O Víně

14.09.2012 p.j. Aktivni: Ano Datum a cas publikace: 14.09.2012 07:07

Praotci odpovídají

Jelikož jsem u zrodu portálu ovine.cz nebyl, rád jsem využil příležitosti desetiletého výročí, abych jim položil otázky, na které jsem se chtěl zeptat už dávno, jen jsem hledal vhodnou záminku.

Přibližte, prosím, čtenářům samotné prvopočátky portálu ovine.cz - jak to všechno začalo, s jakými myšlenkami a pocity jste do toho tenkrát vstupovali?

Petr: No, asi není v mých silách přepsat ty dlouhé odstavce o počátcích portálu, které se objevovaly v mých článcích na toto téma - pokoušel jsem se právě vyhledat ty články na portálu, ale poměrně marně :-( Možná si pamatujete, byl to třeba článek o tom, jak jsem si nejdřív lepil etikety na papíry a psal si k nim komentáře :-) Takové velké shrnutí najdete třeba v článku Jak jsme si vedli v roce 2004/2005 aneb Opět trochu statistiky. Jinak můžu říct, že jsem ani v nejmenším neplánoval a netušil, že se ovine.cz stane až natolik „veřejnou" záležitostí. Měl to být původně jen „poznámkový blok" pro uchovávání etiket od vypitých vín a poznámky k nim. Tak, jak se rozvíjel internet, jeho možnosti a jeho používání širokou veřejností, tak se postupně rozšiřoval i záběr našich článků zde. Kromě recenzí na vína přibývaly aktuální informace o koštech, rostla Encyklopedie, Virtuální sklípek, info o výrobcích a vše ostatní. Nesmím zapomenout hlavně na více než 11.000 skenů etiket, které jsme umístili na původní portál :-)

J: Prvotním impulsem (léto 2002), který stojí za vznikem portálu, byla nutnost vyřešit evidenci o vínech, která jsme společně s Petrem začali od roku 2000 ve velkém nakupovat do archivu. Zkoušel jsem samozřejmě Excel či papírovou evidenci, ale pořád to nebylo to pravé. Když jsem se o tom zmínil před kamarády, kteří se programováním webových stránek ve firmě Issa Czech s.r.o. živí, bylo rozhodnuto, že půjdeme touto cestou. Vznikl Virtuální sklípek, který paradoxně za 10 let prošel nejmenšími úpravami, protože byl od prvního počátku velmi dobře navržen. Když jsem se osobně přesvědčil, že lze takto evidenci vín vést, nabídli jsme to i čtenářům ovine.cz. Od evidence vín byla ale ještě dlouhá cesta k jasné vizi, jak by měl portál vypadat. Za zásadní považuji od samotného prvopočátku naše rozhodnutí být nezávislým portálem, což se nám, myslím, podařilo. Možná si to čtenáři neuvědomují, ale veškeré náklady na provoz portálu a nákup vín, která se objevují v našich článcích, neseme na svých bedrech. Když už nám vinař "vnutí" nějakou lahev, snažíme se být v hodnocení maximálně objektivní, nebo o tom raději vůbec neinformujeme.

Dalším impulsem pro vznik portálu byla možnost vést si osobní poznámky, které se týkají degustovaných vín nebo navštívených vinařství a podělit se o své dojmy s ostatními. Když mi Petr ukazoval ještě před vznikem ovine.cz sešit s detailními poznámkami o vypitých vínech, bylo mi jasné, že musíme popřemýšlet i nad tímto nástrojem. Od modulu pro publikování a hodnocení recenzí pak už byl krůček k dalším, zmíním například vinařství, etikety, reportáže a komentáře.

Na druhou stranu musím prozradit, že díky ovine.cz jsem byl přinucen seznámit se s vinařským zákonem a legislativou. Mám rád jasně definovanou strukturu a proto máme dnes vytvořenou databázi států, vinařských oblastí, podoblastí, obcí a viničních tratí, která dovoluje nové informace správně a strukturovaně řadit. Díky tobě a dalších autorům ovine.cz jsme za poslední čtyři roky udělali zásadní pokrok v encyklopedii Francie a trvale pokračujeme v aktualizaci České republiky. Díky Zdeňkovi Rozehnalovi, který často cestuje za vínem do Rakouska, se postupně naplňuje i tento stát mapkami a příslušnými informacemi.

Podařilo se postupně všechna tehdejší předsevzetí splnit nebo jste časem u něčeho dospěli k tomu, že lepší bude původní plán přeci jen změnit?

J.: S odstupem času musím za sebe říct, že naše hlavní předsevzetí se podařilo splnit, ale nepředpokládal jsem, že to bude časově tak náročné. Složité to bylo u přechodu na nový layout a databázi, na kterou jsme přešli před 4 roky a trvalo nám celý rok, než jsme mohli starý vzhled a funkčnost portálu zastavit a používat nový. I tak se to neobešlo bez ztrát, především některých chatových diskuzí nad staršími články je škoda. Máme je samozřejmě vyexportované všechny, ale zpětně jsme je již do nové databáze nezařazovali. Postupem času, jak se portál díky příchodu dalších autorů začal obsahově plnit články, nás samozřejmě napadaly další a další oblasti (moduly), kam bychom mohli směřovat. Většina těchto nápadů se nakonec dočkala realizace a dnes je na portále najdete, ale byly i takové nápady, které zůstaly jen v našich hlavách či na papíře. Vzpomenu například databázi a hodnocení vinoték a restaurací. Oba moduly už byly v dost pokročilé fázi specifikace na papíře, ale nakonec jsme se rozhodli do toho nejít, protože je to časově velmi náročné a osobně jsem z toho cítil i určité obavy a ohrožení naší nezávislosti. Také jsme se po přechodu na nový layout rozhodli zrušit možnost hodnocení článku čtenářem, protože tím vznikaly "třecí" plochy a někdy se objevily špatné nálady mezi autory a některými čtenáři, což mnohdy byli i samotní vinaři, kteří se cítili dotčeni naším hodnocením. Z pohledu vylepšení a nových funkcí nejsem rozhodně spokojený a vedeme si proto už několik let s programátorem náměty na vylepšení portálu (wish list), které se postupně snažíme implementovat.

Petr: Jak jsem psal výše, žádné předsevzetí takového rozsahu jsem nikdy neměl :-) Nicméně k některým změnám došlo, protože si to vyžádal přirozený vývoj portálu. Např. jsme portál otevřeli novým autorům, z nichž se rekrutovalo pár skalních příznivců :-) Jsem VELMI rád, že se nám podařilo zachovat portál prostý všech e-shopových snah (někdy i z naší strany), prodejů, reklam a všech forem zdánlivě výhodných spoluprací, které nám pravidelně chodí (i dodnes).

Je něco, co by jsi z dnešní perspektivy viděl, že se mělo udělat nějak jinak?

Petr: Jsem sice považován za spoluzakladatele portálu, nicméně větší díl práce vždy byla na J., proto necítím právo ho nějak poučovat. On je odborník přes SW a všechny ty aplikace, já jsem jen vymyslel název domény (přes to, že to bude znít velikánky, myslím, že jde o jedno z nejlepších jmen domény v oboru), psal stovky článků a tvořit databázi etiket... To mi sebralo taky hodně, hodně času - ale kdybych nechtěl, nedělám to :-) Nicméně, abych se tedy vyjádřil k tomu, co by se podle mě mohlo udělat jinak - J. ví, že osobně jsem dával přednost původní struktuře a designu portálu - tahle nová mi přijde mnohem méně přehledná a to je velká škoda :-)

J.: Já jsem přesvědčený o tom, že se všechno dá udělat jinak a hlavně lépe. Je třeba si ale uvědomit, že na vše máme omezené zdroje, ať finanční nebo lidské. Z tohoto pohledu si dnes myslím, že jako neziskový portál, který se za deset let existence absolutně obešel bez reklamy, bannerů a grantů, jsme tuto misi splnili.

Jak ambiciózně to vidíš dnes? Kladeš si ohledně ovine.cz nějaké cíle do budoucna?

J.: To je moc dobrá a správná otázka, která mi už delší dobu leží v hlavě. Jak jistě víš, nějakou dobu jsme uvažovali o vydání publikace viničních tratí, která by čerpala z tvých nebo dalších zdrojů. S databázi viničních tratí a vinařských obcí pracuji velmi často a je to myslím velmi zajímavá výzva. Jako hlavní cíl i pro budoucnost vidím nezávislost. Každý týden dostáváme nabídky na spolupráci v oblasti marketingu a prodeje vína, na umístění reklamních bannerů a  různých obchodních nabídek, ale nás to naštěstí nezlomilo. Mám samozřejmě vizi, kam bych se chtěl v budoucnu soukromě i profesně orientovat, ale je to otázka nejdříve za 7 let, takže zatím nebudu více prozrazovat, protože mám zatím vše jen v různých útržcích v hlavě.

Petr: Pokračovat v tom, co děláme :-) Protože jsem se díky svým životním kotrmelcům v posledních letech „musel" ze svého původního oboru, kde jsem pracoval 20 let, uchýlit do jednoho vinařství, kde i nyní pracuju, přestal jsem publikovat své recenze a názory o (jiných) vinařích - kvůli pochopitelnému nařčení ze střetu zájmů, což by portálu samozřejmě uškodilo.

Popiš stručně pro nezasvěcené, jak plánování a administrace článků funguje, co se musí udělat, než se může objevit na portále nový článek.

Petr: Takže především musím mít nějaké téma článku. Den, dva nebo déle si ho v hlavě připravuju a když už mě čas tlačí, sednu si a začnu psát. S tím souvisí časté vyhledávání doplňkových informací na internetu, focení a úprava obrázků - to vše zabere minimálně několik hodin, asi tak celý večer. Osobně své články psávám s předstihem několika dnů a postupně je ještě upravuju a „vylepšuju"... Takže to, že na portálu zveřejňujeme DENNĚ nejméně jeden článek po dobu 10 let, je prostě doslova oběť. Kdo by tomu nevěřil a neměl tuto činnost rád, nikdy by to nezvládl :-)

J.: Když jsem v devadesátých letech spolupracoval na vedlejší pracovní poměr s brněnským vydavatelstvím Computer Press, byla to pro mne výborná zkušenost. Poznal jsem zákulisí vydávaní periodik Computer Design, Autodesk News a také internetového portálu www.zive.cz. Těch 8 let spolupráce v Computer Press mi dalo strašně moc z pohledu fungování vydavatelství, redakčních uzávěrek a komunikace s externími autory.

Od nového layoutu a struktury ovine.cz jsem proto vyžadoval, aby zdatnější autoři a ti, kteří o přípravu článku k publikaci mají zájem, měli tuto možnost. Portál je proto dnes napsaný jako redakční systém, do kterého mohou zasahovat pod svým jménem a heslem všichni autoři. Tuto možnost ale dnes nevyužívají všichni. K tomu aby článek mohl být zveřejněný stačí odevzdat text a fotografie. Administrace se v mnohém podobá práci ve Wordu. U každého článku se poté nastaví datum a hodina zveřejnění. Vše se pak děje automaticky včetně rozeslání anotací do mailu přihlášeným čtenářům. Podobně je to i v případě schválení příspěvků do chatu nebo přidání nového vinařství do naší databáze.

V případě plánování článku si udržuji již několik let jednoduchou tabulku v Excelu, kde je naplánovaný každý den v kalendářním roce a do tabulky pak ve spolupráci s autory zaznamenávám pracovní název článku a dohodneme se na termínu zveřejnění a předání podkladů, pokud autor článek v administraci nepřipraví sám.

Kolik času týdně Ti administrování portálu zabere?

J.: Pokud bych vzal pouze administraci článku od autorů, tak průměrně půl hodiny denně. V případě, že sám připravuji článek respektive recenzi, tak je to mnohem déle, především příprava zabere někdy více času než samotná recenze. Poslední dobou se často k textu vracím a hledám vhodnější formulace. S odstupem času vnímám některé texty poněkud jinak, než vznikly původně, proto se snažím své články chystat s dostatečným předstihem (3 až 4 týdny), abych měl dostatek času pro odladění. Jsou ale autoři, kteří administraci zvládají sami, na mne je potom jen finální kontrola. Takto ušetřím spoustu času.

Petr: Určitě více než 10 hodin týdně, hovořím-li tedy o své aktivní době. Přičemž nepočítám skenování vinět a jejich umísťování (na nyní svůj osobní projekt http://www.winelabels.eu/).

Co návštěvnost? Sleduješ to nějak pravidelně? Má to nějaké pravidelné výkyvy, zákonitosti?

J.: I když jsme neziskový portál, přesto mne návštěvnost zajímá. Výkyvy v návštěvách samozřejmě v průběhu roku jsou. První pokles nastává v době letních prázdnin a druhý na konci roku. Vidím jistou zákonitost v pracovním týdnu a přes víkend, kdy o víkendu je návštěvnost menší a naopak. Z dlouhodobého hlediska lze ze statistik vyčíst, že největší návštěvnost má portál v pondělí.

Petr: Návštěvnosti si občas všímám, výkyvy se tam objevují, ale přiznám se, že tuhle statistiku moc nesleduju. Portál žil v dobách, kdy na něj zabloudilo pár čtenářů denně, takže jestli na něj dnes přijde 500 osob, nebo 3500, je mi poměrně jedno :-) Samozřejmě jsem rád, když jich je více...

I po těch letech to vnímáš jako zábavu? Neměl jsi někdy chuť s tím praštit? Co Tě vlastně táhne dál?

Petr: Ano, stále je to zábava, baví mě to, nikdo nás naštěstí neúkoluje ani neříká, co můžeme a nesmíme :-) Chuť s tím praštit jsem už samozřejmě měl mnohokrát a párkrát to myslím každý z nás už i udělal - naštěstí jen na krátkou dobu, po kterou ho zastoupil někdo, kdo na tom zrovna nebyl psychicky tam špatně :-) Portál ovine.cz je tak rozsáhlý a 10 let fungující projekt, že by prostě byla škoda ho jen tak opustit, ukončit. A co mě táhne dál? BAVÍ MĚ TO :-)

Každý ví, že řadu let sbírám viněty a ony byly vlastně prapůvodní příčinou vzniku portálu. Chci dále rozvíjet svůj výše zmíněný soukromý projekt http://www.winelabels.eu/ a vytvořit tak postupně obecně přístupnou databázi českých (československých) vinných etiket, přehledně tříděnou a popsanou. Půjde sice o desítky tisíc skenů, ale to mně nezastaví :-) Škoda jen, že stará generace, pracující ve vinařských národních podnicích, pomalu odchází a s nimi i řada cenných informací. V různých časopisech se mi v posledních letech podařilo publikovat asi 20 článků o vinětách, což mě těší - sbírka, která by jen ležela v albech pod postelí, je mrtvá a vlastně k ničemu.

J.: Chuť s tím praštit jsem měl už několikrát :-) V prvních dvou letech to bylo mnohem těžší z pohledu vhodného materiálu ke zveřejnění, protože jsme na to s Petrem byli sami. S příchodem dalších autorů se to postupně změnilo, ale zase jsem začal cítit mnohem větší odpovědnost. Klíčovým mezníkem byl rok 2008, kdy jsme stáli před rozhodnutím, zda přejdeme na novou databázi, což si vyžádá investici desítek hodin programátora nebo portál zastavíme.

Jsou tam momenty, které Ti zvednou náladu? Na co jsi nejvíc hrdý při pohledu zpět?

J.: Největší radost mám ze dvou věcí. I po těch deseti letech mohu přijet do vinařství, o kterých jsme psali. Máme zde, jak se říká otevřené dveře a nemusíme chodit v přestrojení. Druhá a mnohem příjemnější věc pro mne je, že jsem se za těch deset let přes portál seznámil se spoustou zajímavých lidí, ať už to byli kolegové, autoři nebo vinaři.

Petr: Každý podařený článek a bohatá debata je pohlazením za ty hodiny strávené v časoprostoru administrátora. Když se podaří objevit něco pěkného nebo nějakou nepravost, kterých je i ve vinařském oboru víc, než dost. Jednou budu vyprávět :-)

Hrdý jsem na to, že jsem u tohoto projektu od počátku, že jsme to nevzdali, že se k nám přidalo několik desítek autorů a že 90 % ohlasů a příspěvků do chatu je kladných a slušných.

Jsem taky rád, že díky kamarádům ze soukromé ostravské firmy ISSA Czech s.r.o. jsme dokázali přežít i finančně, přestože jsme např. v odpovědi na naši žádost o grant dostali z Vinařského fondu vyjádření, že „takový portál u nás není potřeba". Ano, napapaní bafuňáři krom svých výplat opravdu nic nepotřebují... V této souvislosti musím připomenout můj článek Konečně jsme získali prostředky na pořádný provoz portálu! Pointa je v tom, že článek vyšel přesně 1. dubna :-)

Máš určitě přehled i o ostatních podobných portálech a solitérních blozích - jaká je podle Tebe budoucnost veřejného psaní a sdílení zážitků kolem vína?

Petr: Jedním slovem - velká. Víno je součástí naší evropské kultury a komunikační technologie nás ovládají víc a víc. Naštěstí náš portál se prozatím obešel bez prodávání, bannerů a reklam - takže k nám jde čtenář opravdu jen proto, aby se něco dozvěděl, aby si něco našel v databázích nebo použil naše vinařské slovníky, virtuální sklípek atd.

J.: Samozřejmě sleduji a čtu i ostatní vinařské blogy, ať už od současných nebo bývalých autorů ovine.cz. Zmíním např. Jižní svah, Na víno se Skleničkou!, Vínograf a další. Podle mne bude stále přibývat takovýchto stránek a blogů, protože osvěta a obliba vína u nás stoupá a logicky vzniká potřeba se s druhými o tom podělit. I když lze také registrovat stoupající počet "komercializace" některých těchto blogů. Letos jsem začal intenzivně využívat LinkedIn, což je profesionální síť (nejedná se o Facebook), kdy si on-line vedeš "Curriculum Vitae", kde jsem také založil otevřenou skupinu ovine.cz. Je to podle mého názoru vhodný prostor pro další příznivce a čtenáře ovine.cz, které tímto vyzývám k zapojení do tohoto "projektu". Modrou ikonku LinkedIn najdete proto na homepage ovine.cz od konce srpna a věřím, že i tato platforma pod záštitou ovine.cz bude vhodným způsobem využívána.

Jak se posunul svět vína za těch deset let? Jsou dnes vína, vinaři a milovníci vína výrazně jiní než dříve? Hýbou tím jiná témata?

Petr: Informovanost „odborné veřejnosti" šla jednoznačně nahoru, rozsah vín v nabídce je mnohem větší, kvalita vín u soukromníků šla nahoru taky, ale stále se ještě vědomě vyrábějí vína míchaná s druháky a ředěná vodou, vína, která nevydrží pitelná v lahvi déle než 2 roky - což je jednoznačná vina chamtivých majitelů firem a taky obchodních řetězců. To jsou asi témata, které světem vína v ČR hýbou. Jak se ubránit těm patokům, co se na nás valí pod jmény známých firem... U některých z nich pojem „firma roste jako z vody" získává úplně jiný význam (ten prapůvodní).

J.: Kam se posunul svět vína za deset let je otázka pro ekonomy a sociology. Osobně si myslím, že se svět vína změnil, stejně jako se změnil "business" a svět kolem nás. Ani toto odvětví bohužel neminula globalizace a ekonomická krize. Ještě před pár lety by nikdo nevěřil tomu, že některá prestižní francouzská vinařství budou v rukou bohatých Číňanů a že některá naše vinařství budou vlastnit vinice v Chile. Ještě před rokem by mne ani ve snu nenapadlo, že Templářské sklepy uskuteční akvizici Vinařství Reisten a v podobném duchu bych mohl pokračovat. Prodeje vína výrazně stoupají třeba v Rusku a Číně, kde se procentuálně prodává stále více kvalitních značkových vín z Evropy, Austrálie a jižní Ameriky. U nás v Česku sice stoupá spotřeba kvalitních jakostních vín, ale trápí mne například malá snaha státu potrestat machinace s prodejem lahví z hroznů podvodně deklarovaných jako víno z ČR.

Co bys portálu, milovníkům vína a vinařům popřál do dalších let? Máš nějaká přání týkající se vína nebo ovine.cz?

J.: Čtenářům a milovníkům vína přeji co nejpříjemnější zážitky při poznávání terroir. Není nic krásnějšího než se osobně seznámit s místem, kde réva roste a kde se víno rodí. Doporučuji nebát se oslovit vinařství, která vás zaujala a dozvědět se o vínech co nejvíce. Komunitě autorů a čtenářů ovine.cz především děkuji za podporu a pomoc při vzniku článků. Vinařům přeji dobrou úrodu a milovníkům vína, ať si najdou cestu ke svému oblíbenému vinaři.

Petr: Veselou mysl, zdravý úsudek, dobré kamarády u sklenky a především pevné zdraví! :-)

Počet příspěvků v diskuzi: 1  Vložit/Zobrazit příspěvek
Počet zobrazení článku: 7395x
Průměrná známka po 0 hodnoceních: -
 1    2    3    4    5