O Víně


Stát: Česko a Slovensko do 1918

Vinařství: Meisel K., tiskárna, Opava

Poznámka: Etiketa pripravená na dotlačenie údajov.

Pořadové číslo: 01 485