O Víně

05.06.2005 Petr Aktivni: Ano Datum a cas publikace:

Debata k článku Novinářem s MF Dnes na téma: Vinná réva, nebo...?

Podle mého očekávání, již dnes jsem dostal na svůj dnešní dopolední článek Soutěž "Novinářem s MF Dnes" několik odpovědí. Od našich pravidelných čtenářů a mých kolegů a také od profesorky českého jazyka...

Myslím, že jde o výbornou příležitost téma názvu révy vinné rozvinout a naše čtenáře tak s ním do hloubky seznámit a jednou provždy tak udělat jasno tam, kde by někdo třeba ještě tápal.

Pro pořádek tedy uvádím reakce, které do této chvíle přišly:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dobrý den,

ráda bych reagovala na článek Soutěž - Novinářem s MF Dnes, kde se pozastavujete nad tím, "co všechno může novinářům ujet".
Podle Vašeho názoru, je správné užívání postponovaného přívlastku shodného "réva vinná", nikoli přívlastku anteponovaného "vinná réva". Nevím, ze které kodifikační příručky vycházíte, ale já jsem tuto informaci v žádné nenelazla. Naopak. Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost uvádí jako JEDINOU správnou možnost postavení adjektiva v antepozici, tj. vinná réva. Vzhledem k tomu, že se ve Vašem oboru jedná o sousloví užívané jako termín, lze přijmout jako správnou i variant "réva vinná", kde je přívlastek shodný v postpozici (podobně jako u jiných termínů - hraboš polní). Zvláštností snad je, že narozdíl od jiných termínů se slovo réva v běžném úzu užívá jak s postponovaným, tak i s anteponovaným přívlastkem. Domnívám se tedy, že z hlediska gramatického není v užití tohoto spojení v článku chyba.
Pokud ovšem z hlediska sémantického (významového) označuje spojení "réva vinná" jinou skutečnost než spojení "vinná réva", pak máte pravdu. Ale ani tento rozdíl jazykové příručky neuvádějí. Pokud existuje, jde s největší pravděpodobností o specifickou odbornou záležitost, a pak není na místě považovat záměnu za "ujetí".

S pozdravem

Mgr. Marta Lažánková (profesorka českého jazyka)
Lazankova.Marta@seznam.cz

x x x

Přiznám se, že mám vzdělání v docela jiném oboru a spoustu slov v odpovědi paní Mgr. Lažánkové jsem četl poprvé - o správnosti používání přívlastků nemohu s paní profesorkou debatovat ani minutu. Pravdu má jistě ona - ovšem jen co se týče používání přívlastků.
Paní profesorka Lažánková v závěru svého emailu píše: "...pokud existuje (rozdíl mezi spojeními "réva vinná" a "vinná réva"), jde s největší pravděpodobností o specifickou odbornou záležitost, a pak není na místě považovat záměnu za "ujetí"... ".
Můj osobní názor je ten, že jedinou správnou a přípustnou verzí je právě spojení réva vinná a jádrem pudla je právě to, že studentka-autorka článku psala o odborném tématu, aniž by si ověřila, zda je správně spojení to, či ono. Tato výtka padá i na hlavy hodnotitelů článku. Ujelo to všem.

Je to to samé, jako kdybych já, laserový fyzik, psal třeba fejeton na téma "Používání postponovaných a anteponovaných přívlastků v češtině". Jistě bych tam měl chyb jako kvítí na letní louce a třeba by na mé ujetí také někdo správně upozornil...

Petr

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vážený Petře a J.,

se zájmem jsem si přečetl Vaši plamennou reakci na článek otištěný v MF Dnes. Vaše opětovná reakce (viz. Lexikon Moravského vinařství Díl I. a Lexikon Moravského vinařství Díl II.) na nesprávné užití spojení "vinná réva" mne přivádí k dotazu, odkud čerpáte informace, že jen obrácení tohoto slovního spojení je správné? Z gramatického hlediska je totiž podle Slovníku spisovného jazyka českého zcela korektní užití výše zmiňovaného spojení vinná réva. Respektive je možné užití obou výrazů.
Domnívám se, že Barbora Horehleďová napsale velice pěkný a poutavý článek s expresivním zabarvením.
Drobnou nepřesnost bych spíše například viděl ve čtvrtém odstavci, kde je možná trochu nešikovně užité pasivum. Věta tak čtenáři může svojí stylistickou strukturou mylně naznačit, že kronikář Václav Hájek z Libočan psal svoji kroniku již kolem roku 892. (Tak by se stal bezpečně naším nejstarším kronikářem.)
S tím, že novináři "ujeli" při otištění tohoto článku, či neopravili možné chyby, bych si dovolil nesouhlasit. Jedná se přece o "novinářskou soutěž" pro středoškoláky a záměř redakce MF Dnes otisknout neupravený článek je zcela zřejmý.
Jde tedy o autentický text studentky střední školy, nikoli profesionální novinářky.

S pozdravem Tom B.
djtomasb@post.cz

x x x

Tome B.,

Ty víš, že Tvé články mám rád Tvůj malebný styl a mnohá originální přirovnání, nicméně tentokrát se mýlíš - nemyslel jsem svůj článek jako "plamennou kritiku", ale jako upozornění na omyl, v němž setrvává většina neznalé populace - jistě alespoň ti, kteří článek četli před odevzdáním do soutěže, aniž by Báru na zmiňovaný omyl upozornili.
Studentka odvedla dobrou "práci", vždyť já jí i blahopřál. Osobně je mi tento článek milejší, než kdyby psala na téma např. jaderných pokusů. Mám však její neúmyslný omyl přehlédnout? Vždyť náš portál je tady mimo jiné také právě proto, abychom i ostatním lidem pootevřeli dveře do krajiny s krásnými řádky vinic, přátelským posezením u džbánku a přiblížili zážitky při setkání s "krví země". Tedy pro propagaci a radost z vína. A k tomu všemu přeci patří i seznámení se správným názvoslovím tohoto oboru.

Petr

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A nyní Jardův článek, mluví mi z duše:

Vzpomeneme li si na hodiny přírodopisu kdysi v základní škole , tak jsme všichni dostali informaci o dvojím názvosloví -binomenklatuře pana Linného, který zavedl rodové a druhové jméno pro všechny organismy.
A tak v botanice, ale nejen tam jsou vždy dvě jména, rodové a druhové. Logicky se vždy uvádí jméno rodové jako první a druhové jako druhé. Rod je totiž jeden, kdežto v rámci rodu může být mnoho druhů.
Rodové jméno je v tomto případě Vitis - réva a druhové vinifera - vinná (mohou být další: amurensis, vulpina, labrusca atd...)

Ale pravdou je, že se občas jména převracejí z neznalosti či spíš už ze zapomětlivosti tam, kde to až tak netahá za uši - například šípková růže a bohužel také vinná réva. Směšnější by to asi bylo s obecnou kopretinou, obecnou hluchavkou, mandlovou holubinkou, jižním strakapoudem, ušatým kalousem nebo obecnou vlaštovkou.

Máš naprostou pravdu Petře!

Jarda
jarwins@centrum.cz

x x x

Díky Jardo,

za pěkné a vtipné vysvětlení :-)
Tak je to asi nejlepší - s úsměvem. Vždyť jsem jen chtěl otevřít jedno téma, rozvířit debatu a ne se do někoho nesmyslně "navážet"...

Petr - děkuji všem, že Vám stálo za to odpovědět :-)

Počet příspěvků v diskuzi: 1  Vložit/Zobrazit příspěvek
Počet zobrazení článku: 3536x
Průměrná známka po 0 hodnoceních: -
 1    2    3    4    5  
J. 09.01.2010 21:20:06