O Víně

20.11.2006 J. Aktivni: Ano Datum a cas publikace:

Putování po vinicích vinařské obce Kobylí

Dnešní reportáž je o putování po vinicích vinařské obce Kobylí. Zcela výjimečně vám kromě obvyklých fotografií nabídnu také několik unikátních snímků z ptačí perspektivy. Nebudou chybět velmi přesné informace o vinicích včetně mapky.

Asi v polovině srpna jsem přemýšlel, do které oblasti ještě letos vyrazíme? Nabízelo se několik lokalit, ale nakonec jsme se rozhodli strávit první tři zářijové dny v obci Kobylí. Oslovil jsem proto Tomáše Čačíka, zda by mi neposkytl informace o zdejších vinicích, velmi rychle zareagoval s nabídkou, že nám připraví plán putování po vinicích vinařské obce Kobylí. Když jsem po pár dnech obdržel nejenom mapku vinic (obrázek č. 1), ale i detailní popis trasy, nebylo co řešit.

Do Kobylí jsme přijeli v pátek 1. září 2006 po poledni. Po cestě jsme ještě vyzvedli burčák u Michala Plešingra v Hodoníně a přes Mutěnice jsme dorazili do plánovaného cíle. Ubytovali jsme se v penzionu Patrie Kobylí, který se nachází na konci obce směrem na Bořetice. Přímo v recepci penzionu, která je zároveň vrátnicí do správní budovy Patrie, se nachází moderní vinotéka, která je otevřena non-stop. Fotky této vinotéky najdete v naší Encyklopedii - Sklepy - Patria Kobylí. Pokud pojedete kolem podívejte se na aktuální kolekci vín z Patrie včetně archivních ročníků.

Po příjezdu jsem zavolal Tomášovi, ten den si zrovna vzal dovolenou, aby provedl nezbytné postřiky na svých vinicích před nadcházejícím podzimem. Po několika mailech jsme se konečně osobně poznali. Po krátké schůzce nám předal poslední informace o plánované trase, protože den před naším příjezdem hustě pršelo a na putování po vinicích mimo asfaltové silnice to moc nevypadalo.

Než se detailně rozepíšu o místním terroir, dovolte mi nejprve zmínit několik důležitých informací, které se vztahují k obci Kobylí. Informace přebírám z oficiálních stránek www.kobyli.cz a www.cacik.cz.

Kobylí má 2.100 obyvatel a leží 25 km od Břeclavi. Historické prameny poprvé připomínají Kobylí roku 1252 a jméno osady na břehu jezera spojují s chovem královských klisen. Nejnovější bádání však ukazují, že název obce je mnohem starší a je označením pro bažinatý terén - Coblie, Cobilie, který se kolem jezera nacházel. Kobylí mělo díky své poloze odedávna vždy velmi vhodnou polohu pro osídlení. Na březích kolem Kobylského jezera - v té době největšího na Moravě (49 km²) byly ideální podmínky pro život a hospodaření. Voda nedaleko, teplé úrodné stráně, dobrý výhled do širokého údolí... Mimochodem, dnešní znak Kobylí, ryba s třemi šípy, se vztahuje právě k tomuto období. Současně s prvními dochovanými písemnými záznamy se objevují i zprávy o pěstování révy vinné. V roce 1252 daroval Boček z Obřan cisterciáckému klášteru ve Žďáru nad Sázavou dva lány vinic s právem vybírání desátků. Žďárský klášter se však neomezil pouze na vybírání desátků, ale významnou měrou přispěl k rozvoji vinařství v obci. Vinohradnictví v obci vzkvétalo až do husitských válek, které stejně jako všechny další rozvoj zbrzdilo.

Počátkem 20. století, přesněji v roce 1909, napadl vinice v Kobylí poprvé nový nebezpečný škůdce révokaz, který se rychle šířil a zničil téměř všechny vinice v obci i okolí. Proti chorobám se začaly používat chemické přípravky formou postřiku a jako ochrana proti révokazu roubování ušlechtilé révy vinné na americké podnože. Spolu s révokazem se objevily i další nové choroby, které se zde před tím nevyskytovaly.

Velké změny, kterými vinohradnictví procházelo, kladly zvýšené nároky na informovanost a vzdělanost vinařů, kteří se začali sdružovat. V roce 1927 se konala ustavující schůze Vinařské besídky v Kobylí, která měla především osvětový charakter a zprostředkovávala svým členům nejnovější informace o pěstování a ochraně vinic a výrobě vína. Na valné hromadě 15. ledna 1938 bylo zjištěno 107 ha vinic.

Kobylí patří do Velkopavlovické vinařské podoblasti a v současné době je čtvrtou největší vinařskou obcí této podoblasti (desátou celorepublikově) s 289 ha registrovaných vinic a pěti sty vinaři. Svahy kolem bývalého kobylského jezera svědčí mnohým odrůdám pro výrobu bílých vín, hlavně Veltlínskému zelenému, Tramínu červenému, Neuburskému a Mülleru-Thurgau. Poskytují také výjimečné podmínky pro pěstování modrých odrůd jako je Frankovka, Modrý Portugal, Svatovavřinecké a André. Největším pěstitelem a zpracovatelem révy vinné v obci je obchodní společnost Patria Kobylí a.s., která hospodaří na 152 ha vinic.

Na mapce níže najdete plánek viničních tratí v Kobylí. Podle nové legislativy je zde 13 viničních tratí: Lumperky, Zámlynský, Lácary, Sovinky, Dvořanky, Holý kopec, U skalky, Nivky, Padělky, Rokytí, K lůkám, Žleby a Zahrady. Trať Rokytí a K lůkám, která je na mapce označena modrou barvou, není osázena révou. Od roku 1995 do dubna 2004 bylo v Kobylí evidováno 43 viničních tratí. Do kterých viničních tratí dnes spadají najdete na mapce níže. A ještě poznámka, žlutě označená viniční trať Světlý spadá do katastru obce Brumovice,i když je kompletně v péči kobylských vinařů. Trať Zahrady není na mapce zakreslena, protože se jedná o vinice v zahradách rodinných domů v intravilanu obce. Pro milovníky demografických údajů jsem v samotném závěru reportáže připravil souhrn vybraných údajů všech viničních tratí v Kobylí. V případě odrůdové skladby se jedná pouze o orientační údaje.

Popis trasy, kterou nám připravil Tomáš Čačík označím kurzívou a k popisu přidám svůj komentář normálním textem. Naše putování po vinicích jsme zahájili 1. září 2006 v 16 hod. Datum uvádím proto, že celou trasu jsme absolvovali po částech, jak se dozvíte později.

Popis cesty po kobylských vinicích:
Délka trasy 19 km (středně obtížná), 80 % polní a lesní cesty, 20 % asfaltové komunikace, dvě náročnější stoupání s převýšením 100 a 140 metrů.

1. Patria Kobylí, a.s. - administrativní budova - od Patrie se vydáme do centra vesnice po silnici až na křižovatku.

2. Na křižovatce odbočíme vlevo směr AMM Otáhal.

3. Před firmou AMM Otáhal, která je na konci obce, odbočíme vpravo, jako bychom chtěli firmu objet, cesta se mění v prašnou polní. Přímo za firmou AMM vidíme kopec Lácary se stejnojmennou vinařskou tratí. Vlastníci vinic jsou drobní pěstitelé a půda je zde písčitá. Je to poloha s výbornou orientací a vyššími teplotami. Pokračujeme dále po polní cestě - po pravé ruce pole, po levé drobná políčka, mineme odbočku vlevo, následuje mírné stoupání a nacházíme se pod terasami ve Světlých, mineme odbočku vlevo k terasám.

Na fotce č. 2 vidíte viniční trať Lácary přímo vedle objektu firmy AMM Otáhal. Foto č. 3 je pohled do meziřadí na trati Světlý, která patří do katastru obce Brumovice. Foto č. 4 a 6 vinice Světlý, v pozadí firma AMM Otáhal, vpravo zajímavé terasy. Foto č. 5 přebírám od Tomáše Čačíka. Jedná se o pohled z balónu z výšky 750 metrů na viniční trať Lácary včetně teras na trati Světlý. Vlevo viniční trať Světlý, která se nachází v katastru obce Brumovice. V pozadí viniční trať Padělky a Holý kopec. Foto č. 7 - pokud se na viniční trati Světlý otočíme doprava, za sebou vidíme Kobylí, nad obcí viniční trať Padělky. Zajímavé fotografie tratě Lácary od Tomáše Čačíka jsem obdržel minulou sobotu, úplně dole pod číslem 55 a 56 můžete porovnat Lácary na podzim a v zimě.

4. Na další odbočce se dáme vlevo do táhlého kopce - začíná první dlouhé stoupání, po pravé ruce vinice Patria Kobylí, a.s., odrůda Cabernet Sauvignon.
Foto č. 8 a 11 viniční trať Světlý, pohled směrem na Brumovice. Foto č. 9 a 10 - odrůda Cabernet Sauvignon z Patrie Kobylí.

5. Nahoře se dáme vlevo do mírnějšího kopce a po pravé ruce budeme mít les. Mineme odbočku vlevo asi hned druhou vedle sebe - projíždíme tratí Roviny.
Foto č. 12 pohled na terasy v katastru obce Brumovice. Foto č. 13 - příjezdová cesta k trati Sovinky.

6. Jsme u další odbočky vlevo, cestou mezi vinicemi bychom se dostali na okraj lesa, dále po cestě lesem na vrchol kopce Lácary odkud je zajímavý pohled na Kobylí a okolí a celé dno bývalého jezera. Pokud se rozhodnete, můžete vynechat a pokračovat tratí Sovinky, kde se nachází odrůdy Tramín červený, Rulandské modré a Müller-Thurgau.
Foto č. 14 - pohled do meziřadí v trati Sovinky. Foto č. 15 přebírám od Tomáše Čačíka - pohled z ptačí perspektivy na Sovinky.

7. Vyhlídka na Lácarech - dominantou kopce byly tři staré duby - letos (2006) bohužel uschly.

8. Opouštíme trať Sovinky a vjíždíme do lesa - typická lužní doubrava, domov mnoha druhů vzácného hmyzu mimo jiné roháče lesního. Pojedeme přímo po cestě, která vede po vrstevnici a nebudeme nikam odbočovat až dojedeme k poli uprostřed lesa.

9. Pokračujeme stále po lesní cestě, která se stáčí mírně vlevo. Po levé ruce máme les, po pravé asi 50 m pole, pak les až přijedeme na křižovatku lesních cest.

10. Pokračujeme mírně vpravo stále po stejné lesní cestě, která vede po rovině nebo do mírného kopce. Opět nikam neodbočujeme, mineme dvě odbočky vpravo až narazíme na asfaltovou cestu.

11. Na té se dáme vlevo po levé ruce paseka, po 100 m kousek lesa, po dalších 50 m mlazina, u které dosáhneme nejvyššího bodu a začneme klesat.

12. Hned za pasekou (to je místo, které Jarda netrefil a zabloudil!) odbočíme vlevo z asfaltové cesty do lesa a pojedeme po vrstevnici lesem a budeme sledovat, kde se dá odbočit vpravo.

Ano, jak jistě tušíte, zde jsme udělali školáckou chybu, neodbočili a pokračovali stále po asfaltové cestě. Po ní jsme se dostali k terasám vinařství Jedlička&Novák z Bořetic, o kterém Tomáš popisuje v dalším bodě. Foto č. 16 - pohled na obec Bořetice nad terasami. Na níže popisovanou trasu jsme se vrátili v neděli dopoledne 3. září 2006. Foto č. 17 pohled na Bořetice z viniční tratě Lumperky. Fotky zmíněných teras uvidíte v dalším pokračování našeho putování po Moravské vinné stezce.

13. Mělo by se nám podařit dostat se na kraj lesa na pěšinu, která vede po nejkrásnější kobylské stráni - přírodní rezervaci Zázmoníky s původním stepním rostlinstvem. Odtud je krásný výhled na Pálavu, Bořetice, Kraví horu s novou rozhlednou. Vinice na terasách patří vinařství Jedlička&Novák Bořetice.

14. Na konci pěšiny (po levé ruce hrana lesa) překonáme menší výmol a budeme na poli, kde nemohu zaručit asi 300 m žádnou cestu. Na jaře 2007 se tu bude vysazovat Modrý Portugal - určitě zde bude vybudováno oplocení, ale nějak to zabezpečíme, aby přes něj mohl znavený cyklista. Viniční trať Lumperky s rondelem viz letecké snímky - kopírujeme les po levé ruce až narazíme na nové oplocení.

15. Tady potom pokračujeme po polní cestě podél oplocení (za plotem na terase Chardonnay z Patrie Kobylí). Před námi bude výhled na Kobylí (zprava doleva) - trať Dvořanky, Holý kopec, otočíte-li hlavu vlevo máte přes údolí trať Zámlýnské. Celé údolí bylo dnem největšího moravského jezera 49 km² a vysušeno v letech 1832-1835.

Foto č. 18 - Mladé výsadby Chardonnay z Patrie Kobylí. Foto č. 19 - detail písčité půdy na trati Lumperky. Foto č. 20 přebírám od Tomáše Čačíka - pohled z ptačí perspektivy na rodel. Foto č. 21 - pohled z Lumperků na trať Dvořanky. Foto č. 23, 25, 28 a 29 - viniční trať Lumperky. Foto č. 24 - v meziřadí trati Lumperky jsme vyrušili tři srny, které si právě pochutnávaly na hroznech. Foto č. 26 - pohled z Lumperků na viniční trať Zámlynský s terasami. Foto č. 27 přebírám od Tomáše Čačíka - pohled z ptačí perspektivy na terasy na viniční trati Zámlynský.

K dalšímu popisovanému bodu trasy jsem se vydal v sobotu 2. září 2006 odpoledne v 16:40 hod. po příjezdu z vinobraní ve Velkých Pavlovicích. Reportáž z putování po Moravské vinné stezce včetně dojmů z vinobraní připravuji na začátek prosince.

16. Přijedeme k větší polní cestě a dáme se doleva dolů a pojedeme asi 1,5 km z kopce přes vodu a trať - před vámi budovy sklepa Patrie Kobylí.

17. U sklepa najedeme na silnici směr Kobylí a hned jak bude možnost odbočit vpravo za značkou označující ubytováni se vydáme vstříc trati Holý kopec. Tady najdeme hodně odrůd a čeká nás také druhé velké stoupání.

Foto č. 30 - pohled na trať Holý kopec před popisovaným stoupáním. Foto č. 31 a 32 - viniční trať Holý kopec. Foto č. 33 - detail půdy na Holém kopci.

18. Narazíme na malou budovu uprostřed vinic - špačkárna - objedete ji vlevo a a stejným směrem budete pokračovat až k silnici Kobylí - Vrbice.
Foto č. 34 - pohled z Holého kopce směrem na Vrbici. Foto č. 35 a 36 - pohled z Holého kopce směrem na Kobylí. Foto č. 37 přebírám od Tomáše Čačíka - pohled z ptačí perspektivy na viniční trať Holý kopec.

19. Silnici přejedeme a za polním křížem se vydáme vpravo do kopce mezi vinicemi na trať U Skalky, kde je vinice Patrie Kobylí (po levé ruce) - Svatovavřinecké, Frankovka, Modrý Portugal.
Foto č. 38 - viniční trať U skalky. Foto č. 39 - dozrávající modré hrozny při zapadajícím slunci (viniční trať U skalky). Foto č. 40 - na samém vrcholu tratě U skalky, obec Vrbice je na dosah. Taktéž můžete vidět směrovky dvou cyklistických vinařských stezek. Foto č. 41 - Rozházené a vykrojené dýně před Vrbicí.

20. Na konci vinice, již v blízkosti obce Vrbice, odbočíme vlevo a pojedeme po rovince a mírně z kopečku až dorazíme na asfaltku před mladý vinohrad Patrie Kobylí, trať Nivky. Nyní máme dvě možnosti: pokračovat řádkem vinohradu nahoru a na konci se dáme doleva k odemčené bráně. Tyče na úvratí označují nejvyšší bod v katastru Kobylí vrch 334 m.n.m. Projedeme branou a pojedeme po strništi na rozbitou asfaltovou cestu, na které se dáme doprava mezi stohy slámy. Druhá možnost je objet mladou vinici po cestě, před horním střediskem Patrie Kobylí odbočíme na polní cestu vpravo, která vede do kopce a napojuje se na asfaltovou komunikaci, která vede mezi stohy a dále.
Foto č. 42 - pohled na viniční trať U skalky. Foto č. 43 přebírám od Tomáše Čačíka - pohled z ptačí perspektivy na trať U skalky a Holý kopec. Foto č. 44 - viniční trať Nivky.

21. Dorazili jsme k dalšímu polnímu kříži a pojedeme vpravo. Nacházíme se v areálu sadů.
Foto č. 45 - Orientační turistická tabule. Foto č. 46 - pohled na Terezín a Čejč při západu slunce.

22. Mineme třídírnu ovoce, možná bude potřeba podjet závoru a pokračujeme kolem závlahové nádrže k malému domku, trať Žleby, kde se nachází mladé výsadby vinic se závlahami. Můžeme jet dále po cestě kolem Rulandského šedého nebo odbočit na vyhlídku na Čejkovice vpravo mezi vinice po levé ruce a sad po pravé ruce.
Foto č. 47 - mladé výsadby Rulandského šedého z Patrie Kobylí s umělou závlahou. Foto č. 48 - výhled z viniční tratě Žleby na obec Čejkovice.

23. Pak se vrátíme zpět na asfaltovou cestu a zpět k polnímu kříži, kde pojedeme rovně směr Kobylí, po levé straně bude trať bez vinic - Rokytí.

24. Ještě před prvním domem v obci odbočíme vpravo na polní cestu - jsme v trati Padělky, kde jsou většinou drobní pěstitelé. Po polních cestách jedeme na asfaltovou komunikaci. Budou tam polosuché ořechy, dáme se z kopce dolů doprava až dorazíme na hlavní cestu, doleva směr Kobylí.

Foto č. 49 - viniční trať Padělky. Foto č. 50 přebírám od Tomáše Čačíka - pohled z ptačí perspektivy na Padělky. Foto č. 51 a 52 - sklepní uličky v Kobylí. Foto č. 53 přebírám od Tomáše Čačíka - celkový pohled na Kobylí. Na obrázku č. 54 je mapka obce Kobylí od Tomáše Čačíka.

A jsme v cíli našeho putování po vinicích v Kobylí. Uvedenou trasu si dovedu představit jako naučně-turistickou, podobně jako je tomu v nedalekých Němčičkách. Kromě textových informací, které najdete na několika informačních tabulích, by pomohlo zveřejnit také mapku vinic. Místa, která jsme navštívili v nás zanechaly nádherné vzpomínky na přírodu a zdejší terroir. Pokaždé, když otevírám nějakou láhev z těchto míst, mám vinice stále před očima. Mnoho vín, které řadím do zlatého fondu Patrie Kobylí např. Pálava 2000 pozdní sběr, Sauvignon 2000 výběr z hroznů, Frankovka 1998 pozdní sběr (barrique), Neuburské 2000 pozdní sběr atd. je s těmito místy spojena. S Kobylím se setkáte tento týden ještě jednou, kdy vám Petr nabídne reportáž "Patria Kobylí a.s. - moje velká podzimní exkurze".

Ještě jednou musím poděkovat Tomáši Čačíkovi, bez kterého by reportáž postrádala řadu informací, díky kterým vám mohu podat mnohem ucelenější informace. Tomáš je navíc příjemný společník a dobrý průvodce zdejším krajem. Taktéž připravil přehlednou mapku a poskytl mi několik nádherných fotografií, které najdete níže. Věřím, že vám dnešní reportáž pomůže v lepší orientaci. Pokud budete přes Kobylí projíždět zastavte se alespoň na chvíli a osobně poznejte krásy tohoto kraje.

Základní charakteristika viničních tratí Kobylí dle staré legislativy:
Název viniční trati: Lumperky
Celková výměra: 12 ha (z toho vinic: 2,5 ha)
Odrůdová skladba: 100 % Chardonnay
Struktura půdy: středně štěrkovitá
Převaž. expozice: JJZ
Nadmořská výška: 210-260 m
Orient. svažit.: 15-20 %

Název viniční trati: Záhřebeňské
Celková výměra: 15 ha (z toho vinic: 15 ha)
Odrůdová skladba: Ryzlink vlašský 15 %, Neuburské 5 %, Modrý Portugal 15 %, Frankovka 20 %, Veltlínské zelené 20 %, Müller-Thurgau 15 % a Svatovavřinecké 10 %
Struktura půdy: středně štěrkovitá
Převaž. expozice: J
Nadmořská výška: 200-240 m
Orient. svažit.: 25 %

Název viniční trati: Čtvrtě pod Lumperkama
Celková výměra: 6 ha (z toho vinic: 6 ha)
Odrůdová skladba: Ryzlink vlašský 15 %, Modrý Portugal 25 %, Veltlínské zelené 20 %, Müller-Thurgau 10 % a Svatovavřinecké 30 %
Struktura půdy: slabě štěrkovitá
Převaž. expozice: J
Nadmořská výška: 210-240 m
Orient. svažit.: 25 %

Název viniční trati: Krajina
Celková výměra: 2 ha (z toho vinic: 2 ha)
Odrůdová skladba: Modrý Portugal 30 %, Veltlínské zelené 10 %, Müller-Thurgau 20 % a Svatovavřinecké 40 %
Struktura půdy: slabě štěrkovitá
Převaž. expozice: JV
Nadmořská výška: 200 m
Orient. svažit.: 10 %

Název viniční trati: Zahrada
Celková výměra: 4,5 ha (z toho vinic: 0 ha)
Odrůdová skladba: -
Struktura půdy: slabě štěrkovitá
Převaž. expozice: SV
Nadmořská výška: 230 m
Orient. svažit.: 15 %

Název viniční trati: Hřebeny
Celková výměra: 1,5 ha (z toho vinic: 1,5 ha)
Odrůdová skladba: Modrý Portugal 30 %, Veltlínské zelené 20 %, Müller-Thurgau 30 %, Neuburské 10 % a Svatovavřinecké 10 %
Struktura půdy: slabě štěrkovitá
Převaž. expozice: Z
Nadmořská výška: 200 m
Orient. svažit.: 15 %

Název viniční trati: Výnos
Celková výměra: 1 ha (z toho vinic: 1 ha)
Odrůdová skladba: Modrý Portugal 30 %, Veltlínské zelené 20 %, Müller-Thurgau 15 %, Frankovka 20 % a Svatovavřinecké 15 %
Struktura půdy: slabě štěrkovitá
Převaž. expozice: Z
Nadmořská výška: 180-200 m
Orient. svažit.: 25 %

Název viniční trati: Katovny
Celková výměra: 3,5 ha (z toho vinic: 3,5 ha)
Odrůdová skladba: Veltlínské zelené 40 % a Müller-Thurgau 60 %
Struktura půdy: hlinito písčitá
Převaž. expozice: JV
Nadmořská výška: 260 m
Orient. svažit.: 12 %

Název viniční trati: Zámlynské
Celková výměra: 15 ha (z toho vinic: 15 ha)
Odrůdová skladba: Svatovavřinecké 20 %, Modrý Portugal 20 %, Rulandské bílé 20 % Muškát moravský 15 %, Müller-Thurgau 10 % a Frankovka 15 %
Struktura půdy: slabě štěrkovitá
Převaž. expozice: J
Nadmořská výška: 240 m
Orient. svažit.: 15 %

Název viniční trati: Hrabinky
Celková výměra: 6 ha (z toho vinic: 6 ha)
Odrůdová skladba: Svatovavřinecké 30 %, Müller-Thurgau 20 %, Neuburské 10 %, Frankovka 25 % a Veltlínské zelené 15 %
Struktura půdy: slabě štěrkovitá
Převaž. expozice: J
Nadmořská výška: 210 m
Orient. svažit.: 20 %

Název viniční trati: Odměrky k Hrabínkům
Celková výměra: 2 ha (z toho vinic: 2 ha)
Odrůdová skladba: Modrý Portugal 25 %, Müller-Thurgau 15 %, Neuburské 10 %, Frankovka 30 % a Veltlínské zelené 20 %
Struktura půdy: středně štěrkovitá
Převaž. expozice: V
Nadmořská výška: 190 m
Orient. svažit.: 10 %

Název viniční trati: Vígrunty zadní
Celková výměra: 0 ha (z toho vinic: 0 ha)
Odrůdová skladba: -
Struktura půdy: slabě štěrkovitá
Převaž. expozice: Z
Nadmořská výška: 200 - 240 m
Orient. svažit.: 30 %

Název viniční trati: Kašňáky
Celková výměra: 6 ha (z toho vinic: 6 ha)
Odrůdová skladba: Veltlínské zelené 10 %, Modrý Portugal 30 %, Ryzlink vlašský 5 %, Svatovavřinecké 10 %, Neuburské 10 % a Frankovka 35 %
Struktura půdy: slabě štěrkovitá
Převaž. expozice: J
Nadmořská výška: 200 - 240 m
Orient. svažit.: 30 %

Název viniční trati: Vígrunty přední
Celková výměra: 5 ha (z toho vinic: 5 ha)
Odrůdová skladba: Ryzlink rýnský 5 %, Neuburské 10 %, Müller-Thurgau 20 %, Muškát moravský 5 %, Svatovavřinecké 20 %, Modrý Portugal 20 % a Frankovka 20 %
Struktura půdy: slabě štěrkovitá
Převaž. expozice: JZ
Nadmořská výška: 210 - 230 m
Orient. svažit.: 25 %

Název viniční trati: Lácary
Celková výměra: 3 ha (z toho vinic: 3 ha)
Odrůdová skladba: Veltlínské zelené 20 %, Müller-Thurgau 10 %, Ryzlink vlašský 15 %, Frankovka 15 %, Modrý Portugal 20 %, Muškát moravský 5 %, Ryzlink rýnský 5 % a Neuburské 10 %
Struktura půdy: slabě štěrkovitá
Převaž. expozice: J
Nadmořská výška: 210 - 250 m
Orient. svažit.: 30 %

Název viniční trati: Kukle
Celková výměra: 1 ha (z toho vinic: 1 ha)
Odrůdová skladba: Müller-Thurgau 30 %, Ryzlink rýnský 5 %, Svatovavřinecké 20 %, Veltlínské zelené 25 % a Frankovka 20 %
Struktura půdy: slabě štěrkovitá
Převaž. expozice: J
Nadmořská výška: 200 - 210 m
Orient. svažit.: 25 %

Název viniční trati: Vlčáky vlevo
Celková výměra: 3,5 ha (z toho vinic: 3,5 ha)
Odrůdová skladba: Müller-Thurgau 15 %, Veltlínské zelené 10 %, Modrý Portugal 25 %, Neuburské 20 % a Svatovavřinecké 30 %
Struktura půdy: slabě štěrkovitá
Převaž. expozice: V
Nadmořská výška: 210 - 250 m
Orient. svažit.: 30 %

Název viniční trati: Vlčáky vpravo
Celková výměra: 4 ha (z toho vinic: 4 ha)
Odrůdová skladba: Modrý Portugal 30 %, Neuburské 15 %, Rulandské bílé 20 %, Frankovka 25 % a Müller-Thurgau 10 %
Struktura půdy: slabě štěrkovitá
Převaž. expozice: Z
Nadmořská výška: 210 - 250 m
Orient. svažit.: 30 %

Název viniční trati: Sovinky
Celková výměra: 10 ha (z toho vinic: 10 ha)
Odrůdová skladba: Müller-Thurgau 20 %, Modrý Portugal 15 %, Tramín červený 20 %, Veltlínské zelené 30 % a Rulandské modré 25 %
Struktura půdy: středně štěrkovitá
Převaž. expozice: Z
Nadmořská výška: 240 - 280 m
Orient. svažit.: 15 %

Název viniční trati: Dvořanky zadní
Celková výměra: 50 ha (z toho vinic: 34 ha)
Odrůdová skladba: -
Struktura půdy: slabě štěrkovitá
Převaž. expozice: SZ
Nadmořská výška: 190 - 210 m
Orient. svažit.: 10 %

Název viniční trati: Dvořanky přední
Celková výměra: 15 ha (z toho vinic: 10 ha)
Odrůdová skladba: Veltlínské zelené 40 %, Ryzlink vlašský 25 %, Müller-Thurgau 15 % a Svatovavřinecké 20 %
Struktura půdy: středně štěrkovitá
Převaž. expozice: JZ
Nadmořská výška: 210 - 240 m
Orient. svažit.: 25 %

Název viniční trati: Holý kopec
Celková výměra: 16 ha (z toho vinic: 16 ha)
Odrůdová skladba: Neuburské 20 %, Sylvánské zelené 30 %, Müller-Thurgau 10 % a Modrý Portugal 40 %
Struktura půdy: středně štěrkovitá
Převaž. expozice: Z
Nadmořská výška: 210 - 240 m
Orient. svažit.: 20 %

Název viniční trati: Čtvrtě za Dvorcama
Celková výměra: 37 ha (z toho vinic: 20 ha)
Odrůdová skladba: Müller-Thurgau 20 %, Veltlínské zelené 25 %, Neuburské 5 %, Rulandské bílé 12 %, Sauvignon 10 %, Muškát moravský 10 %, Ryzlink rýnský 10 % a Cabernet Sauvignon 8 %
Struktura půdy: středně štěrkovitá
Převaž. expozice: Z
Nadmořská výška: 200 - 260 m
Orient. svažit.: 20 %

Název viniční trati: Čtvrtě k Vrbici
Celková výměra: 16 ha (z toho vinic: 16 ha)
Odrůdová skladba: Müller-Thurgau 15 %, Rulandské bílé 10 %, Veltlínské zelené 40 %, Sylvánské zelené 10 %, Svatovavřinecké 15 % a André 10 %
Struktura půdy: slabě štěrkovitá
Převaž. expozice: Z
Nadmořská výška: 210 - 240 m
Orient. svažit.: 10 %

Název viniční trati: Nivky nad školkami
Celková výměra: 6 ha (z toho vinic: 6 ha)
Odrůdová skladba: Veltlínské zelené 15 %, Müller-Thurgau 20 %, Ryzlink vlašský 10 %, Neuburské 10 %, Svatovavřinecké 15 %, Modrý Portugal 15 % a Frankovka 15 %
Struktura půdy: slabě štěrkovitá
Převaž. expozice: SZ
Nadmořská výška: 200 - 230 m
Orient. svažit.: 12 %

Název viniční trati: Padělky nad skalkou
Celková výměra: 6 ha (z toho vinic: 6 ha)
Odrůdová skladba: Müller-Thurgau 15 %, Veltlínské zelené 20 %, Ryzlink vlašský 10 %, Rulandské bílé 10 %, Neuburské 5 %, André 10 %, Frankovka 15 % a Svatovavřinecké 15 %
Struktura půdy: slabě štěrkovitá
Převaž. expozice: Z
Nadmořská výška: 230 - 270 m
Orient. svažit.: 12 %

Název viniční trati: Čtvrtě u kříže
Celková výměra: 6 ha (z toho vinic: 6 ha)
Odrůdová skladba: Veltlínské zelené 15 %, Müller-Thurgau 20 %, Neuburské 10 %, Sauvignon 5 %, Rulandské bílé 5 %, Muškát moravský 5 %, Svatovavřinecké 10 %, Modrý Portugal 25 % a André 5 %
Struktura půdy: slabě štěrkovitá
Převaž. expozice: Z
Nadmořská výška: 260 - 280 m
Orient. svažit.: 12 %

Název viniční trati: Padělky k Vrbici
Celková výměra: 18 ha (z toho vinic: 18 ha)
Odrůdová skladba: Frankovka 40 %, Modrý Portugal 25 % a Svatovavřinecké 20 %
Struktura půdy: středně štěrkovitá
Převaž. expozice: Z
Nadmořská výška: 280 m
Orient. svažit.: 10 %

Název viniční trati: Nivky nad studýnkou
Celková výměra: 13 ha (z toho vinic: 13 ha)
Odrůdová skladba: Müller-Thurgau 25 %, Neuburské 15 %, Muškát moravský 10 %, Modrý Portugal 20 %, Svatovavřinecké 15 % a Frankovka 40 %
Struktura půdy: středně štěrkovitá
Převaž. expozice: Z
Nadmořská výška: 260 - 290 m
Orient. svažit.: 12 %

Název viniční trati: Nivky u větřáka
Celková výměra: 6 ha (z toho vinic: 6 ha)
Odrůdová skladba: Veltlínské zelené 15 %, Müller-Thurgau 20 %, Neuburské 10 %, Svatovavřinecké 15 %, Modrý Portugal 20 %, Frankovka 15 % a Rulandské bílé 5 %
Struktura půdy: středně štěrkovitá
Převaž. expozice: Z
Nadmořská výška: 270 - 290 m
Orient. svažit.: 12 %

Název viniční trati: Strážky horní
Celková výměra: 5 ha (z toho vinic: 5 ha)
Odrůdová skladba: Veltlínské zelené 20 %, Müller-Thurgau 20 %, Neuburské 10 %, Svatovavřinecké 15 %, Modrý Portugal 15 % a Frankovka 20 %
Struktura půdy: středně štěrkovitá
Převaž. expozice: Z
Nadmořská výška: 270 - 280 m
Orient. svažit.: 10 %

Název viniční trati: Strážky dolní
Celková výměra: 3,5 ha (z toho vinic: 3,5 ha)
Odrůdová skladba: Veltlínské zelené 30 %, Müller-Thurgau 10 %, Ryzlink vlašský 20 %, Svatovavřinecké 15 %, Frankovka 10 % a Modrý Portugal 15 %
Struktura půdy: středně štěrkovitá
Převaž. expozice: Z
Nadmořská výška: 160 - 200 m
Orient. svažit.: 12 %

Název viniční trati: Padělky prostřední
Celková výměra: 13 ha (z toho vinic: 13 ha)
Odrůdová skladba: Veltlínské zelené 30 %, Müller-Thurgau 10 %, Neuburské 10 %, Frankovka 15 %, Svatovavřinecké 10 %, Modrý Portugal 15 %, Rulandské bílé 10 %, Muškát moravský 10 % a Sauvignon 5 %
Struktura půdy: slabě štěrkovitá
Převaž. expozice: JZ
Nadmořská výška: 200 - 230 m
Orient. svažit.: 14 %

Název viniční trati: Nivky nad Vývozkem
Celková výměra: 4 ha (z toho vinic: 4 ha)
Odrůdová skladba: Veltlínské zelené 20 %, Müller-Thurgau 10 %, Neuburské 10 %, Modrý Portugal 15 %, Svatovavřinecké 10 %, Frankovka 15 %, Ryzlink rýnský 10 % a Rulandské bílé 10 %
Struktura půdy: slabě štěrkovitá
Převaž. expozice: Z
Nadmořská výška: 190 - 210 m
Orient. svažit.: 10 %

Název viniční trati: Padělky pod Vývozkem
Celková výměra: 15 ha (z toho vinic: 15 ha)
Odrůdová skladba: Veltlínské zelené 10 %, Müller-Thurgau 15 %, Muškát moravský 5 %, Ryzlink rýnský 10 %, Svatovavřinecké 15 %, Rulandské bílé 10 %, Modrý Portugal 15 %, Frankovka 15 % a Sauvignon 5 %
Struktura půdy: slabě štěrkovitá
Převaž. expozice: Z
Nadmořská výška: 180 - 200 m
Orient. svažit.: 12 %

Název viniční trati: Strážky terasy
Celková výměra: 10 ha (z toho vinic: 0 ha)
Odrůdová skladba: -
Struktura půdy: slabě štěrkovitá
Převaž. expozice: SZ
Nadmořská výška: 200 - 230 m
Orient. svažit.: 12 %

Název viniční trati: Strže Rokytí
Celková výměra: 15 ha (z toho vinic: 0 ha)
Odrůdová skladba: -
Struktura půdy: slabě štěrkovitá
Převaž. expozice: Z - SZ
Nadmořská výška: 180 - 220 m
Orient. svažit.: 15 %

Název viniční trati: K lůkám
Celková výměra: 7 ha (z toho vinic: 0 ha)
Odrůdová skladba: -
Struktura půdy: slabě štěrkovitá
Převaž. expozice: JV
Nadmořská výška: 210 - 260 m
Orient. svažit.: 12 %

Název viniční trati: Cihelna
Celková výměra: 16 ha (z toho vinic: 0 ha)
Odrůdová skladba: -
Struktura půdy: středně štěrkovitá
Převaž. expozice: V
Nadmořská výška: 180 - 220 m
Orient. svažit.: 10 %

Název viniční trati: Vajka
Celková výměra: 4 ha (z toho vinic: 4 ha)
Odrůdová skladba: Ryzlink rýnský 100%
Struktura půdy: středně štěrkovitá
Převaž. expozice: V
Nadmořská výška: 180 - 210 m
Orient. svažit.: 10 %

Název viniční trati: Terasy pod zeleným křížem
Celková výměra: 14 ha (z toho vinic: 0 ha)
Odrůdová skladba: -
Struktura půdy: středně štěrkovitá
Převaž. expozice: V
Nadmořská výška: 230 - 260 m
Orient. svažit.: 10 %

Název viniční trati: Žlebové Nivky
Celková výměra: 15 ha (z toho vinic: 0 ha)
Odrůdová skladba: -
Struktura půdy: středně štěrkovitá
Převaž. expozice: J
Nadmořská výška: 210 - 240 m
Orient. svažit.: 10 %

Název viniční trati: Žleby
Celková výměra: 28 ha (z toho vinic: 4,5 ha)
Odrůdová skladba: -
Struktura půdy: středně štěrkovitá
Převaž. expozice: JV
Nadmořská výška: 220 - 260 m
Orient. svažit.: 10 %

Název viniční trati: Pusté-Šibenské
Celková výměra: 23 ha (z toho vinic: 0 ha)
Odrůdová skladba: -
Struktura půdy: středně štěrkovitá
Převaž. expozice: Z
Nadmořská výška: 210 - 250 m
Orient. svažit.: 10 %

1-20 | 21-40 | 41-60 | Vše
Počet příspěvků v diskuzi: 0  Vložit/Zobrazit příspěvek
Počet zobrazení článku: 12425x
Průměrná známka po 0 hodnoceních: -
 1    2    3    4    5  
J. 07.01.2010 08:47:30