O Víně

05.08.2015 Lucka Active: Yes Date and time of publication: 05.08.2015 07:00

VOC jako forma regionální značky nebo nástroj marketingu

Jak je zmíněno na webu www.jiznisvah.cz, „VOC-zkratka, která při svém příchodu vzbudila velké emoce a debaty, ale nyní tak nějak... existuje a konceptem domácího vinařství nijak zvlášť neotřásla“.

Dle zatím zjištěných údajů o počtu zatříděného VOC vína, lze však usuzovat, že zájem o VOC vína neustále roste. V letech 2019-2012 VOC Znojmo zatřídilo téměř půl milionu lahví jako VOC, v roce 2012 VOC Mikulov zatřídilo 30 000 lahví a ve stejném roce VOC Modré Hory 23 000 vín. Jednotliví vinaři mají tak možnost za relativně málo peněz zviditelnit a prodat svá vína. Ale dnes zdůrazňovat u vín místo jejich zrodu a původu, představovat terroir či lokalitu, odkud hrozny pochází je trendem mezinárodním. Dokonce i vinaři z jižní Ameriky už vědí, že existuje něco jako terroir. A činí tak proto, že minimálně v kategorii prémiovějších vín roste počet zákazníků, pro které jsou informace o geografickém určení vína a lokálních podmínkách důležité.

Vinaři tak pro získání konkurenční výhody a nalákání více návštěvníků, využívají řadu nástrojů: organizují řízené degustace, catering, cimbál, prohlídky provozu s degustací, prohlídky vinic s výkladem, možnost si práci na vinici vyzkoušet, ale i třeba využití značky. Na trhu s vínem je stále silnější požadavek spotřebitele po větší kvalitě a přirozenosti, vetší rozmanitosti, atraktivitě a větších chuťových zážitcích, větším pohodlí, životním stylu a doplňujícím užitku a po větší jistotě díky značkám. Tyto zvyklosti zákazníků jsou statisticky prokazatelné. Právě v hektické společnosti ovlivněné „rychlým občerstvením a blahobytem" stoupá požadavek po exkluzivitě (romantice atd.).

V politice sortimentu jdeme jinou cestou než románské země, kde je spíše zvykem mít jedno hlavní víno, na kterém se nepřetržitě kvalitativně pracuje a kterého je zpravidla velké množství. Vedle něj stojí vína druhé a třetí kvality. U nás je zpravidla nabízena velká rozmanitost - často příliš mnoho dobrého! Rozsáhlé nabídky jsou většinou těžko vysvětlitelné a brání zákazníkovi v rozhodování.

Terroir je dnes nepochybně velmi významným marketingovým nástrojem nejen ve vinařství. Vína s označením Terroir by měla být skutečně jedinečná... Jedni enologové v pojmu zdůrazňují region, druzí spíše půdní podmínky, další zase pěstitelské souvislosti s polohou vinice anebo výrobou vína. Ve všech zemích postavených na „německém" systému klasifikace vín, kde neexistuje důraz na terroir, existují pokusy o zvýraznění marketingu pomocí systému podobného VOC. Otázka je, jak správně ho nastavit. Úspěšnost takového systému může zabezpečit pouze odpovědnost, jednotná představa o tom, co je kvalita a poctivost výrobce.

Stále více vinařů se spojuje v jeden celek, přičemž existují různé důvody ke společnému vystupování. Za prvé, může vzniknout homogenní skupina se společným cílem a společným rozdělením úkolů, čímž může být určité oblasti, regionu nebo druhu vína zajištěna větší pozornost. Za druhé, existuje možnost najít doplnění vlastní kompetence. Zajímavá a smysluplná alternativa existuje i ve spojení několika vinařů, kteří spolupracují při prezentacích a veletrzích tím, že jsou doplňovány jednotlivé nabídky, a dochází tak k vzájemné podpoře. Pro úspěch společenství není rozhodujícím faktorem pouze důsledné společné vystupování navenek i uvnitř společenství, ale mnohem více to, aby se partneři kvalitativně a kvantitativně smysluplně doplňovali. Společné logo tak ulehčuje spotřebitelům přiřazení produktů k určité prodejní skupině.

VOC sdružení tak mohou být jakousi formou regionální značky, sloužící k označení tradičních domácích produktů, které se odlišují od ostatních a náleží k určitému regionu. Regionální značky jsou udělovány potravinám a díky nim je u těchto potravin zaručen původ, kvalita a jejich šetrnost k přírodě a životnímu prostředí. S takto značenými výrobky se spotřebitel může setkat přímo v konkrétním regionu.

Značka v podstatě označuje výrobce nebo prodejce. Značkou může být jméno, ochranná známka, logo nebo jiný znak. Značka je však ještě mnohem více - je v podstatě příslibem prodejce (výrobce), že bude zákazníkům dodávat zboží s určitými vlastnostmi, funkcemi a službami.

K dosažení svých zákazníků se prémioví vinaři uchylují k použití různých tržních nástrojů. Zaměřují se především na určité odlišující vlastnosti nebo charakteristiky jejich vína ve tvaru značky nebo jiného rozpoznatelného a / nebo rozlišovacího aspektu vína. To je místo, kde může terroir hrát významnou roli, ale i tam, kde by autenticita měla nést poselství. Rozpoznatelné hodnoty, které mohou být spojeny s vínem prostřednictvím zvláštních vlastností terroir, jsou na trhu pro vinaře neocenitelné i pro uvedení jeho výrobku na trh.

Naše představy o tom, co děláme, mohou být často diametrálně odlišné od toho, jak to vnímá okolí. Mnoho vinařů si jistě klade otázky, jakou mají reputaci, jaké jméno mají jejich vína, jaká je jejich pozice na trhu, zda-li skutečně znají své zákazníky a co si o jejich vínech myslí. Na to si sami odpovědí velmi těžko.

Takové odpovědi dávají marketingový výzkum a průzkumy trhu, disciplíny poskytující informace marketingu i public relations. Předmětem marketingového výzkumu a průzkumu trhu může být samotný produkt, jeho cena, distribuční kanály, konkurence, cílová skupina/skupiny, hodnocení značky, reakce spotřebitelů a adekvátnost zvolené marketingové komunikace a komunikačních kanálů.

Odpovědi na některé z těchto otázek bych chtěla získat ze své diplomové práce s názvem „Obchodní příležitosti apelačních vín v ČR". Cíl práce je zaměřen na dvě oblasti a to na spotřebitelé VOC vín a na výrobce těchto vín. Z pohledu konzumentů, spotřebitelů, je cílem zjistit, zda-li preferují vína zahraniční provenience před víny tuzemskými a případně proč. Zda-li mají povědomí o VOC vínech, zda-li již nějaké VOC víno pili, koupili, pokud ne, tak proč ho nekoupili a co by je vedlo k nákupu právě těchto vín. Zda-li VOC víno splňuje to, co konzument očekává, otisk a zachování regionality, definovatelnost, výlučnost a přímost. V oblasti producentů VOC vín je cílem zjistit, co oni sami od tohoto systému očekávají, zda-li VOC neberou pouze jako vizi marketingu a lepšího odbytu. Jak by podle výrobců VOC vín měl být nastaven systém, aby současný systém VOC spolků neuznával jako dobrou každou druhou vinici a tím současně nedevalvoval celý systém VOC a z jakých členů by se podle vinařů měla skládat instituce místně vytvořená pro kontrolu VOC vín uváděných na trh. Dále podle čeho by se měly vybírat vinařské trati, které jsou pro výrobu VOC nejvhodnější. Jak dobře se VOC vína jednotlivých producentů prodávají a zda-li by uvítali možnost VOC vína pouze produkovat s tím, že jejich prodej by zajišťoval někdo jiný, což by mohlo vést ke vzniku specializovaného e-shopu, profilovaného výlučně na VOC vína.

Tímto bych Vás, čtenáře tohoto portálu, chtěla požádat o vyplnění dotazníku na adrese: http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fwww%2Esurvio%2Ecom%2Fsurvey%2Fd%2FA3Q7V0A7R4K3P3D9N.

Každý vyplněný dotazník je velkým přínosem a za Vaši ochotu Vám děkuji.

Number of chat messages: 0  Vložit/Zobrazit příspěvek
Počet zobrazení článku: 11592x
Průměrná známka po 0 hodnoceních: -
 1    2    3    4    5  
J. 05.08.2015 09:06:11