O Víně


Stát: Česko a Slovensko do 1918

Vinařství: Meisel K., tiskárna, Opava

Obchodní název: Cuba Rum

Poznámka: Dalšie údaje sa nachádzajú na zadnej strane etikety.

Pořadové číslo: 00 076