoliv však organofosfáty. Biologickou ochranu vinic zajišťují draví predátoři, parazitující hmyz na škůdcích, bakterie a některé houby. Nezbytná biologická rovnováha je udržovaná i umělým vysazováním těchto organizmů. A především ochranou míst jejich výskytu, což jsou právě zelená meziřadí. Podrobněji jsem o biologické ochraně psal v článku Moderní biologická ochrana révy vinné. Prostě, chemické prostředky se nepoužívají vůbec, nebo v nezbytné míře co nejméně. Roční teplota této viniční trati převyšuje o 0,3 °C celorepublikový průměr, což vytváří vynikající podmínky pro pěstování. Naváté spraše na vápencovém podloží umožňují zvláštní minerální charakter vín typických pro tuto podoblast. Pro důsledné a účelné využívání výhod integrované produkce slouží i dvě firemní meteorologické stanice umožňující přesnou předpověď počasí důležitou pro ošetřování a vlastní sklizeň hroznů.

Než projdeme kamennou bránou seznámíme se s historií obce i Vinařství Marcinčák na velkých informačních tabulích, které jsou psány česky i anglicky. Po polní cestě procházíme do svahu a můžeme pozorovat nejenom vývoj révy vinné, ale i jednotlivé prvky integrované produkce a aktuální stav obdělávání a ošetřování. Aby to byla opravdová naučná stezka jsou podél cesty opět z drátěných košů vyplněných kamením postavené sloupy s informačními tabulemi. Na nich se dočteme zajímavosti o jednotlivých bílých i modrých odrůdách révy vinné, které jsou přímo u té které tabule vysazené. Projdeme-li celou stezku podobných sloupů s tabulemi je celkem 11. Na vrcholku Staré hory je vyhlídka, odkud jsou nádherné pohledy do okolní kulturní vinařské krajiny, formované a utvářené po staletí pilnýma rukama a prosycené potem předchůdců dnešních vinařů. Leteckým pohledem z vyhlídky pozoruji stále budovaný asi 10 ha velký areál vinařství Marcinčák. I zde jsou vytvořené velké kamenné zdi z drátěných košů naplněných vápencem. Celkový dojem je velice zajímavý a působivý. Vinařství hospodaří na 110 ha vlastních vinic vysázených v katastrech obcí Novosedly, Dobré Pole a Jevišovka. Roční produkce je asi 200 tisíc lahví. Mimo vynikajících přívlastkových vín jsou známí především výrobou slámových a ledových vín. V degustačním sklípku jsme si po prohlídce Staré hory a vinařství zasedli k ochutnání několika vzorků ledových vín. Byla to příjemná tečka za dnešní exkurzí. Při návštěvě jednoho z center moravského vinařství Mikulova vřele doporučuji se zastavit v nedalekých Novosedlích. Myslím, že tato zastávka každého zvídavého turistu uspokojí nejenom po stránce duševní, fyzické, ale i vínomilecké...

1-20 | 21-40 | Vše
Počet příspěvků v diskuzi: 0  Vložit/Zobrazit příspěvek
Počet zobrazení článku: 4911x
Průměrná známka po 0 hodnoceních: -
 1    2    3    4    5