O Víně

19.06.2005 J. Aktivni: Ano Datum a čas publikace: 19.06.2005 07:00
Nová encyklopedie českého a moravského vína 1. díl

Jednou z nejaktuálnějších a nejpodrobnějších publikací na našem trhu je bezesporu Nová encyklopedie českého a moravského vina 1. díl.

Název: Nová encyklopedie českého a moravského vína 1. díl
Autor: Vilém Kraus, Zuzana Foffová, Bohumil Vurm, Dáša Krausová
Kresby: Naďa Plítková
Grafická úprava: Zuzana Foffová
Vydavatelství: Praga Mystica (2005)
E-mail: info@pragamystica.cz
Počet stran: 304
Cena: 299,- Kč

Tak kvalitní publikace už tady dlouho nebyla, pokud vůbec. Po všech stránkách převyšuje mnoho podobných encyklopedií u nás vydaných, že jsem ani chvíli neváhal a zakoupil jí. Jde o první skutečně ucelený pohled na naše vinařství po vstupu do EU včetně detailního rozboru nového Vinařského zákona. Najdete zde také aktuální seznam povolených odrůd, mapy nových vinařských podoblastí, seznam výrobců a jejich charakteristiky, další a další informace. Určitě stojí za to, připomenout si několik zásadních informací respektive kapitol.

Pro úplnost musím ale připomenout, že jde o nové celobarevné vydání publikace, která byla poprvé vydána v roce 1997 pod názvem Encyklopedie českého a moravského vína jako vůbec první souhrnná publikace o vinohradnictví a vinařství České republiky. Občas jí stále v lepších knihkupectvích vídávám, takže kdo má zájem, má stále šanci.

Na této publikaci vysoce oceňuji výborně pojatou osvětu, je krásně poznat, že autoři a především prof. Vilém Kraus má nesmírné zkušenosti s publikováním. Autoři používají jazyk, který i naprostému laiku mnohé řekne či napoví. Nedávno kritizované gramatické knihy v publikací Lexikon Moravského vinařství Díl I. a Díl II. zde naštěstí nenajdete. Když srovnáte úroveň obou zmíněných publikací s touto encyklopedií, je to velký nepoměr. Platí to i pro cenu, která je levnější než knihy od Petra Doležala a bezesporu přináší i větší přidanou hodnotu. Je ale pravdou, že tato nová encyklopedie byla vydána ve spolupráci s Vinařským fondem a Svazem vinařů České republiky, což pravděpodobně snížilo náklady a tudíž i cenu. Jak ale všichni víme, je to o schopnosti vyjednávání a tím i hledání zdrojů, což se v tom případě autorům velmi dobře podařilo.

Nesmím zapomenout na výbornou grafiku, velmi kvalitní fotografie, ilustrace a layout. Ve skutečnosti má encyklopedie 304 celobarevných stran a tisíc barevných fotografií! Prostě, takhle má vypadat publikace encyklopedického typu! Musím se přiznat, že pokaždé, když do ní nahlédnu, mám velký problém se od ní odtrhnout. Něco mne například zaujme a při tom zabrousím na další kapitoly, mapy, ilustrace a hodina je pryč... Zcela určitě nám tato encyklopedie poslouží pro aktualizaci mnoha údajů o vinařích v naší databázi.

Velmi dobře je zpracována kapitola týkající se odrůd révy vinné. Jsou zde informace o všech odrůdách, které se u nás pěstují včetně přehledu nejnovějších odrůd, které byly pro pěstování v České republice uznány a schváleny v roce 2004. U každé odrůdy jsou srozumitelně popsány její charakteristiky doplněné fotografiemi hroznů. Pro úplnost je zde popsán také typický charakter jednotlivých odrůdových vín (barva, vůně a chuť). Informace o odrůdách uzavírá doporučení k pokrmům. Taktéž oceňuji seznam odrůd révy vinné v nejznámějších vinařských velmocech.

Dále se encyklopedie věnuje důležitým faktorům jako je půda, podnebí, technologie či osobnost vinaře, které výslednou kvalitu vína ovlivňují. V souladu s novým vinařským zákonem srozumitelně vysvětluje jakostní kategorie vín (včetně fotografií), což by měli znát vpředevším ýrobci. Stále častěji totiž narážíme na obvyklý problém, kdy na etiketě některé povinné údaje prostě chybí. Nejčastěji se jedná o vinařskou obec a viniční trať.

Pokud jste si nepořídili mapu Vinařských oblastí České republiky, tak nezoufejte, protože základní mapky nových vinařských oblastí a podoblastí, jak je definuje nový vinařský zákon zde jsou. V rámci každé podoblasti najdete seznam nejznámějších vinařů s kontaktními údaji a charakteristikou. Nenajdete zde řadu malých či drobných vinařů, ale ty nejdůležitější ano. Co je naopak velmi podrobně zpracováno je seznam všech vinařských škol působících v České republice, seznam významných vinařských časopisů, dále pak vinařských organizací a vybraných vinoték a obchodníků s vinařskými potřebami.

Taktéž je velký prostor věnován historii vinařského práva včetně nejdůležitějších milníků v historii vinohradnictví a vinařství u nás. Najdete zde také kapitolu, která se věnuje příznivým účinkům konzumace hroznů a souvislosti znamení zvěrokruhu s odrůdovými víny. V závěru publikace nechybí vinařský slovníček.

Určitě Vás napadne, o čem bude druhý díl? V závěru najdete krátkou informaci, že ve druhém dílu se čtenáři dozví o podrobnostech různých způsobů výroby vín. Dále se seznámí s podrobným popisem, jak se k vínu chovat, jak jej správně ochutnávat a vychutnávat a jak jednotlivé typy vín kombinovat s vhodným jídlem. Nebude chybět ani studie o příznivých účincích vína na naše zdraví a jako novinku se připravuje představení symbolů vína v umění. Součástí 2. dílu bude také slibované kalendárium a samozřejmě další část vinařského slovníčku a mnoho dalších informací. Od vydavatele jsme se dozvěděli, že druhý díl by měl vyjít na konci roku 2006. Jsem opravdu zvědavý, zda se podaří udržet vysoká laťka prvního dílu a zároveň držím palce, aby se to podařilo.

No, uvidíme, jak přínosný bude druhý díl pro vínomilce, já bych se toho nebál. Tato encyklopedie je z hlediska obsahu a aktuálnosti určitě významnou publikací na našem trhu za poslední roky. Pokud se chcete opravdu něco dozvědět a rozumět problematice vinařství, neváhejte, investice se rozhodně vyplatí. Že jde opravdu o velmi obsáhlou encyklopedii, nejlépe dokazuje podrobný výpis kapitol, který přebírám z oficiálních stránek vydavatelství.

Obsah:
- Předmluva

- Prameny vinařské tradice
   * Původ vína
   * Historie vinohradnictví a vinařství na našem území
   * Vývoj vinařského práva
   * Vinařské právo v průběhu 14. až 17. století
   * Feudální dávky
   * Horenské právo
   * Horenské právo falkenštejnské
   * Horenské právo znojemské
   * Horenská práva na Moravě
   * Horenské právo lounské
   * Výčepnické právo vinařů
   * Vývoj po třicetileté válce a v 18. století
   * Horenské právo
   * Výčepnické právo vinařů
   * Révokaz a související právní úprava
   * Zákon o připravování a prodávání nápojů vínu podobných
   * Vinařský zákon z roku 1907
   * Vývoj po roce 1907
   * Vinařské právo po roce 1989
   * Vinařský zákon z roku 1995 a jeho pozdější novely
   * Nový vinařský zákon z roku 2004
   * Historie vzniku mezinárodní organizace O.I.V.

- Odrůdové bohatství vinic
   * Vznik odrůd révy vinné
   * Zeměpisný původ odrůd révy vinné
   * Vývoj nových odrůd révy vinné
   * Odrůdy révy vinné u nás
   * Odrůdy moštové pro bílá vína
   * Odrůdy moštové pro červená vína
   * Odrůdy interspecifické
   * Odrůdy pro zemská vína
   * Odrůdy stolní
   * Odrůdy révy vinné v zahraničí
   * Odrůdy moštové pro bílá vína
   * Odrůdy moštové pro červená vína
   * Nové zajímavé odrůdy

- Příčiny rozmanitosti vín
   * Stanovištní podmínky pro vinice
   * Teplota
   * Světlo
   * Vodní srážky
   * Vzdušné proudy
   * Nadmořská výška
   * Reliéf krajiny
   * Viniční půdy a kořenový systém
   * Druhy půd
   * Barva půdy
   * Vyvřeliny
   * Vyvřeliny kyselé a neutrální
   * Vyvřeliny basické
   * Horniny usazené a přeměněné
   * Jedinečnost vín podle místa původu
   * Vína s původem

- Réva vinná a vinice
   * Části révového keře a názvosloví
   * Vinice a její založení
   * Příprava půdy
   * Sazenice révy vinné kdysi a dnes
   * Výsadba vinice
   * Vedení a řez révy vinné
   * Historický vývoj vedení a řezu révy vinné
   * Vliv vedení révy vinné na charakter vína
   * Letní práce ve vinici
   * Výživa révy vinné a hnojení vinice
   * Obdělávání půdy a závlaha vinice
   * Ochrana révy vinné proti škodlivým činitelům
   * Vinohradnictví a ekologie krajiny

- Třídění vína
   * Třídění dle zákona
   * Stolní víno
   * Zemské víno
   * Jakostní víno
   * Jakostní víno s přívlastkem
   * Výběr z cibéb
   * Ledové víno
   * Slámové víno
   * Šumivé víno
   * Perlivé víno
   * Likérové víno
   * Víno originální certifikace
   * Označování vín
   * Řízené kvašení
   * Sur lie
   * Klaret
   * Sud a barrique

- Naše vinařské oblasti
   * Vinařská oblast Čechy
   * Vinařská podoblast mělnická
   * Vinařská podoblast litoměřická
   * Vinařská oblast Morava
   * Vinařská podoblast mikulovská
   * Vinařská podoblast slovácká
   * Vinařská podoblast velkopavlovická
   * Vinařská podoblast znojemská
   * Ostatní výrobci, vinařské potřeby a vinotéky
   * Vinařské organizace a časopisy

- Hrozny a zdraví

- Vína a zvěrokruh

- Vinařský slovníček

- Rejstříky
   * Rejstřík odrůd révy vinné
   * Jmenný rejstřík vinařských subjektů
   * Jmenný, místní a věcný rejstřík

- Rozmanitosti
   * O autorech
   * Poděkování
   * Seznam ilustrací
   * Literatura
 

Počet příspěvků v diskuzi: 1  Vložit/Zobrazit příspěvek
Počet zobrazení článku: 4054x
Průměrná známka po 0 hodnoceních: -
 1    2    3    4    5