O Víně

21.09.2006 J. Aktivni: Ano Datum a cas publikace:

Inspekce po vinařských cyklostezkách, Mutěnická oblast

Člověk míní, příroda mění... určitě to znáte. Část letošní dovolené jsme plánovali na začátek srpna, nejprve ale nepřízeň počasí začalo měnit náš plán a vše dokonalo virové onemocnění, které mne doslova skolilo. Z plánované inspekce po vinařských cyklostekách nebylo nic. Náladu jsem si ovšem vylepšil předposlední srpnový víkend, kdy jsme podnikli Inspekci po vinařských cyklostezkách, Mutěnická oblast. V reportáži opět najdete desítky fotografií, popis viničních tratí v okolí Mutěnic a jako vždy nebude chybět několik doporučení.

Ještě než jsme vyrazili na jižní Moravu, musel jsem jako vždy celou trasu předem naplánovat a promyslet, kde se vlastně ubytujeme a co projedeme. Vytipoval jsem si několik lokalit. Předem jsem vyřadil ta místa, kde jsme již byli a zavzpomínal v paměti, kde mne něco zaujalo. Rozhodnutí nakonec padlo na Mutěnickou oblast, respektive na obec Mutěnice, která mi připadala jako ideální výchozí bod pro naší cykloturistiku.

Po vyběru výchozího místa bylo nutné zajistit ubytování. Vzhledem k tomu, že se 20. sprna konala Velká cena Brna v silničních motocyklech, byl uvedený víkend z pohledu ubytování již dloho předem rezervován. Měli jsme ale nakonec štěstí, našli jsme velmi slušné a cenově zajímavé ubytování na Statku Mutěnice (www.statek-mutenice.cz) s výhledem přímo na viniční trať Mutěnská hora.

Na úvod mi dovolte zmínit několik základních informací o obci Mutěnice z pohledu vinařství. Informace čerpám z oficiálních webových stránek www.mutenice.cz. Mutěnice mají 3600 obyvatel a najdete je v jižním cípu okresu Hodonín. Leží ve zvlněné krajině jihovýchodní Moravy v nadmořské výšce 170 až 265 metrů. První písemná zmínka o Mutěnicích je zaznamenána v Moravských zemských deskách v Brně a váže se k roku 1367. Vlastní zakládací listinu obce se však dosud nepodařilo objevit. Katastrem protéká Mutěnický potok a řeka Kyjovka. Většina mutěnických vinohradů je situována na jižních, jihovýchodních a jihozápadních svazích. Abychom pochopili, proč jsou v Mutěnicích tak rozsáhlé plochy vinic, je nutné říci několik slov o geologických a klimatických podmínkách. Horniny, které se objevují v katastrálním území jsou mladé - pocházejí z pleistocénu a kvarteru. Jedná se výhradně o sedimenty. Mnohem důležitější než horniny je půdní pokryv. V katastru Mutěnic a blízkém okolí se nejčastěji nacházejí černozemě vytvořené na vrstvě spraší uložených na píscích, případně i nivní půdy na nivní uloženině s podložím písku. Jsou to tedy půdy lehčí a středně výsušné. V jedné lokalitě, na severu katastru, se také objevuje černozem na černozemních píscích s jemným překryvem spraše. Tyto půdy jsou rovněž lehké, ale silně výsušné. Statistické údaje ukazují na velmi velký počet letních dnů s teplotami nad 25 °C, kterých je 53,3 dnů v roce. Dále na vysokou průměrnou teplotu v červenci 25,2 °C a roční průměrné množství srážek 500 až 600 mm.

Ještě než se pustím do vlastního popisu cesty po vinařské stezce, musím zmínit našeho portálového kolegu Pavla Švagerku z Mutěnic, který mi připravil celou řadu informací včetně mapky viničních tratí v katastru obce Mutěnice. Tímto ještě jednou děkuji Pavlovi za jeho neocenitelnou pomoc. Díky této mapce, kterou můžete najít dole pod článkem, jsem měl dobré informace o poloze jednotlivých tratí. Je na ní zakreslena poloha pěti viničních tratí, chybí pouze označení viniční tratě Mutěnska a Židlíky. Ale nebudu předbíhat, vše bude vysvětleno v následujícím odstavci.

Díky Pavlovi Švagerkovi, který kontaktoval místního znalce a napsal Václavovi Švejcarovi, vám mohu poskytnout zajímavé informace o uvedených viničních tratích. Cituji z mailu Václava Švejcara: Dříve bylo v Mutěnicích 15 viničních tratí: Zárybnické, Zadní Hora, Okrouhlické, Přední Hora, Kopce, Vyšicko, Vazová hora, Nové, Poddubňanská hora, Padělíky, Úlehle, Platové, Hraničky, Židlíky a Mutěnska. Nyní je, snad pod nátlakem EU či jiné organizace, v Mutěnicích 7 viničních tratí. Mutěnická hora, Vyšicko, Dubňanská hora, Úlehle, Hraničky, Židlíky, Mutěnska. Současná situace je takováto:
Pod Mutěnskou horu spadají tyto, kdysi samostatné tratě: Zárybnické, Zadní hora, Okrouhlické, Přední Hora a Kopce.
Pod Vyšicko z dřívějška spadá: Vyšicko, Vazová hora a Nové.
Po Dubňanskou horu z dřívějška spadá: Poddubňanská hora a Padělíky.
A pod Úlehle z dřívějška spadá: Úlehle a Platové.
Hraničky jsou samostatné, tak jako dříve a zůstávají dvě, téměř tajemné viniční tratě a sice Židlíky a Mutěnska. Vůbec mi není známo, že uvedené dvě tratě byly někdy osázeny révou vinnou. Jedná se totiž o pozemky na rozhraní katastru Mutěnic a Čejkovic, velmi málo vhodné pro pěstování révy vinné. Proto jsou mnoha vinařům v Mutěnicích neznámé. Protože jako obec Mutěnice patříme do podoblasti Slovácko a Čejkovice do podoblasti Velkopavlovická, vedou se jednání, aby vzpomenuté tratě byly předány do Čejkovic a tím také do podoblasti Velkopavlovická.
S pozdravem Ing. Václav Švejcar, CSc. (6. srpna 2006)


Naše putování zahájíme v obci Mutěnice u kvalitně zrekonstruovaného vinařského lisu, jak můžete vidět na fotografii č. 1. Lis se nachází v centru obce vedle křižovatky silnice z Hodonína na Hovorany a z Dubňan. Pojedeme po silnici dolů směrem na Dubňany, což je v podstatě Moravská vinná stezka, až se dostanete k železničnímu přejezdu a křižovatce zároveň. Zde odbočíme doleva, čímž se dostáváme na Mutěnickou vinařskou stezku. Projedeme uličku s nádhernými vinnými sklípky. Jedná se o raritu s téměř pěti sty vinnými sklepy v části obce zvané „Bůdy". Každý z těchto sklepů má osobitý ráz, většina z nich je zdobena slováckými ornamenty. Na fotografiích č. 2 a 3 najdete velmi úhledné vinné sklípky. Musím vzpomenout velmi dobré označení sklípků a vinařů po celé obci, orientační tabule vás správně navedou prakticky z jakéhokoli místa v Mutěnicích. Asi po 100 metrech jízdy po Mutěnické stezce narazíte na odbočku doprava vedoucí k vinařství Sklepy Jarošek, o kterém připravuji podrobnou reportáž na začátek října. Jako závdavek najdete na fotografii č. 4 dvůr se starými sudy v tomto vinařství. My budeme pokračovat stále rovně, po levé straně mineme fotbalové hřiště, restaruraci a ubytovnu, vpravo můžete stále vidět nádherné sklípky a rozmanitou síť uliček.

V okamžiku, kdy minete železniční stanici dorazíme k viniční trati Mutěnská hora, která je situována na jih až jihozápad. Fotografie této viniční tratě najdete pod číslem 6 a 7. Mutěnská hora plynule navazuje na trať Vyšicko, kterou můžete vidět na fotografii č. 8. Zde jsem narazil na velké rozdíly v obhospodařování i ve způsobu vedení révy. Evidentně má na tomto místě vinice mnoho vinařů, jak usuzuji z různých přístupů k ošetřování a vedení révy. Právě na fotce č. 8 můžete vidět přerostlou a zaplevelenou vinici, o nějakém reduktivním pěstování hroznů nemůže být ani řeč. To se už ale pomalu dostáváme za hranice obce. Stále ale pokračujeme po polní cestě vedle železnice, obojí mírně zatáčí doleva, až se dostaneme k hlavní silnici, která vede do obce Hovorany. Pokud byste pokračovali po hlavní silnici směrem na Hovorany asi 300 metrů, spatřili byste po pravé i levé straně nádherné polohy viniční tratě Úlehle. Už jsem si mnohokrát říkal, když jsem zde autem projížděl, že se zde musím zastavit...

Vrátíme se ale na vinařskou stezku zpět na polní cestu, která opět povede podél železniční tratě. Znamená to tedy, že jsme hlavní silnici rovně přejeli. Před námi je celkem nezajímavý úsek podél polí dlouhý asi 5 km. Pokud se otočíte doprava uvidíte na terasách nové výsadby, viz foto č. 9. Pravděpodobně patří společnosti LIVI Dubňany, jak mi napsal Pavel Švagerka. Asi po 4 km odbočíte z polní cesty na hlavní silnici, přesně podle směrovek vinařské stezky, ale pokud jí najdete... Značení trasy je na některých místech katastrofální, někdy prostě nevíte kde máte odbočit. Narazili jsme na místa, kde tabule chybí nebo jsou otočeny o 90 stupňů, takže se může stát, že pojedete špatně. Na místech, kde je jediná odbočka většinou pochopíte, kam se vypravit, ale pokud nějaký "dobrák" před vámi tabulku zničil, poznáte to většinou pozdě. Nám se právě toto stalo a pokračovali jsme polní cestou až do obce Čejč. Než jsme se ale zpět dostali na vinařskou stezku museli jsme projet několik zemědělských objektů :-)

V obci Čejč (1220 obyvatel) jedete stále po značené Mutěnické stezce, ale dejte si pozor, kříží se zde několik tras. Průjezd Čejčí je ale jednoduchý, jedete stále po hlavních komunikacích, na první křižovatce odbočíte doleva směr Terezín a na další doprava směr Násedlovice. Že jste na správné cestě poznáte podle dlouhého stoupání. Na konci obce Čejč se po obou stranách hlavní silnice nachází velmi úhledné vinice, jak můžete vidět na fotce č. 10 a 11. Na další fotce č. 12 je vidět nádherně zvlněná krajina s vinicemi, které najdete na pravé straně. Obec Čejč stojí na písčitých jílech, šedých vápenatých slínech a plavených modrých křemičitých píscích bezprostředně u velké vrstevné poruchy, kterou vystupují sirovodíkové vzestupné prameny. V žluticových hlínách se velmi daří vinohradům, což potvrzují vinice v okolí. Naše putování bude nyní pokračovat po velmi kvalitní asfaltové polní cestě mezi vinohrady. Musíte proto odbočit doprava na vrcholu stoupání hlavní silnice. Stezka z tohoto místa chvíli pokračuje po vrstevnici, poté začne klesat. Po pravé straně se nachází úhledné vinice, jak můžete vidět na fotce č. 13 a 14. Když jsme zde projížděli 19. srpna 2006 nebyly hrozny ve stavu zralosti, vyjma obvyklých odrůd brzo zrajících, jako je např. Irsai Oliver či Veltlínské červené rané a Muškát moravský. Jednoho místního vinaře jsem se zde zeptal, jaké jsou názvy viničních tratí, na kterých právě stojíme. Odpověděl mi, že se jedná o Starou horu, Závišice a Malé.

Po prudším klesání se zastavíme u orientační tabule oznamující přírodní rezervaci Hovoranské louky (foto č. 15). Jak už je patrné z názvu, blížíme se k obci Hovorany. Zmíněné Hovoranské louky jsou velmi krásné místo, můžete odtud pozorovat široké okolí včetně zajímavě situované vinice uprostřed kukuřičného pole viz foto č. 15. A čím že jsou místní louky zajímavé? Cituji z informační tabule: Réva vinná svého vinaře nikdy neopustí, ale kaktrán tatarský se po zdejších travnatých svazích dokáže i rozběhnout. Kvetoucí rostliny katránu tatarského nemůžete přehlédnout. Tisíce drobných bílých kvítků vytvoří v květnu velké, až metrové koule. Nadzemní část rostliny se po dozrání semen koncem léta odlomí a válena větrem "běží" stepí a semena rozsévá. Katrán tatarský je typickým představitelem rostlin, které mají v oblibě sucho a teplo. Právě zde, u Hovoran, katrán našel ideální podmínky pro život. Zdejší svažité louky jsou upomínkou na doby, kdy jižní Morava připomínala stepi dnešní Sibiře. Tyto suché louky naší předkové většinou přeměnili ve vinice, sady nebo pole, takže míst, kde katrán mohl nerušeně růst, zbylo jen pár. Dnes je hlavním nebezpečím pro kriticky ohrožený katrán především zarůstání stepních trávníků keři a dřevinami.

Pokračujeme dále po polní asfaltové stezce dolů na rozcestí, na kterém odbočíme doprava. Vlevo můžete vidět rozsáhlé polohy viničních tratí, viz foto č. 16 a 17. Stezka pomalu klesá níže, až je obec Hovorany na dohled. Otočíte-li se zpátky a doprava, uvidíte nádherně zvlněné vinice s horizontem (foto č. 18), kde jsme před chvíli projížděli. Při vjezdu do Hovoran jsme narazili na malý fotbalový plácek, na kterém si hráli děti přímo pod vinicemi, jak vidíte na fotce č. 19. Obec Hovorany leží v dolnomoravském úvalu. Révou vinnou je zde osázeno přes 200 ha převážně jižních svahů v okolí obce. Viniční katastr je rozdělen na pět viničních tratí: Díly za vinohrady, Staré hory, Podvinohradí, Dolní padělky a Zadní díly. Vinné sklepy jsou rozděleny do 3 lokalit: Na Benátkách, Hluboká cesta a Břehy.

Obec Hovorany (2202 obyvatel) projedete do hlavní silnici, přesně podle orientačních tabulek. Na konci obce odbočíte doprava, kde začíná jedna ze sklepních uliček (foto č. 20). Vinařská stezka pokračuje dále za obcí Hovorany po asfatové komunikaci lesem, poté míjíte rozlehlé sady a stále stoupáte až na vrchol. Zde se zastavte po pokochejte se nádherným výhledem do okolí, jak můžete vidět na fotce č. 21. Jedná se o pohled doleva směrem na obec Šardice. Krajina je zde nádherně zvlněná jako vlny na oceánu. Po pravé straně minete vinici, jak vidíte na fotce č. 22. Stezka opět začne klesat a pomalu otáčet doleva k lesu, u kterého jsem objevil starou vinici, ale nádherně udržovanou, jak můžete vidět na fotce č. 23.

Znovu se vrátíme na asfaltovou stezku a pokračujeme dále lesem až dojedeme k myslivecké chatě Hubertka. Zde jsem zachytil na toce č. 24 obrovské jeřabiny, které se prohýbaly pod svou tíhou. Je to také místo, kde končí asfaltová stezka, odbočíte doprava na lesní cestu a pokračujete stále lesem až k velkému Jarohněvickému rybníku, foto č. 25. Odtud budeme dále pokračovat doprava po silnici směrem na Mutěnice. Pokud bychom pokračovali doleva dále po Mutěnické stezce, jeli bychom směrem na Dubňany.

Od Jarohněvického rybníka pokračujeme zpět do Mutěnic po Moravské vinné stezce. Ještě než se ale dostaneme do Mutěnic uděláme si malou odbočku na Dubňaskou horu. Jak se tam dostanete? Velice snadno. Od rybníku jedete po hlavní silnici asi 1 km až přijedete v lese na křižovatku, na které se dáte doprava. Místo je dobře označeno, takže ho nepřehlédnete. Pokračujete mírným stoupáním až přijedete do osady Dubňanská hora. Po obou stranách silnice budete vidět vinice, napravo také vinné sklípky.

Dubňanská hora nás velmi zaujala, je to velmi krásné a tiché místo, s mnoha rozličnými sklípky. Některé sice propadly kýčovitým manýrům dnešní doby, ale většina z nich si stále zachovává svůj půvab. Na fotce č. 26 vidíte vzrostlé slunečnice, které se majestátně tyčily nad Dubňanskou horou. Na fotce č. 27 vidíte jeden z desítek sklípků po pravé straně silnice. Foto č. 28 asi nejlépe charakterizuje zvlněnou krajinu zdejších vinic a na poslední fotografii č. 29 je podle našeho soudu nejkrásnější vinný sklep, na který jsme ten den narazili. I zde jsme našli zaplevelené ha vinic včetně několika velmi schátralých vinných sklípků. Konec Dubňanské hory poznáte podle toho, že skončí asfaltová silnice, odkud dále pokračují jen polní cesty. Vrátíme se proto zpět na hlavní silnici, po které se dostaneme zpátky do Mutěnic. Sjedeme prudký kopec, přejedeme železniční trať a můžeme se vrátit k vinařskému lisu, odkud jsme dnes začali své putování.

Uvedený popis Mutěnické a Moravské vinné stezky patří k těm lehčím, všechna stoupání jdou zdolat lehce na kole, pokud se nerozhodnete na chvíli zastavit a porozhlédnout se po okolí, což velmi doporučuji. Jak dlouho trvá zdolání uvedené trasy nevím, protože jsme cestou často zastavovali kvůli focení a domluvy prohlídky Sklepů Jarošek. Odhaduji, že bez zastávek nebude trasa trvat déle jak 2 hodiny. Pokud chcete ochutnat místní vína, určitě se zastavte v některém ze sklípků pod Mutěnskou horou, na Vyšicku či na Dubňanské hoře v případě Mutěnic, jinak máte možnost degustace v okolí obce Čejč a Hovoran.

Další den jsme se vypravili opačným směrem do vinařské oblasti Podluží. Na reportáž se můžete těšit koncem října.

Podrobnější itinerář našeho putování se týká průjezdu těchto vinařských cyklostezek: Moravská vinná, Mutěnická a Moravská vinná.
Začátek okruhu 19. srpna 2006 13:00 hod.: Mutěnice (vinařský lis)
Konec okruhu 19. srpna 2006 17:10 hod.: Mutěnice (vinařský lis)
Trasa: Mutěnice - Mutěnice "Bůdy" - Čejč - Hovorany - myslivecká chata Hubertka - Jarohněvický rybník - odbočka na Dubňaskou horu - Dubňanská hora - odbočka na Dubňaskou horu - Mutěnice
Délka trasy: 27,6 km

1-20 | 21-40 | Vše
Počet příspěvků v diskuzi: 0  Vložit/Zobrazit příspěvek
Počet zobrazení článku: 7455x
Průměrná známka po 0 hodnoceních: -
 1    2    3    4    5  
J. 07.01.2010 13:34:56