O Víně


Stát: Česko a Slovensko do 1918

Vinařství: Meisel K., tiskárna, Opava

Obchodní název: Triple Sec

Poznámka: Varianta predchádzajúcej etikety.

Pořadové číslo: 01 369