O Víně


Stát: Česko a Slovensko do 1918

Vinařství: Meisel K., tiskárna, Opava

Obchodní název: Liqueur Surfine

Poznámka: Varianta predchádzajúcej etikety.

Pořadové číslo: 01 638