O Víně

12.01.2010 p.j. Aktivni: Ano Datum a cas publikace: 12.01.2010 07:00

Biodynamikem snadno a rychle I.

První díl seriálu o tom, co obnáší býti biodynamikem. Dozvíte se, jak vypadá certifikační proces od Demeteru.

Nejraději bych začal zeširoka. Ostatně hlavním rysem biodynamiky není péče o půdu nebo dokonce nějaká okultní astrologie, jak se mnohde dočtete, hlavním rysem biodynamiky je vnímání věcí jako součástí zasazených do celku. Komplexní pojetí toho, že všechno kolem spolu víc nebo míň nějak souvisí, je vzájemně provázáno, ovlivňuje se. Těšil jsem se, že to tady rozjedu, že konečně osvětlím všechny ty návaznosti, které zvenku musí technokraticky tíhnoucím připadat pavěděcké až podvodné. Že načrtnu celou tu historii až ke kořenům, které sahají ještě kus za Platóna a souvisle běžely až k dnešku. Několkrát jsem takhle začal, ale nakonec jsem to smazal. Tohle by jistě udělalo biodynamice medvědí službu a pochybovači by to naopak použili jako klacek proti ní. Nic takového. Motivem pro vznik tohoto seriálu byl smutek nad tím, že ač se všude po světě řady biodynamických vinařů a zemědělců utěšeně rozrůstají i o respektovaná jména, v našich zemích se tímhle směrem žádní průkopníci jít zatím neodhodlali. V průběhu příprav podkladů na články jsem sice s údivem zjistil, že v ČR už dvě biodynamické Demeterem certifikované farmy existují (jedna z nich je Farma Kout v.o.s. ve Fořtu u Rudníku; celkem je v ČR 1322ha certifikovaných), seznam několika necertifikovaných je zde: http://www.biodynamika.cz/discdet.php3?id=5 ( i když s Camphillem jsem mluvil na podzim a ti po odchodu Radomila Hradila už biodynamiku důsledně nepraktikují), dokonce...pozor!...na obzoru se rýsuje již první certifikované biodynamické vinařství - snad neproseknu nějaké tajmeství, když řeknu, že to budou Vinné sklepy Kutná Hora. Abych ale usnadnil start i následovníkům těchto prvních vlaštovek, odpustím si všechno to, co dělá rozdíl mezi dokonalým biodynamikem tělem i duší a prostým biodynamikem-začátečníkem. Budu psát jen praktické návody a recepty na to, co musí člověk minimálně splnit, aby o sobě mohl bez uzardění prohlašovat, že je biodynamickým vinařem.

Snad přeci jen místo úvodu bych odkázal na text, který mi z mnoha jiných textů v kostce popisujících, co je to vlastně biodynamika, přišel asi nejkomplexnější. Není divu - jeho autor Radomil Hradil je v rámci našich zemí s problematikou asi nejvíce obeznámen, věnuje se jí už od začátku devadesátých let a je autorem mnoha článků, knih a překladů na tato a související témata - článek je zde: http://www.biodynamika.cz/article.php3?id=94, tak kdo chce vědět něco víc, nechť si  počte. Kdo však má raději věci z praktického úhlu, necht se tím v téhle první fázi nezabývá.

Státi se biodynamikem nutně neznamená utrhnout certifikát. Je mnoho biodynamiků, kteří si řekli, že k tomu nějakou nálepku nepotřebují. Jako s diplomem z vysoké školy: Někomu stačí, že něco umíte, jiný vás bez papíru neuzná. Z biodynamiky nekouká žádná dotace, ziskem snad může být nějaká konkurenční výhoda, zejména při vývozu, jinak bude zřejmě proces získání biodynamického certifikátu spíše prestižní, rozuměj z finančního hlediska ztrátovou, záležitostí. Existuje sice ve Francii ještě jiná certifikační biodynamicko-vinařská organizace (SIVCBD; http://www.biodyvin.com/), v našich končinách je ovšem reálná certifikace zřejmě jen od největší a nejstarší organizace sídlící v Německu: Demeter. Respektive od její pobočky pro zbytek světa, který zatím nedisponuje národní odnoží Demeteru: Demeter International (http://www.demeter.net/).

Jste-li jazykově vybaveni, můžete se obrátit rovnou na Demeter International, jako VS Kutná Hora. Pak přijede kontrolor z Rakouska. Farma Kout svou certifikaci řešila přes tuzemskou pobočku firmy ABCERT (http://www.abcert.cz/), která má opravnění k udělování od Demeteru, ale demeterští kontroloři prý stejně byli z Něměcka (ovšem vinaři mají asi jiné kontrolory než běžní zemědělci). Pokud přecházíte z konvenčního hospodaření a používali jste dosud pesticidy a syntetická hnojiva, počítejte s tím, že potrvá tři roky plus jeden měsíc, než budete moci značit víno logem Demeteru. Ale už po roce a měsíci můžete použít značení „In conversion to Demeter" (v přechodovém období na Demeter). Pokud však v době podání jste certifikovaní na bio nebo dokonce už biodynamiku nějakou dobu praktikujete a splňujete kritéria Demeteru, může být toto období výrazně zkráceno. Aby se mohlo objevit logo Demeteru na vašich lahvích musíte napřed vyplnit vstupní formulář (ke stažení na jejich webu), který v podstatě prvotně sonduje, jestli jste úplný začátečník, nebo už v podstatě pokročile biodynamicky praktikujete. Vyplníte, odešlete. Po vyhodnocení Demeterem je přistoupeno k podepsání přechodové smlouvy, která zavazuje k hospodaření dle požadavků Demeteru. Od datumu podepsání už musíte aplikace biodynamických přípravků dokumentovat do speciálního formuláře. Pokud je v zemi založena národní biodynamická asociace (což zatím není), měl byste se též stát jejím členem. Manažer podniku zodpovědný za přechod a certifikaci by měl projít úvodním biodynamickým kursem (podobné kursy organizoval Radomil Hradil, není od věci ho kontaktovat. Ale VS Kutná Hora byli jen dotázáni, zda všemu z biodynamie rozumí a byl jim doporučen veletrh Biofach, kde je řada přednášek a možností konzultací s biovinaři.). Taktéž s přiděleným biodynamickým konzultantem (VS Kutná Hora byl doporučen jeden v Rakousku) je nutné sestavit detailní plán konverze (kompostování a hnojení, aplikace přípravků, opatření např. na zamezení kontaminace od sousedních konvenčně obhospodařovaných pozemků atd.). Inspektoři přijíždějí na kontroly po roce, proberou se vší dokumentací, zkontrolují hospodářství a sepíší o návštěvě zprávu, kterou vyhodnocuje Demeter International. Pokud jsou nalezeny nedostatky, obdrží o tom podnik podrobnou zprávu a musí pracovat se svým konzultantem na jejich odstranění. Jakmile je na základě splnění všech kritérií a termínů rozhodnuto o přidělení certifikace, je vystaven a doručen certifikát a podepsána licenční smlouva o používání loga.

Poplatky (všechny částky níže bez DPH) se platí dle webu Demeter International za zpracování dokumentů před udělěním certifikátu (150 až 400 euro dle velikosti certifikovaného podniku nebo části, která je certifikována). Dále se pak účtuje roční licenční poplatek  (2% z čistého obratu, minimálně však opět 150 až 400 euro dle velikosti). V individuálních případech se dle potřeby účtují náklady za laboratorní analýzy a dodatečné inspekce. Poplatky za roční inspekce a biodynamické konzultanty nejsou vyčísleny, zřejmě záleží případ od případu, též asi na kterou zprostředkující certifikační agenturu se obrátíte.Padesát euro stojí doručení certifikátu. Lze od nich nakoupit i různé samolepky a propagační materiály: http://demeter.net/certification/ce_materials.pdf (asi nejužitečnější je položka 020 nebo 021, tj. tisíc malých samolepek s logem, případně položka 136 - CD s logy pro ty, kdo si chtějí logo vkomponovat do svých etiket či vlastních samolepek, přičemž i vlastní „díla" podléhají schválení).

Okruhy požadavků neboli standardů Demeteru jsou rozděleny do dvou celků, pro vinařství konkrétně: požadavky na „farmu" (tj. vinařství) jako celek a na její produkci hroznů , zvlášť je řešeno zpracování hroznů na finálníí výrobek (tj. sklepní technologie). Ale o tom až příště.

Počet příspěvků v diskuzi: 1  Vložit/Zobrazit příspěvek
Počet zobrazení článku: 13400x
Průměrná známka po 0 hodnoceních: -
 1    2    3    4    5  
J. 12.01.2010 09:04:03